CBDA Vs CBD
6 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 20 January 2022

Indledning

CBDA er en forkortelse for cannabidiolsyre, en phytocannabinoid, der findes i rå hamp- og marihuanaplanter.

CBD er en forkortelse for cannabidiol, den decarboxylerede form af CBDA. Vi er bekendt med dets ikke-psykoaktive egenskaber og dets omfattende anvendelighed inden for alle aspekter af livsstil.

Denne artikel har til formål at dykke dybt ned i forståelsen af den mindre kendte cannabinoid (CBDA) sammenlignet med den mest berømte forbindelse (CBD). Hensigten er at udvide vores viden om cannabisplanten, som kan hjælpe os med at styre uden om spekulative teorier.

CBDA Vs CBD – Et hurtigt overblik

EgenskabCBDA CBD
Cannabinoid Naturligt forekommende phytocannabinoid-forløber til CBDNaturligt forekommende.
Biosyntese Bliver omdannet fra sin modercannabinoid – CBGAPsykoaktivitet
Psykoaktivitet Ikke-psykoaktiveIkke-psykoaktive
Fordele Potentiel terapeutisk værdi: Foreløbig forskningsfaseOmfattende terapeutisk værdi
Tilgængelighed Cannabis Sativa, HampesorterCannabis Sativa, Hampesorter
Molekylær struktur C22H30O4C21H30O2
Interaktion med ECS Interagerer ikke med ECS, men med serotoninreceptorerCBD bevæger sig gennem flere molekylære veje
CBDA Vs CBD oversigt

Baggrund for CBDA

I indlægget THCA vs THC blev cannabinoidernes biosyntesestadier kort omtalt.

Det vil sige, at CBGA (cannabigerolsyre) er moderforbindelsen til de tre primære cannabinoider CBC, THC og CBD. CBGA begynder sin livscyklus som CBGA og bliver under påvirkning af varme, lys, tid og enzymatiske reaktioner omdannet til CBCA, THCA og CBDA.

Der gøres nu en stadig større indsats for at offentliggøre flere resultater om de enkelte cannabinoider, efterhånden som forskningen om dem skrider frem.

Hvor findes CBDA?

De sure former af CBGA, herunder CBDA, THCA og CBCA, forbliver i deres sure struktur i planten, indtil de høstes eller decarboxyleres.

Men hvor er CBDA? Hvordan kan den isoleres?

En nylig undersøgelse1 beskriver detaljeret, at cannabidiolsyre er den mest fremtrædende forbindelse, der findes i hampefrøolie.

Den voksende interesse for disse mindre kendte cannabinoider har ført til undersøgelser, der går i retning af at udlede deres isolerede og rensede former.

Derfor foreslås det i denne undersøgelse at genvinde CBDA fra hampepollen fra industrielle hampesorter. Desuden anbefales det, at der er behov for kombinerede, alternative behandlingsteknikker. Det kunne bidrage til at opnå bedre mængder CBDA fra to forskellige kilder: hampfrøolie og hamppollen eller også fra biprodukter og affald.

Rolle for CBDA i det endocannabinoide system

CBDA interagerer i modsætning til de fleste phytocannabinoider ikke med det endocannabinoide system. Det udøver de fleste af sine terapeutiske virkninger ved at interagere med serotoninsystemet. Serotonin er en neurotransmitter, der findes i hjernen, og den er involveret i reguleringen af humør, søvn, social adfærd, appetit, søvn, seksuel lyst og hukommelse.

Når det er sagt, er CBDA’s virkningsmekanisme stadig under udforskning. Ligesom CBD udøver CBDA sandsynligvis sine virkninger gennem mange andre veje.

Undersøgelsen fra 20182 rapporterer, at CBDA kan øge aktiveringen af 5HT1A*-receptoren hos rotter og mennesker.

* 5HT1A er en undertype af serotoninreceptor. Det er en neurotransmitter, der udtrykkes i hjernen, milten og nyre hos nyfødte børn.

Medicinske fordele ved CBDA

Mens de medicinske, terapeutiske fordele ved CBD er velidentificerede og diskuterede, er kendskabet til CBDA begrænset. De hidtil tilgængelige undersøgelser peger dog på dens fremtidige potentiale inden for farmakologi.

De medicinske fordele ved CBDA kan fortolkes på to måder.

For det første har vi forstået, at CBDA (i modsætning til andre phytocannabinoider) ikke interagerer med det endocannabinoide system. Derfor anses det for at være farmakologisk inaktivt.

For det andet hævder forskningen, at CBDA bruger forskellige mekanismer til at udløse terapeutiske virkninger.

 • I en gnavermodelundersøgelse fra 20153 de kombinerede doser af THC: CBDA rapporteres at være en effektiv behandling af akut kvalme. Samtidig forringede CBDA i den højeste dosis ikke den lokomotoriske aktivitet i modsætning til THC.
 • På samme måde blev der i undersøgelsen fra 20164 fremhæver den kliniske effektivitet af CBDA til behandling af Anticipatory nausea (AN) i prækliniske modeller.

Effektivitet i AB er et vigtigt resultat til støtte for den nuværende farmakoterapi til kemoterapipatienter. Fordi rapporter hævder, at AN rapporteres at have en dårligt håndteret tilstand. De bivirkninger, der opleves af Nuværende farmakologi er begrænset til at ordinere benzodiazepin, selv om deres begrænsede effektivitet, beroligende virkninger og høje misbrugspotentiale er kendt.

Derfor retfærdiggør CBDA’s ikke-psykoaktive, beroligende bivirkningsfrie profil sig selv som en ny AN-behandling.

 • Også en reference om CBDA’s potentiale til at hæmme brystkræftcellemigration er rapporteret af en undersøgelse fra 2017.5 CBDA hæmmer migrationen af brystkræftceller hos mennesker på grund af dens meget aggressive karakter.
 • På trods af et lovende terapeutisk potentiale for CBDA, henvises der til undersøgelsen fra 20186 påpeger CBDA’s ustabilitet i forbindelse med udviklingen af det som lægemiddel. Dette skyldes, at varmeeksponering svækker CBDA.

Derfor blev der sammenlignet en mere stabil analog, der ligner CBDA’s biologiske profil med dets metyl ester. Resultaterne viste, at virkningerne af HU-580 er mere potente ved behandling af akut kvalme.

Hvordan indtager man CBDA?

Det er nemt at indtage CBDA. Hvis du er tolerant og vant til jordnære rå plantesmag, vil du kunne lide det.

 • Rå blade fra nyhøstede hampplanter kan saftes og drikkes som en separat drik eller blandes med en anden egnet frugt.
 • Brug cannabisblade i en salat, pasta, pizza eller sandwich.
 • Brug rigeligt af det til pynt oven på mad.
 • Find på nye kombinationer, og lav dine egne fødevarer med CBDA.
 • Hvis du har flere idéer, er du velkommen til at dele dine idéer i en kommentar nedenfor.

  Hvad er CBD?

  Cannabidiol er en af de primære ikke-psykoaktive phytocannabinoider. Det er en af de hundredvis af andre cannabinoider, der findes naturligt i Cannabis Sativa-planter.

  Tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol ( CBD) er de to forbindelser, der findes i de højeste koncentrationer.

  Oprindeligt troede man, at CBD er ansvarlig for de psykotrope virkninger.

  Læs om det grundlæggende i CBD i vores tidligere indlæg.

  Hvor findes den?

  De forskellige dele af cannabisplanten indeholder cannabinoider. Hele planten er medicinsk og anvendes til ekstraktion af mange andre forbindelser.

  En undersøgelse fra 20127 henviser til hovedformede stilkede kirtelhår eller trichomer, som er lageret for de vigtigste cannabinoider. Disse er isoleret i blomstringsperioden efter otte uger. På dette stadium blev der i stor udstrækning identificeret tetrahydrocannabinolsyre (THCA), cannabidiolsyre (CBDA) og cannabigerolsyre (CBGA).

  Vi ved nu, at CBDA og THCA er de syreholdige forstadier til stofferne CBD og THC.

  CBD fås i forskellige former for forbrug, herunder olie, ekstrakter, kapsler, væsker, tyggegummier osv. Listen bliver længere og længere med flere innovative anvendelser til at inkorporere CBD i alle aspekter af livsstilen.

  Medicinske fordele ved CBD

  Fra kroniske smerter til epilepsi til hverdagslivsstil er anvendeligheden af CBD stigende på verdensplan.

  Der er mange terapeutiske fordele, som CBD giver mennesker og dyr. Flere faktorer er medvirkende til den hurtige vækst i cannabisindustrien.

  De omfatter videnskabelig forskning, anekdotiske beviser, positive rapporter fra patienter, der har gavn af medicinsk cannabis, efterspørgsel efter alternativ naturmedicin, investeringer fra farmaceutiske og kosttilskudsproducerende virksomheder og meget mere.

  Desuden har forskning8 hævdet, at CBD har en god sikkerhedsprofil med milde bivirkninger i dyre- og humane undersøgelser. Desuden begrænser CBD’s ikke-psykoaktive natur muligheden for misbrug og kvalificerer sig derfor til terapeutiske anvendelser.

  Nogle af de bemærkelsesværdige medicinske fordele ved CBD er:

  • Effektiv behandling af stofmisbrugsforstyrrelser
  • Krampesdæmpende egenskaber
  • En mulig rolle i refraktær epilepsi, men undersøgelser er dog ikke entydige i dyremodeller.
  • Neurobeskyttende og antiinflammatoriske virkninger
  • Der er rapporter9 om dets potentiale i behandlingen af neuropsykiatriske lidelser. Som f.eks. angst, skizofreni og afhængighed.
  • Tilsvarende er en anden rapport10 der konkluderer om dets smertestillende, antiinflammatoriske og kræftbekæmpende virkninger.
  • En nylig undersøgelse11 opsummerer de nyeste resultater vedrørende effektiviteten af CBD i smertebehandling og smerterelaterede sygdomme. Ikke glem at huske på dosering og administrationsvej.

  Konklusion

  • CBD og CBDA har lignende biologiske egenskaber. Alligevel er deres terapeutiske virkninger forskellige.
  • Der findes en overvældende mængde data og anekdotisk dokumentation om CBD’s forskellige egenskaber. Det er dog stadig en udfordring at konkludere deres farmakodynamik og farmakokinetik.
  • Udvidelsen af vores forståelse af de enkelte cannabinoider motiverer os til at udnytte denne viden bedst muligt og anvende den i praksis i livet.

  Referencer

  1. Formato M, Crescente G, Scognamiglio M, et al. (-)-Cannabidiolsyre, en stadig overset bioaktiv forbindelse: En indledende gennemgang og foreløbig forskning. Molekyler. 2020;25(11):2638. Published 2020 Jun 5. doi:10.3390/molecules25112638 []
  2. Pertwee, R. G., Rock, E. M., Guenther, K., Limebeer, C. L., Stevenson, L. A., Haj, C., Smoum, R., Parker, L. A., og Mechoulam, R. (2018) Cannabidiolsyremethylester, en stabil syntetisk analog af cannabidiolsyre, kan producere 5-HT1A-receptormedieret undertrykkelse af kvalme og angst hos rotter. British Journal of Pharmacology, 175: 100- 112. doi: 10.1111/bph.14073 []
  3. Rock, E.M., Limebeer, C.L. & Parker, L.A. Effekt af kombinerede doser af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiolsyre (CBDA) på akut og foregribende kvalme ved hjælp af rottemodeller (Sprague-Dawley) af betinget gabning. Psychopharmacology 232, 4445-4454 (2015). https://doi.org/10.1007/s00213-015-4080-1 []
  4. Brierley DI, Samuels J, Duncan M, Whalley BJ, Williams CM. Neuromotorisk tolerabilitet og adfærdskarakterisering af cannabidiolsyre, en phytocannabinoid med terapeutisk potentiale for forventningsafhængig kvalme. Psychopharmacology (Berl). 2016;233(2):243-254.doi:10.1007/s00213-015-4100-1 []
  5. Takeda S, Himeno T, Kakizoe K, et al. Cannabidiolsyre-medieret selektiv nedregulering af c-fos i meget aggressive brystkræftceller MDA-MB-231-celler: mulig involvering af dens nedregulering i ophævelse af aggressivitet. Journal of Natural Medicines. 2017 Jan;71(1):286-291. DOI:10.1007/s11418-016-1030-0 []
  6. Pertwee, R. G., Rock, E. M., Guenther, K., Limebeer, C. L., Stevenson, L. A., Haj, C., Smoum, R., Parker, L. A., and Mechoulam, R. (2018) Cannabidiolsyremethylester, en stabil syntetisk analog af cannabidiolsyre, kan producere 5-HT1A-receptormedieret undertrykkelse af kvalme og angst hos rotter. British Journal of Pharmacology, 175: 100- 112. doi: 10.1111/bph.14073 []
  7. Happyana, Nizar & Agnolet, Sara & Muntendam, Remco & Dam, Annie & Schneider, Bernd & Kayser, Oliver. (2012). Analyse af cannabinoider i laser-mikrodissekterede trichomer af medicinske Cannabis sativa ved hjælp af LCMS og kryogen NMR. Phytokemi. 87. 10.1016/j.phytochem.2012.11.001 []
  8. Chye Y, Christensen E, Solowij N, Yücel M. Endocannabinoidsystemet og Cannabidiols Løfte om Behandling af Stofmisbrugsforstyrrelser. Front Psychiatry. 2019;10:63. Publiceret 2019 Feb 19. doi:10.3389/fpsyt.2019.00063 []
  9. Devinsky O, Cilio MR, Cross H, et al. Cannabidiol: farmakologi og potentiel terapeutisk rolle i epilepsi og andre neuropsykiatriske lidelser. Epilepsia. 2014;55(6):791-802. doi:10.1111/epi.12631 []
  10. De Petrocellis L, Ligresti A, Moriello AS, et al. Effekter af cannabinoider og cannabinoidberigede cannabinekstrakter på TRP-kanaler og endocannabinoide metaboliske enzymer. Br J Pharmacol. 2011;163(7):1479-1494. doi:10.1111/j.1476-5381.2010.01166.x []
  11. Most J, Bryk M, Starowicz K. Cannabidiol til smertebehandling: Fokus på Farmakologi og Virkningsmekanisme. Int J Mol Sci. 2020;21(22):8870. Publiceret 2020 Nov 23. doi:10.3390/ijms21228870 []

  Author

  CBD Expert | View posts

  With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *