Hemppedia ja kirjoittajat eivät vastaa mistään haitoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tässä esitettyjen tietojen käytöstä.

Tekstimme eivät millään tavoin korvaa lääkärin tai apteekin ammattilaisten neuvoja, eikä niitä saa käyttää perustana riippumattomalle diagnoosille ja sairauksien hoidon aloittamiselle, muuttamiselle tai lopettamiselle. Jos sinulla on kysymyksiä tai epäilyksiä terveydestä, ota aina yhteyttä luotettavaan lääkäriin!

Tämän verkkosivuston vapaasti saatavilla oleva sisältö on luotu mahdollisimman huolellisesti ja se palvelee aiheen yksinomaista informaatiotarkoitusta. Tämän verkkosivuston tarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa annettujen tekstien ja sisällön oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja täydellisyydestä. Ne eivät ole suositus kuvatuista tai mainituista diagnoosimenetelmistä, hoidoista tai lääkkeistä, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi mainonnassa.