CBD for Anxiety
4 min.

✓ Evidence Based


4.7/5 - (4)

Last updated on 23 syyskuun 2021

CBD eli kannabidioli saadaan hampusta ja kannabiksesta ja siitä puuttuvat huumaavat ja addiktiota aiheuttavat kannabisyhdisteet, kuten tetrahydrokannabinoli (THC). Tästä syystä ainetta on myös laillista myydä ja käyttää useissa maissa ympäri maailmaa. Viime vuosina CBD:n suosio on noussut erilaisten sairauksien hoidossa. CBD vaikuttaa ihmisen endokannabinoidijärjestelmän kanssa pitääkseen kehon tasapainossa ja voi täten lievittää erilaisia oireita. Suomessa CBD on vielä verrattain tuntematon terveystuote, mutta myös meillä CBD öljy kasvattaa kuitenkin suosiotaan jatkuvasti.

Hampusta saatava CBD (kannabidioli) on laillista useissa maissa sen vuoksi, että tutkimukset ovat osoittaneet, että sillä voi olla useita hyödyllisiä vaikutuksia ihmiskeholle. Hampun tärkein hyöty on muun muassa, että ne sisältävät vain vähän THC:tä ja muita ainesosia, jotka kannabiksessa tuottavat psykoaktiivisia vaikutuksia.

THC:n sijaan hampussa on merkittävä määrä kannabinoideja, jotka voi edistää merkittävästi ruumiintoimintoja. Tutkimusten mukaan hamppukasvissa oleva CBD:tä voidaan käyttää parantamaan monia oireita, kuten ahdistusta.

Miten CBD voi auttaa hoitamaan ahdistusta?

Yletön ja tarpeeton ahdistus haittaa yli 40 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa ja sitä voi olla hyvin vaikea hallita. Useissa tutkimuksissa joissa käsitellään CBD öljyä ahdistuksen hoidossa, näyttää CBD edistävän kuitenkin aivojen synapsien reagointia serotoniinitasojen kautta, joka laskee ahdistuksen tasoa. Ahdistus voi vaikuttaa päivittäisiin rutiineihisi ja kuinka toimit ihmisten kanssa. Stressin kanssa sama juttu. Stressin voi laukaista erilaiset tilanteet ja tämän jälkeen ihmiselle tulee vaikeuksia suoriutua päivittäisistä askareista ja nämä oireet evoivat pitkällä aikavälillä tehdä haittaa liittyen yleiseen terveyteen.

Vaikka ihmiset eivät yleensä pidä stressiä toivottavana, katsotaan sen olevan luonnollinen ja välttämätön sopeutumisväline. Stressi voi kuitenkin vaikuttaa positiivisesti ja auttaa pärjäämään hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaavien asioiden kanssa, kuten vaaratilanteet. Se toimii ihmisillä käytännössä jopa suojareaktiona ja saa ihmisen reagoimaan stressin avulla. Nämä reaktiot ovat esimerkiksi tärkeässä osassa auttaen miten ihminen tunnistaa ja estää mahdollisia uhkia.

Nämä reaktiot motivoivat ihmisiä toimimaan ja muuttamaan mitä tulee meneillään oleviin asioihin (esimerkiksi kuinka kehittää ihmissuhdetta, maksaa laskut, työskennellä kovemmin ja niin edespäin). Jotkut ihmiset voi kuitenkin olla heikompia hallitsemaan näitä luonnollisia reaktioita ja tämä voi vaikuttaa heidän elämäänsä. Heille tästä voi tulla riesa, joka vaikuttaa negatiivisesti eri asioihin kuten esimerkiksi ihmissuhteisiin ja tuottavuuteen. Heillä ilmenee myös kliinisesti diagnosoitavia, ahdistukseen liittyviä vaivoja.

Sisällys

  • Kuinka CBD tuotteet voi auttaa ahdistuksen hoidossa?
  • Annostus
  • Tiede CBD:n ja ahdistuksen takana
  • Kuinka löytää paras CBD-tuote ahdistukseen?
  • Arvostelut

Ahdistuksen hoito CBD:n avulla?

Eläinkokeiden perusteella ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat alkaneet tarjota todisteita siitä, että CBD öljy voi auttaa moniin yleisiin ahdistukseen liittyviin ongelmiin, kuten esimerkiksi ahdistus, sosiaaliset fobiat, eli pelkotilat, sekä akuutti stressi.

Brasilialaiset tutkijat tekivät tutkimuksen ihmisillä, joilla havaittiin olevan kroonistunut sosiaalinen ahdistushäiriö. Osallistujat raportoivat huomattavasta ahdistuksen vähenemisestä käytettyään CBD:tä ahdistukseen. Tutkijat vahvistivat potilaiden omat raportit ottamillaan aivokuvilla, jotka ilmaisivat esimerkiksi aivojen veren virtauksen viittaavan lieventyneisiin ahdistuksen vaikutuksiin.

Eräässä toisessa tutkimuksessa tutkijat ottivat näytteitä potilailta, joilla oli diagnosoita sosiaalinen ahdistushäiriö. Heitä ohjeistettiin pitämään simuloitu julkinen puhe. Osallistujilla havaittiin merkittävästi matalampia ahdistustasoja. Näitä havaintoja tukivat ahdistukseen liittyvät elintoiminnot, kuten verenpaine ja pulssi. Tutkijat tekivät johtopäätöksen, että CBD tuotteet vähentävät merkittävästi kognitiivisten kykyjen alenemista, ahdistuksen esiintyvyyttä ja myös epämukavuutta puheen pitämisessä.

Mikä on sopiva annos CBD-öljyä ahdistuksen hoitoon?

Aloittavien henkilöiden kannattaa ottaa noin 25-50mg päivässä ahdistuksen hoitoon ja nostaa annosta kolmen päivän jälkeen, kunnes vaikutukset ovat toivottuja. Sopivan annoksen ylittäminen voi alentaa CBD:n tehokkuutta.

Vuonna 1990 julkaistu tutkimus paljasti, että vaikka matala tai kohtalainen annos CBD:tä vähensi ahdistusta, suurempi annos heikensi CBD:n ahdistusta helpottavaa tehoa. Tutkijat havaitsivatkin ylösalaisen U-käyrän CBD:n kohdalla. Neljästä testatusta hoitomuodosta matalin annos johti kohtalaiseen ahdistuksen lievitykseen. Toiseksi alhaisin annostus johti parempaan vaikutukseen. Sen sijaan kun toiseksi suurin annos johti vain kohtalaiseen vaikutukseen, eli suurimmalla annoksella ollut lainkaan vaikutusta vaivaan.

Maineikas kannabinoideihin erikoistunut farmaseutti Roger Pertwee määritteli CBD:n vaikutukset korkealla, keskisuurella ja matalalla annoksella. Oletetusti matala annos CBD:tä tuotti vähemmän tuloksia hermoissa verrattuna korkeaan annokseen. Matalilla annoksilla CBD estää endokannabinoideja, kuten fytokannabinoideja ja anandamiinia liittymästä hermoston reseptoreihin. Tämän estovaikutuksen uskotaan selittävän CBD:n kyvyn vähentää ahdistuksen haitallisia vaikutuksia.

Jyrsijäanalyysit CBD:n vaikutuksesta stressiin ja ahdistukseen

Jyrsijöillä tehdyt tutkimukset CBD öljyn vaikutuksesta stressiin ja ahdistukseen paljastavat, että matala tai keskisuuri annos CBD öljyä lievittää ahdistusta. Vaikutus syntyy kun serotoniinireseptori 5-HT1 tukitaan ennen aikojaan. Tämä indikoi, että matala annos CBD:tä lähellä jyrsijöiden käänteisen U-käyrän huippua vähentää ahdistusta.

Samaan tapaan laskettu annos CBD öljyä ihmisille on osoittautunut hyödylliseksi lievittämään ahdistusta yleistyneen sosiaalisen häiriön hoidossa. Matalat ja keskisuuret annokset ovat tehokkaita lievittämään stressiä ja parantamaan suoritusta simuloidussa puheenpitotilanteessa. Nämä positiiviset vaikutukset liittyvät muun muassa normaalien toimintojen palautumiseen kriittisissä osissa aivoja, jotka liittyvät tunteisiin ja ahdistukseen.

Tulokset

CBD:n käyttäminen ahdistuksen ja stressin hoitoon lisää muun muassa positiivisia vaikutuksia. CBD öljyn ahdistusta lievittävä vaikutus syntyy noin 25% annoksella epilepsian hoitoon tarkoitetusta annoksesta. Tämä CBD:llä aikaansaatu aktiivisuus aivoissa toistuu myös muissa osissa kuin niissä, jotka hoitavat ahdistusta.

Yleisesti ottaen CBD tuotteita on turvallista käyttää matalilla ja suurilla annoksilla, sillä standardoitua annosrajaa ei ole vielä päätetty. On silti tärkeää etsiä ohjausta terveydenhoidon ammattilaisilta, jotta löydät itsellesi sopivan annoksen. Jonkinasteista hienosäätöä voi olla tarpeen tehdä, jotta löydetään oikea annos kunkin henkilökohtaiseen tilanteeseen.

Tiede CBD:n ja ahdistuksen takana

CBD vaikuttaa vuorovaikuttamalla suoraan CB1- ja CB2-reseptoreiden kanssa. Tämä selittää miksi CBD ei ole psykoaktiivinen, toisin kuin THC. Itse asiassa CBD on osoittanut vähentävänsä THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia. CBD öljyn käyttö on ideaali vaihtoehto ihmisille, jotka eivät halua päihtyä. Paras tapa käyttää CBD öljyä on asettaa haluamansa määrä tippoja kielen alle.

Kannabinoidit ovat vastuussa mielialan säätelystä, kiputuntemuksista, kuten myös ruokahalun säätelystä ja muistin oikeanlaisesta toiminnasta. CBD voi nostaa luonnollisesti tuotettujen kannabinoidien, eli endokannabinoidien määrää kehossa.

CBD ja serotoniinireseptorit

Tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeapitoisuuksinen CBD voi auttaa kamppailussa ahdistusta ja masennusta vastaan. Eläinkokeiden perusteella tehdyt analyysit ovat johtaneet monenlaisiin uusiin kokeisiin. Tulokset vihjaavat, että CBD:llä olisi eläinkokeissa antidepressanttista ja ahdistusta vähentävää vaikutusta.

CBD tuottaa vaikutuksensa hillitsemällä 5-HT1A -serotoniinireseptoria. Tämä reseptori on yhteydessä addiktioiden, ahdistuksen, ruokahalun, pahoinvoinnin, unen, oksentelun ja kivun aistimusten säätelyyn.

Hippokampuksen neurogeneesi

Hippokampus on aivojen keskeinen osa, jolla on suuri merkitys aivojen useissa toiminnoissa. Se on tunnettu roolistaan aivojen kognition ja muistin rakentumisessa. Ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivillä tehdyissä aivokuvantamisissa on usein havaittu pienempiä hippokampuksia. Vaivan onnistunut hoito on liitetty hippokampuksen uusien hermosolujen syntymiseen.

Eräs toinen hiirillä tehty eläinkoe on paljastanut, että CBD:n toistuva käyttö saattaa tehostaa jopa hermosolujen uusiutumista hippokampuksessa. Tämä voi olla hyödyllistä masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Tutkimukset osoittavat, että sekä että SSRI-lääkkeet ja CBD voi auttaa neurogeneesiä. Tämä on merkittävä asia, sillä todistusaineisto vihjaa, että pahasti heikentyneenä olevan hermoston plastisuus saa vain aikaan hyvin paljon itsetuhoista käytöstä.

Ahdistukseen käytettävien CBD-tuotteiden laatu

Koska THC voi aiheuttaa stressiä, onkin keskeisen tärkeää löytää paljon hampun eri lajikkeita, joista tuotettava CBD öljy ei sisällä THC:tä. Jotkut CBD öljyt kertovat sisältävänsä CBD-tiivistettä, toisilla voi olla lähinnä ravintoarvoa. Tuotteet, jotka uutetaan erilaisilla metodeilla voivat sisältää erilaisia määriä kannabinoidia, kuten myös THC:tä, torjunta-aineita ja jäänteitä kasvien sienistä. Ne voivat sisältää myös erilaisia tuotantoprosessista kulkeutuneita aineita.

Nordicoil tarjoaa korkealuokkaista, täyden spektrin CBD-tuotteita, joita testataan ja jotka ovat ulkopuolisten, itsenäisten laboratorioiden sertifioimia. Tuotteiden CBD pitoisuutta, laatua ja sisältöä testataan. Tuotteiden yhteydessä Nordicoil tarjoaa lisäksi hyvin paljon syväluotaavaa informaatiota eri testien luonteesta ja tuloksista.

Konsultoi terveydenhuollon ammattilaista

Puhu lääkärisi kanssa CBD-tuotteiden käytöstä ahdistushäiriön hoidossa. Anna hänen kertoa, mikäli CBD voi aiheuttaa ei-toivottuja reaktioita. Mikäli koet sivuvaikutuksia, kuten lisääntynyt stressi, toimita myös tieto tästä käyttämällesi lääkäille. Tämän jälkeen voitte yhdessä miettiä oireita, mikä reaktion ja stressin aiheuttaa ja päättää CBD:n jatkosta. 

Muista, että jokainen on erilainen. CBD:n vaikutuksen alkaminen voi viedä vähemmän tai enemmän aikaa riippuen henkilöstä. Seuraa tuotteiden mukana tulevia ohjeita ja lääkärisi neuvoja huolellisesti saadaksesi parhaat tulokset. Joka tapauksessa hamppu on kuitenkin loistava tuote, joka voi hoitaa monia oireita liittyen stressiin, ahdistukseen ja jopa vakavampiin sairauksiin.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Jaa kokemuksia muiden CBD käyttäjien kanssa Facebookissa

Haluatko hyötyä muiden CBD käyttäjien kokemuksista? Onko sinulla kysymyksiä CBD:stä? Facebookista löydät aktiivisen ryhmän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *