cbd versus addiction
5 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 20 January 2022

Cannabis har igennem årene været under skarp kontrol af regeringer i mange lande. Man har dog de seneste år legaliseret hamp og cannabis grundet forskningens1  positive resultater. Resultaterne viser, at hampplanten har mange sundhedsmæssige fordele  for den menneskelige krop. Hampplantens største fordel er plantens lave koncentration af THC og høje indhold af CBD.

Undersøgelser2 har vist, at CBD´s tilstedeværelse i hampplanten kan lindre smerter3 og afhængighed forbundet med en lang række sygdomme, herunder afhængighed af stoffer, alkohol, mad og sex.

Afhængighed er defineret som værende en sygdom af de fleste læger som f.eks. diabetes, kræft og hjertesygdomme. Sygdommen er forårsaget af en kombination af biologiske, adfærdsmæssige og miljømæssige faktorer. Genetiske risikofaktorer udgør ca. halvdelen af sandsynligheden for at blive afhængig. Hvis afhængighed ikke behandles vil dette føre til fysiske og psykiske lidelser, der vil kræve lægehjælp. En ubehandlet afhængighed vil over tid udvikle sig og blive mere og mere alvorlig.

Hvad er afhængighed?

De fleste mennesker kender formodentlig et familiemedlem eller kammerat, der har været afhængig af et eller andet. Hvad de fleste dog ikke ved er, at afhængighed er en sygdom. Sygdommen er karakteriseret ved at være en hjernesygdom, hvor en person har en fysisk eller psykisk afhængighed af narkotika, alkohol, mad, sex eller lignende. Personer med sygdommen er i de fleste tilfælde klar over deres problem, men ikke stærke nok til at søge hjælp eller stoppe. En af de væsentlige årsager til en afhængighed af de nævnte emner, siges at være et længerevarende misbrug af den enkelte afhængighed.

Et stofmisbrug udløses af en lang række faktorer såsom gruppepres, depression og stigende tilgængelighed til narkotika. Narkotikamisbrug er beskrevet som værende en recidiverende sygdom, hvor mange patienter ofte oplever tilbagefald idet behandlingen ikke er effektiv nok.

Afhængighed af forskellige medikamenter blev i år 2017 erklæret som værende en folkesundhed i USA af præsident, Donald Trump. Antallet af folk, der er afhængig af diverse medicin, er siden år 2017 steget til det dobbelte. I år 2015 døde 20.101 af en overdosis af hovedpinepiller, mens 12.990 døde af en heroin overdosis. I år 2016 har U.S. Department of Health og Human Services haft 42.000 dødsfald, der skyldes en overdosis af diverse medicin.

De seneste par år har forskere studeret den effekt CBD kan have i forhold til behandling af afhængighed. Dette er på trods af, at Drug Enforcement Administration klassificerer og anser brugen af CBD i behandlingen af afhængighed som værende farligt. 29 stater i USA har legaliseret brugen af medicinsk marihuana, og man kan måske undre sig over, hvordan et komponent der findes i stoffer kan hjælpe på afhængighed? Hertil er der det at sige, at man mener, at CBD har evnen til ændre nervebaner i en afhængig persons hjerne og mindske afhængigheden samt abstinenssymptomerne.

Hvordan kan CBD bruges til at behandle afhængighed?

Det kommer måske ikke som nogen overraskelse, men CBD har allerede vist sig at være yderst effektivt i behandlingen af en lang række lidelser. Det er af forskere blevet dokumenteret, som værende effektivt i forhold til epileptiske anfald og reducering af inflammation.Endvidere er det dokumenteret, at CBD kan reducere kroniske smerter. Det har i denne forbindelse været brugt til reducere smerter og bivirkninger ved kræft såsom kvalme. En af de vigtigste årsager til CBDs effektivitet i forhold til behandlingen af afhængighed skyldes, at det ikke er psykoaktivt ligesom eks. THC.

Som tidligere nævnt kan CBD ændre nervebaner i den afhængiges hjerne og reducere smerter eller abstinenssymptomer. Dette betyder helt basalt, at den afhængige ikke føler samme trang til stoffet og har en lavere risiko for at opleve et tilbagefald.

Fordele ved brugen af CBD i behandlingen af afhængighed

CBD tilbyder en lang liste af fordele til at behandle afhængighed. Først og fremmest kan CBD hjælpe med at reducere afhængigheden og trangen til den enkeltes afhængighed. Dette mindsker risikoen for et tilbagefald for den enkelte patient. 85% af alle patienter,4 der lider af en form for afhængighed, siges at opleve et tilbagefald inden for et år efter behandlingen.

For det andet kan CBD reducere angst niveauer hos de narkomaner, der er afhængige af opioider. CBD siges at have terapeutiske virkninger hos de narkomaner, der er afhængige af opioider, idet det kan reducere deres angst niveauer og dermed deres chance for et tilbagefald. Forskere har bevist, at CBD delvis kan aktivere 5HT1A serotonin-receptorer i hjernen, hvilket kan forklare CBD´s effekt på patienters humør. CBD er ikke vanedannende5 ligesom andre lægemidler herunder OxyContin og Vicodin.

Bivirkninger ved brugen af CBD

Selvom CBD betragtes som værende sikkert at bruge, kan nogle mennesker opleve bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte kvalme, diarré, sløvhed, ændring i appetit og tør mund. Ikke alle vil opleve bivirkninger ved brugen af CBD, men man bør dog være opmærksom på, at de kan forekomme. Dog bør det tilføjes, at bivirkningerne ved brugen af CBD ikke er lige så alvorlige, som de bivirkninger konventionel medicin i behandlingen af afhængighed kan fremkalde.

CBD dosis mod afhængighed

Alle mennesker er forskellige og ligeså er deres reaktion på brugen af CBD-produkter. Den anbefalede dosis af CBD kan variere meget fra produkt til produkt, og dette kan ofte skabe forvirring. 25mg CBD om dagen er effektivt for de fleste mennesker. Oplever man, at denne dosis af CBD ikke er tilstrækkeligt, kan man langsomt øge doseringen over en periode. Ønsker man at læse mere om den korrekte dosis, kan man med fordel læse vores indlæg om “CBD-dosering”.

Hvordan kan CBD bruges til at behandle afhængighed?

CBD kan i øjeblikket både købes i flere forskellige former. F.eks. af olier, tabletter, koncentrater, cremer, e-væske og te. CBD er hos de fleste mennesker det foretrukne behandlingsmiddel mod afhængighed. Årsagen hertil skyldes formodentlig det brede sortiment af CBD-produkter, der medvirker til, at folk selv kan vælge den metode, der netop passer til dem. Derudover har CBD også mange sundhedsmæssige fordele for krop og sind.

Succeshistorier i forhold til brugen af CBD til at behandle afhængighed

En person ved navn Che6 blev i forbindelse med hans afhængighed anbefalet at tage Oxytocin, der indeholder opioider. Denne medicin skulle ifølge læger reducere hans smerter i ryggen. Efter et stykke tid ønskede hans læge ikke længere at udskrive medicin til ham, idet han var blevet afhængig. Dette stoppede dog ikke Che, der blot fandt andre metoder, der kunne opfylde hans afhængighed. Che var i 7 år afhængig er diverse medicin. Han blev af en bekendt anbefalet at prøve CBD, som siden har haft en positiv effekt på ham. CBD har medvirket til at reducere hans afhængighed, og Che er vendt tilbage til sit normale liv.

Hvad viser forskning?

I en nylig undersøgelse7 foretaget af Freidbert Weiss har man undersøgt CBDs effekt i forhold til afhængighed. Undersøgelsen er udført på rotter, som man igennem en længere periode enten havde gjort afhængig af kokain eller alkohol. Rotterne fik igennem 1 uge dagligt en bestemt slags creme smurt på kroppen, der indeholdt CBD. Cremen blev smurt direkte på huden, hvilke har samme effekt som hvis rotterne havde fået olien sublingual.

Den påsmurte creme skulle vise om rotten havde en større eller mindre tendens til et tilbagefald. Alle rotter bestod testen, og man fandt frem til, at rotterne havde en mindre risiko for at opleve et tilbagefald, selvom de var blevet provokeret til det.

Undersøgelsen og forskningen kunne hermed konkludere og bevise, at CBD kan kurere afhængighed.

Overordnet set kan det konkluderes, at CBD kan forebygge et tilbagefald hos de personer, der kæmper med afhængighed. Ydermere har CBD mange sundhedsmæssige fordele for den menneskelige krop, og kan i mange tilfælde have en smertelindrende effekt for den afhængiges trang til en bestemt afhængighed.

Kilder

  1. Bridgeman, M.B. and Abazia, D.T., 2017. Medicinal cannabis: history, pharmacology, and implications for the acute care settingPharmacy and Therapeutics42(3), p.180. []
  2. Kogan, N.M. and Mechoulam, R., 2007. Cannabinoids in health and diseaseDialogues in clinical neuroscience9(4), p.413. []
  3. Zuardi, Antonio Waldo, et al. “Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug.” Brazilian Journal of Medical and Biological Research 39.4 (2006): 421-429. []
  4. Foster, L. (2019). Understanding Addiction Relapse. [online] EverydayHealth.com. Available at: https://www.everydayhealth.com/addiction/understanding-addiction-relapse.aspx. []
  5. Expert Committee on Drug Dependence (2018). CANNABIDIOL (CBD). [online] World Health Organization. Available at: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf []
  6. Volpe, A. (2019). Is Marijuana the Key to Solving the Opioid Crisis?. [online] Men’s Health. Available at: https://www.menshealth.com/health/a19607404/marijuana-drug-addiction-cbd-opioid-cocaine-use/ []
  7. Gonzalez-Cuevas, G., Martin-Fardon, R., Kerr, T., Stouffer, D., Parsons, L., Hammell, D., Banks, S., Stinchcomb, A. and Weiss, F. (2018). Unique treatment potential of cannabidiol for the prevention of relapse to drug use: preclinical proof of principle. Neuropsychopharmacology, 43(10), pp.2036-2045. []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *