Shingles or herpes zoster
8 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (3)

Last updated on 23 July 2021

Introductie

Gordelroos of Herpes Zoster (HZ) is een pijnlijke huiduitslag die zich op het lichaam ontwikkelt.

Alleen al in de Verenigde Staten lopen elk jaar een miljoen mensen het risico gordelroos te krijgen, aldus het CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Hemppedia CBD top 5 2021

Wil jij CBD kopen? Hemppedia team zocht naar de 5 beste

Als één op de drie mensen door deze aandoening wordt getroffen, is dat zeker een verontrustend aantal.

Je zou kunnen denken dat gordelroos geassocieerd wordt met een dermatologische aandoening. Hoewel het zich uit als een pijnlijke rode uitslag in verschillende delen van het lichaam, laten we niet vergeten dat we in het artikel CBD olie voor rugpijn de verschillende soorten pijn uitvoerig hebben besproken. En we begrepen dat gordelroos een typisch voorbeeld is van neuropathische pijn die brandende, schietende pijn, zenuwpijn veroorzaakt, gepaard met tintelingen of jeuk.

Dit gezegd zijnde, valt de complexiteit van neuropathische pijn in diagnose en behandeling niet te ontkennen. Om het onderwerp te vereenvoudigen wordt in dit bericht getracht dit onderzoek te benaderen met in het achterhoofd de meest voorkomende vragen die men over gordelroos zou kunnen hebben.

Uiteraard bespreken we in hoeverre CBD een rol speelt bij dergelijke aandoeningen en de toepasbaarheid van CBD olie bij het verlichten van de pijn die gordelroos met zich meebrengt.

Omdat studies hebben aangetoond dat de heersende behandelingsmogelijkheden voor neuropathische pijn slechts aan een klein aantal mensen ten goede komen, omdat ze vaak gepaard gaan met meer bijwerkingen die de voordelen van de medicatie overschaduwen. Daarom is er een dringende behoefte om andere opties te onderzoeken die een betere genezing zouden kunnen bieden zonder tegenstrijdige nawerkingen.

Op dit punt hebben CBD olie of op CBD gebaseerde producten sterke steun gekregen van patiëntengroepen die praktisch verlichting en verbetering van chronische pijn hebben ervaren.

Getroffen patiënten en kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen dus baat hebben bij deze compilatie als een referentiegids voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en mogelijke benaderingen voor de genezing. Laten we eens verder kijken.

Wat is gordelroos/Herpes Zoster (HZ)?

Gordelroos is in feite een virale infectie die leidt tot een pijnlijke uitslag op de huid.

Het NIH (National Institute of Neurological Disorders and stroke) omschrijft gordelroos ook wel herpes zoster genoemd als een uitbraak van huiduitslag of blaasjes op de huid die wordt veroorzaakt door het varicella-zoster virus.

Moet ik schrikken van het woord ‘Herpes’?

Het woord herpes doet de rillingen over de rug lopen. Maar herpes zoster is iets anders dan herpes simplex virus. Dat laatste is degene die genitale herpes of seksueel overdraagbare aandoeningen veroorzaakt. (SOA)

Herpes zoster en herpes simplex lijken weliswaar op elkaar wat de laesies betreft, maar het zoster-virus komt op de huid op verschillende plaatsen van het lichaam voor. En de onderliggende oorzaak is het varicella virus.

Anderzijds veroorzaakt het herpes simplex virus koortsblaasjes en meerdere blaasjes in de mond of genitaliën.

Er is dus geen reden om gealarmeerd te raken van de term herpes.

Is gordelroos hetzelfde als waterpokken?

Nee, dat is niet hetzelfde. Waterpokken is de initiële infectie en gordelroos is een post-waterpokkenaandoening die meestal jaren later opnieuw optreedt. Mensen die al eerder waterpokken hebben gehad, zijn vatbaarder voor gordelroos.

In beide gevallen is varicella-zoster het virus dat de ziekte veroorzaakt.

Zodra iemand bijvoorbeeld besmet raakt met het varicella-zoster-virus, krijgt hij waterpokken, met ernstige blaasjes die zich over het hele lichaam verspreiden en een paar weken kunnen aanhouden. Zodra de patiënt van de aandoening af is, blijft het virus voor altijd in het lichaam sluimeren. Bij een uitbraak van gordelroos wordt hetzelfde virus na enkele jaren opnieuw geactiveerd en uit zich als gordelroosuitslag in één deel van het lichaam.

Volgens de AAD (American Academy of Dermatology Association) verplaatst het virus zich van de huid naar de zenuwen zodra de waterpokken zijn opgeruimd en in situaties waarin het virus zich weer naar de huid verplaatst, is er sprake van een uitbraak van gordelroos.

De symptomen van waterpokken en gordelroos zijn verschillend. Hoewel het allebei huidinfecties zijn. We duiken er wat dieper in…

Hoe weet ik of ik gordelroos heb of gewoon een allergische uitslag op mijn huid?

Soms kan gordelroos worden verward met andere huidallergieën of aandoeningen zoals eczeem of psoriasis. Daarom kun je aan de hand van bepaalde symptomen nagaan of je er last van hebt en de nodige medische hulp inroepen.

Gordelroos symptomen bestaan uit:

 • Blaren die verschijnen als een streep op de linker- of rechterkant van het torso
 • Pijn, jeuk en tintelingen beginnen zich te ontwikkelen aan één kant van het lichaam
 • Met vloeistof gevulde blaasjes die in clusters verschijnen en rood zijn en zich in een streeppatroon ontwikkelen
 • De uitslag kan ook op het gezicht, het voorhoofd of soms rond de ogen verschijnen. In zo’n geval is het heel belangrijk een oogarts te raadplegen, omdat een ernstige uitslag rond het oog het gezichtsvermogen kan aantasten.
 • Mensen met een zwak immuunsysteem kunnen een meer verspreide huiduitslag krijgen
 • Koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, gevoeligheid voor aanraking, gevoeligheid voor pijn, en maagklachten zijn enkele van de andere symptomen die ermee gepaard gaan.

Is het besmettelijk?

Over het algemeen kunnen mensen die door gordelroos zijn getroffen, deze infectie niet naar anderen verspreiden. Als vuistregel geldt dat wanneer iemand door een virale infectie wordt getroffen, hij vaak geïsoleerd blijft en de hygiëne in acht neemt om zich niet naar anderen te verspreiden.

Volgens de CDC kunnen mensen met gordelroos het virus echter niet verspreiden vóór de uitslag of nadat de uitslag is verdwenen. Daarentegen kunnen mensen met waterpokken het varicella-zoster-virus wel gemakkelijk op een andere persoon overdragen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om contact met het vocht uit de blaasjes te vermijden, dat mogelijk het varicella-zoster-virus kan overdragen op mensen die nog nooit waterpokken hebben gehad.

Andere bijwerkingen van gordelroos

 • Zoals hierboven vermeld, bestaat de mogelijkheid van gezichtsverlies als gordelroos je ogen aantast. Als er uitslag in of rond de ogen ontstaat, kunnen de bijwerkingen nadelig zijn.
 • Bij de meeste patiënten nemen de symptomen na twee tot vier weken af, maar in sommige gevallen blijft de pijn bij gordelroos aanhouden of verergert deze, waardoor een chronische pijn ontstaat die postherpetische neuralgie (PHN) wordt genoemd, een veel voorkomende complicatie van gordelroos.

Bovendien blijkt uit klinisch onderzoek dat postherpetische neuralgie vaak voorkomt bij ouderen die lijden aan slaapstoornissen, chronische vermoeidheid, angst en ernstige depressie.

Hoe behandel je gordelroos?

 • Antivirale geneesmiddelen zoals acyclovir, valaciclovir en famciclovir worden door dermatologen voorgeschreven om de duur van de ziekte te verkorten. Als je symptomen van gordelroos in/op je lichaam opmerkt, is het sterk aan te raden onmiddellijk medisch advies in te winnen.
 • Traditionele pijnstillers die over de toonbank verkocht worden, voorgeschreven medicijnen
 • Zelfzorg omvat: schoonmaken van de blaren met een koud kompres, aanbrengen van calamine lotion, havermout bad, bedekken van het getroffen gebied met steriel verband, dragen van losse kleding. Deze zelfzorgmethoden kunnen helpen de gevoeligheid voor pijn of de ernst van de pijnlijke rode uitslag tijdelijk te verlichten.
 • Een onderzoek uit 20181 analyseerde de veiligheid en werkzaamheid van op cannabis gebaseerde geneesmiddelen voor chronische neuropathische pijn bij volwassenen. En postherpetische neuralgie en gordelroos zijn typische neuropathische pijnaandoeningen. Een van de gevolgtrekkingen uit de studie is dat cannabismedicijnen het aantal mensen dat 50% of meer pijnverlichting bereikt, kunnen verhogen in vergelijking met placebo.

Zijn er naast de traditionele behandelingen nog andere mogelijkheden om gordelroos te behandelen? Laten we dat verder bespreken.

Kan CBD pijnlijk zijn bij de behandeling van gordelroos?

Nadat de Amerikaanse FDA cannabidiol (CBD) als Epidiolex had goedgekeurd voor de behandeling van epilepsie bij kinderen en volwassenen, is de maatschappelijke erkenning van op cannabis gebaseerde producten en CBD olie voor vermeend gebruik gestaag toegenomen.

In dezelfde lijn wordt onderzoek gedaan naar het ontstekingsremmende en immunosuppressieve potentieel van CBD of op CBD gebaseerde producten. Ook het vermogen van CBD om te worden toegepast bij de behandeling van virale infecties krijgt steeds meer aandacht, hoewel de beschikbare overtuigende studies beperkt zijn.

Het endocannabinoïde systeem is een essentieel onderdeel van het menselijk lichaam. Het bestaat uit talrijke celreceptoren die niet alleen fysiologische processen in gang zetten, maar ook essentiële lichaamsfuncties controleren. Zoals stemming, stress, immuunsysteem, pijnregulering en het neurologische systeem.

Onderzoeksresultaten van het National Institute on Drug Abuse & Stony Brook University bevestigden de betrokkenheid van het endocannabinoïde systeem bij fysiologische processen die essentieel zijn bij de behandeling van pijn.

De laatste studie2 meldt dat het gebruik van CBD voor aandoeningen die verband houden met virale infecties doeltreffendheid laat zien in preklinische studies, maar klinisch bewijs ontbreekt.

Uit nog een andere studie uit 20203 blijkt dat de beschikbare gegevens ondersteunend zijn om aan te tonen dat CBD kan helpen bij immuunsuppressie, activering en controle van verschillende soorten immuun cellen.

Een studie uit 20104 wijst erop dat conventionele therapieën er niet in slagen de brandende zenuwpijn bij postherpetische neuralgie te verminderen. Daarom concludeerde de klinische studie dat topische therapie effectiever is en goed wordt verdragen als een adjuvante therapie optie bij aandoeningen met chronische pijn. (na gordelroos) Omdat de zenuwvezels die de pijn overbrengen tot expressie komen via cannabinoïde receptoren in het endocannabinoïde systeem die op hun beurt een modulerende rol uitoefenen in de nociceptieve symptomen.

Samengevat is de rol van CBD bij het verlichten van pijn en pijnbeheersing via de endocannabinoïde receptoren uitvoerig besproken in verschillende artikelen op HempPedia. Bovendien bevinden de CB2-receptoren zich voornamelijk op ontstekings– en immuun-gerelateerde cellen, en hun reactie op de ontstekingsreactie is dan ook goed gedefinieerd.

Hoe gebruik je CBD olie tegen gordelroos pijn?

Anekdotische bewijsstukken uit studies hebben aangetoond dat het oraal innemen van CBD of het plaatselijk aanbrengen van CBD olie voor gordelroos kan helpen bij pijnklachten. Bovendien wordt het gebruik van CBD olie bij pijnbestrijding over het algemeen goed verdragen bij mensen en dieren. Als gouden vuistregel geldt: houd bij het gebruik van CBD rekening met de dosering. Dosering is het belangrijkste. Tegelijkertijd, afhankelijk van de ernst van je aandoening, vooral als je symptomen hebt die duiden op gordelroos, is het verplicht om onmiddellijk een arts te raadplegen en advies in te winnen.

Uit een onderzoek uit 20175 kunnen we begrijpen dat CBD vaak als aanvullende therapie wordt gebruikt. Dit komt omdat CBD een beter bijwerkingenprofiel heeft in vergelijking met andere medicijnen. Daarom is de therapietrouw van patiënten en de aanpassing aan behandelingen gemakkelijk.

Daarom zou de topische toepassing van CBD olie plaatselijk verlichting kunnen bieden en de orale toediening van CBD olie een algehele therapeutische verlichting kunnen bieden, waaronder het onderdrukken van pijn en een betere slaap.

Aanbevolen om te lezen: CBD olie voor chronische pijn

Wie loopt het risico gordelroos te krijgen?

 • Sinds 2008 vertonen oudere volwassenen een stijgende lijn in het ontwikkelen van gordelroos. Dat wil zeggen dat mensen van 50 jaar en ouder vatbaarder zijn. Hoewel kinderen onder de 10 jaar en volwassenen van middelbare leeftijd ook vatbaar zijn.
 • De frequentie neemt toe met de leeftijd, dat wil zeggen voor volwassenen boven de 60 jaar.
 • Mensen met een verminderde weerstand zouden risico kunnen lopen.

Is er een verband met herpes zoster en reumatische aandoeningen? Speelt CBD een rol?

Reumatische aandoening is een aandoening die meestal de gewrichten, pezen, ligamenten/gewrichtsband, botten en spieren aantast. En artritis is een aandoening die de gewrichten aantast.

Chronische pijn is relevant voor de reumatische aandoeningen en het gordelroos virus.

Een studie uit 20146 registreert dat de frequentie van HZ in de algemene bevolking de laatste jaren is toegenomen bij reumatische artritis. En de ernst van reumatische artritis is geassocieerd met de ontwikkeling van HZ.

In een studie uit 20207 wordt beweerd dat cannabinoïden een ontsteking modulerende eigenschap hebben die een therapeutisch effect zou kunnen hebben bij aandoeningen zoals chronische pijn en reumatische aandoeningen.

We kunnen samenvatten dat uit de beschikbare klinische studies en stukjes bewijs van onderzoek op internet, cannabinoïden wel degelijk een rol hebben bij pijn en bij pijnbestrijding. Maar specifieke verwijzing naar de toepasbaarheid van verschillende CBD producten of CBD olie voor gordelroos behoeft meer aandacht en studie.

Gordelroos voorkomen

Vaccins helpen gordelroos te voorkomen of in ieder geval de ernst ervan te verminderen. CDC (het Nederlands Centrum voor ziektecontrole en Preventie) beveelt het recombinant zoster vaccin, Shingrix® en Zostavax aan in twee doses, gegeven met een tussenpoos van 2 tot 6 maanden.

Uit studies blijkt dat er geen genezing bestaat voor het gordelroosvirus en dat de vaccins die worden aanbevolen of verplicht zijn, alleen een preventieve therapie zijn en geen behandeling voor gordelroos of postherpetische neuralgie.

Vermeldenswaard is een verwijzing naar een studie uit 20208 waarin wordt gewezen de noodzaak van een gerechtvaardigde herziening van de huidige aanbevelingen voor vaccins. Omdat de incidentie van HZ blijft toenemen.

Cannabisliefhebbers wachten dan ook met smart op bewijzen uit klinische studies. Zodat ze toegang krijgen tot ondersteunende rapporten om de toepasbaarheid en werkzaamheid te bewijzen van CBD en CBD gebaseerde producten zoals CBD olie, CBD crèmes, CBD tincturen, CBD vapes, CBD capsules, CBD edibles, etc om verschillende ziekten en aandoeningen te behandelen.

Wat zegt het onderzoek over de toekomst van de ziekte?

Een studie uit 20109 beveelt een snelle interventie aan om het groeiende aantal door HZ getroffen ouderen aan te pakken en er is sprake van een toenemende economische last als gevolg van de ziekte.

Referenties

 1. Mücke M, Phillips T, Radbruch L, Petzke F, Häuser W. Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018;3(3):CD012182. Published 2018 Mar 7. doi:10.1002/14651858.CD012182.pub2 []
 2. Alex Mabou Tagne, Barbara Pacchetti, Mikael Sodergren, Marco Cosentino, and Franca Marino.Cannabis and Cannabinoid Research.Jun 2020.121-131.http://doi.org/10.1089/can.2019.0060 []
 3. Nichols JM, Kaplan BLF. Immune Responses Regulated by Cannabidiol. Cannabis CannabinoidRes. 2020;5(1):12-31. Published 2020 Feb 27. doi:10.1089/can.2018.0073 []
 4. Phan NQ, Siepmann D, Gralow I, Ständer S. Adjuvant topical therapy with a cannabinoid receptor agonist in facial postherpetic neuralgia. J Dtsch Dermatol Ges. 2010;8(2):88-91. doi:10.1111/j.1610-0387.2009.07213.x []
 5. Iffland K, Grotenhermen F. An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies. Cannabis Cannabinoid Res. 2017;2(1):139-154. Published 2017 Jun 1. doi:10.1089/can.2016.0034 []
 6. Veetil BM, Myasoedova E, Matteson EL, Gabriel SE, Green AB, Crowson CS. Incidence and time trends of herpes zoster in rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(6):854-861. doi:10.1002/acr.21928 []
 7. Gonen T, Amital H. Cannabis and Cannabinoids in the Treatment of Rheumatic Diseases. Rambam Maimonides Med J. 2020;11(1):e0007. Published 2020 Jan 30. doi:10.5041/RMMJ.10389 []
 8. Thompson RR, Kong CL, Porco TC, Kim E, Ebert CD, Acharya NR. Herpes Zoster and Post-Herpetic Neuralgia: Changing Incidence Rates from 1994 to 2018 in the United States [published online ahead of print, 2020 Aug 23]. Clin Infect Dis. 2020;ciaa1185. doi:10.1093/cid/ciaa1185 []
 9. Gialloreti LE, Merito M, Pezzotti P, et al. Epidemiology and economic burden of herpes zoster and post-herpetic neuralgia in Italy: a retrospective, population-based study. BMC Infect Dis. 2010;10:230. Published 2010 Aug 3. doi:10.1186/1471-2334-10-230 []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Deel jouw CBD ervaring via Facebook

Wil jij profiteren van de ervaring van andere CBD-gebruikers? Heb jij vragen en wilt jij graag van gedachten wisselen? Er zijn nu actieve groepen op Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *