cbd versus tinnitus
7 min.

✓ Evidence Based


4.2/5 - (14)

Last updated on 6 August 2021

Blootstelling aan harde geluiden zoals het gejuich en de muziek bij sportevenementen en concerten kan ervoor zorgen dat jouw oren gaan suizen. Als jij ooit blootgesteld bent geweest aan dit soort lawaai, dan weet jij uit de eerste hand hoe vervelend en afleidend het kan zijn. Stelt je voor een scenario voor waarbij het suizen een constant onderdeel van jouw dagelijks leven is.

Mensen die lijden aan oorsuizingen hebben dagelijks te maken met dit probleem, zonder enige hoop op enige vorm van verlichting. Tinnitus is een veel voorkomende aandoening die veel mensen over de hele wereld treft. Op dit moment is er geen verlichting in zicht, omdat de beschikbare behandelingsmogelijkheden nog steeds vrij beperkt zijn.

Hemppedia CBD top 5 2021

Wil jij CBD kopen? Hemppedia team zocht naar de 5 beste

CBD olie voor Tinnitus (oorsuizen)? In de afgelopen jaren zijn medische professionals en tinnituspatiënten op zoek gegaan naar CBD olie voor Tinnitus. De werkende theorie onder sommige medische professionals is dat CBD kan helpen om een aantal van de symptomen die gepaard gaan met deze aandoening te verminderen.

pexels photo 3764535

Tinnitus (oorsuizen): Oorzaken, symptomen en conventionele behandelingen

Voordat we het CBD voor Tinnitus onderzoeken, moeten we een beter begrip krijgen van deze aandoening die miljoenen mensen in de wereld vandaag de dag treft.

Een veel voorkomende oorzaak van deze aandoening is schade aan het binnenoor of het middenoor.1

Het middenoor heeft te maken met het oppakken van geluidsgolven. De geleiding van deze geluidsgolven zet het middenoor ertoe aan om elektrische impulsen naar de hersenen te sturen.

Je krijgt het geluid pas te horen nadat de hersenen de signalen die uit het binnenoor komen hebben geaccepteerd en vertaald naar betekenisvolle geluiden. Het middenoor kan in sommige gevallen grote schade oplopen, waardoor het de aanpak van de hersenen om geluid te verwerken verandert.

Schade aan de kleine botten in het binnenoor of aan de trommelvliezen kan ook de geluidsgeleiding verstoren. De aanwezigheid van een tumor in de gehoorzenuw of in het oor kan ook leiden tot ringen in de oren.

Ook mensen die gebruik maken van zware apparatuur zoals kettingzagen en jakhalzen kunnen deze aandoening krijgen. Het luisteren naar luide muziek tijdens een concert of het gebruik van een koptelefoon kan ook leiden tot het ontstaan van tijdelijke oorsuizingen.

Medische aandoeningen die ringen in de oren kunnen veroorzaken zijn onder andere:

 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterolgehalte2
 • Ziekte van Meniere Symptomen

Tinnitus is een intern, niet-auditorisch geluid dat zowel continu als intermitterend kan zijn. Het kan voorkomen in één oor of in beide, en kan zowel hoog als laag klinken.
Variërende geluiden die door lijders worden gehoord worden vaak beschreven als muzikaal, fluitend, tsjilpend, wiegend, klikkend, pulserend, krijsend, zoemend, sissend, brullend en statisch.
Het volume heeft de neiging te fluctueren. In veel gevallen, het geluid wordt merkbaar tijdens de stille periodes of ‘s nachts. Jij kan ook een gehoorverlies ervaren.3

Algemeen effect op het dagelijks leven

Als we kijken naar CBD-olie voor Tinnitus, is het belangrijk om ook te kijken naar de effecten die deze aandoening heeft op de kwaliteit van het dagelijks leven. Tinnitus kan verschillende effecten hebben op het leven van de gemiddelde mens. Hoewel geen twee patiënten klagen over dezelfde problemen, heeft de aandoening vooral invloed op het slaappatroon, de emotionele reacties en het concentratieniveau. Sommige van de effecten zijn gericht op emotionele reacties.

Conventionele behandelingen voor Tinnitus

Voordat medische onderzoekers zich gingen verdiepen in CBD-olie voor Tinnitus, hadden artsen verschillende behandelingsadviezen. Normaal gesproken is het eerste wat men moet doen, is ervoor zorgen dat de onderliggende oorzaak onmiddellijk wordt aangepakt.

Conventionele behandeling kan inhouden:

 • Behandeling van TMD (temporomandibulair gewricht) problemen. Dit zijn problemen die van invloed zijn op het gewricht dat aanwezig is tussen het jukbeen en het kaakbeen
 • Stopzetting van het gebruik van ototoxische geneesmiddelen4
 • Snelle zorg voor elke oorontsteking die kan ontstaan

Aangezien artsen en onderzoekers zich blijven verdiepen in CBD en Tinnitus, is het belangrijk op te merken dat de aandoening vanaf nu niet meer te genezen is. Na verloop van tijd raken veel mensen gewend aan deze aandoening en ontwikkelen ze technieken die ze gebruiken om de geluiden af te stemmen. De keuze om de aanwezigheid ervan te negeren, in plaats van er over te obsederen, kan ook helpen om enige vorm van verlichting te bieden.

In het geval dat dit niet werkt, is een andere optie het zoeken naar een behandeling voor oorsuizingen. Het gaat hierbij om depressie, slapeloosheid, sociaal isolement, gehoorproblemen en angst. Het aanpakken van dergelijke problemen kan helpen om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren, aangezien artsen onderzoek blijven doen naar CBD en tinnitus.

Waarom CBD een effectieve behandeling voor oorsuizingen kan zijn

Cannabis voor tinnitus is een continu onderzoeksthema, omdat artsen een remedie voor deze aandoening proberen te vinden. Onderzoekers die de aandoening onderzoeken, leggen voortdurend verbanden tussen CBD-olie en tinnitus, omdat velen geloven dat cannabis het geneesmiddel kan zijn waar onderzoekers al lang naar op zoek zijn.5

Onderzoekers die het verband tussen de twee onderzoeken hebben verklaard dat tinnitus geen ziekte of aandoening is. Zij hebben verklaard dat het aanhoudende lawaai dat in de oren wordt ervaren een symptoom is van een medische aandoening.

Gezondheidsdeskundigen schatten dat één op de vijf volwassenen aan deze aandoening lijdt. Het kan zich in verschillende vormen manifesteren.
In de studies die zijn uitgevoerd door onderzoekers die CBD-olie en Tinnitus bestuderen, is gebleken dat cannabis helpt bij het verminderen van veel van de onderliggende oorzaken. Een aantal van de aandoeningen die tot het ontstaan ervan hebben geleid, zijn onder andere:

 • Ouderdom
 • Sinus- of oorinfecties
 • Verstopping
 • Aanwezigheid van goedaardige tumoren op de zenuw
 • Beschadiging van de kleine haartjes in het middenoor
 • Auto-immuunziekte
 • Cardiovasculaire ziekte

Een theorie die op dit moment wordt gevorderd is dat deze aandoening een soort epilepsie is die wordt veroorzaakt door hyperactiviteit in het slakkenhuis. Om deze reden worden anti-epileptica zo ver mogelijk gevorderd in de behandeling van tinnitus. En dit is waar de voorstanders van deze theorie rekening mee houden.

Studies hebben aangetoond dat CBD een effectieve behandeling is voor depressie, slapeloosheid, angst en stress. Het kan ook gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie. Dit verklaart waarom velen het overwegen als een mogelijke tinnitusbehandeling.

pexels photo 3965524

Hoe gebruik je CBD om Tinnitus te behandelen?

Iedereen die zich bezighoudt met de behandeling van Tinnitus met CBD, dient op te merken dat CBD een belangrijke component van hennep en marihuana is. Het kan echter op zichzelf worden geëxtraheerd voor gebruik als supplement.

Als hiermee rekening wordt gehouden, betekent dit dat, mits een CBD-product .3 procent THC of minder bevat, het wordt geclassificeerd als een hennepproduct. Dergelijke producten zijn in veel landen, waaronder de VS, legaal voor gebruik.

VBD is er in vele verschillende vormen, waarvan vele gemakkelijk verkrijgbaar zijn op de open markt. Als jij geïnteresseerd bent in een CBD-behandeling voor Tinnitus, zult je waarschijnlijk te maken krijgen met spectrum plantaardige tinctuuroliën, vape ready-concentraten en geïsoleerde CBD-poeders.

Jij kan CBD op verschillende manieren innemen. Jij kan het oraal consumeren, door te roken, te vapen of sublinguaal in te nemen. Wanneer het onderhuids wordt ingenomen, wordt het geabsorbeerd in het lichaam via de haarvaten die zich onder de tong bevinden. Bij het roken wordt het via de longen geabsorbeerd.

Wat zegt medisch onderzoek over het gebruik van CBD Tor Tinnitus?

In de Verenigde Staten heeft het Congres in 2018 de Agriculture Improvement Act aangenomen. De wet was bedoeld om hennep te verwijderen van de lijst van gecontroleerde stoffen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal mensen dat CBD voor Tinnitus gebruikt.

Voortdurend onderzoek naar CBD en Tinnitus heeft ertoe geleid dat wetenschappers hebben ontdekt dat er twee belangrijke receptoren in de hersenen zijn. Ze worden aangeduid als CB1 en CB2. Deze receptoren zijn gezien om te reageren op de aanwezigheid van een CBD.

Het beschikbare onderzoek geeft aan dat de twee receptoren een belangrijke rol kunnen spelen in het gehoor en de balans. Op basis van dit onderzoek vragen velen zich af of het gebruik van CBD voor Tinnitus kan helpen bij het genezen van gehoorproblemen, bijvoorbeeld tinnitus.

Een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd met behulp van CBD voor de behandeling van ratten in een labo leverde geen sluitende resultaten op.6

In sommige gevallen bleek het CBD de toestand bij de proefdieren te verergeren.

Maar er is bewijs dat CBD kan helpen bij het verminderen van stress. Bijvoorbeeld, een studie gepubliceerd in een publicatie in 2015 van de Neurotherapeutics suggereerde dat CBD effectief was in het verminderen van angstgedrag dat geassocieerd werd met medische stoornissen zoals OCD, SAD en PTSD.7

Volgens VeryWell.com, Andere studies hebben nog steeds gemengde resultaten opgeleverd. Het gebrek aan informatie gaat ook in beide richtingen, gezien de neveneffecten.8

Conclusie: Helpt CBD olie bij tinnitus (oorsuizen)

Aangezien het onderzoek naar de vraag of CBD een effectieve behandeling is voor Tinnitus wordt voortgezet, is het noodzakelijk dat kopers voorzichtig zijn met de aankoop van CBD-producten. Tinnituspatiënten moeten er rekening mee houden dat de ervaring die men heeft gehad met de beschikbare behandelingsmogelijkheden niet op elke andere persoon met dit probleem van toepassing is.

Anekdotische rapporten en getuigenissen zouden kunnen suggereren dat er onderzoek is gedaan, maar dit is niet voldoende bewijs. Wetenschappelijke processen zijn vaak ontworpen om eventuele vooroordelen die aanwezig zouden kunnen zijn in het anekdotische bewijs te overtreffen.

Voor tinnitus relief kan men best een professional raadplegen die gespecialiseerd is in deze aandoening en die vertrouwd is met het gebruik van CBD voor tinnitus. De professional zou mogelijke oplossingen kunnen suggereren die kunnen helpen bij het verminderen van de symptomen die met de aandoening gepaard gaan.

Patiënten moeten ook afzien van het gebruik van CBD-producten zonder eerst adequaat onderzoek te doen.

Nationale Hoorstichting Nederland

In Nederland hebben naar schatting 2 miljoen mensen tinnitus. Lees hier meer over wat tinnitus precies is, hoe je het kunt voorkomen en wat je eraan kunt doen. Lees meer

THC, wietolie, medicinale wiet voor Tinnitus?

Kan medicinale wiet een behandeling zijn bij tinnitus? De stressverlagende eigenschap van wiet en wietolie biedt jou mogelijk meer hulp. Hoe dat allemaal zit, lees je op de website van mediwietsite.nl hier.

Is CBD olie legaal in Nederland?

De verkoop van CBD Food supplements is in Nederland nog niet formeel verboden. In tegenstelling tot de stof Tetrahydrocannabinol (THC), wordt CBD niet genoemd in de Nederlandse Opiumwet. Daarom komen CBD producten niet in aanmerking als verdovend middellen, noch als een farmaceutisch product. Lees hier meer over de wetgeving in Nederland en CBD olie.

Referenties

 1. Healthline. (2019). Inner and Middle Ear Anatomy, Diagram & Function | Body Maps. [online] []
 2. Healthline. (2019). High Cholesterol. [online] []
 3. Alana Biggers, M. (2019).Deafness and hearing loss: Causes, symptoms, and treatments. [online] Medical News Today []
 4. Langguth, B., Salvi, R. and Elgoyhen, A. (2009). Emerging pharmacotherapy of tinnitus. Expert Opinion on Emerging Drugs, 14(4), pp.687-702. []
 5. Smith, P. and Zheng, Y. (2016). Cannabinoids, cannabinoid receptors and tinnitus. Hearing Research, 332, pp.210-216. []
 6. Zheng, Y., Reid, P. and Smith, P. (2015). Cannabinoid CB1 Receptor Agonists Do Not Decrease, but may Increase Acoustic Trauma-Induced Tinnitus in Rats. Frontiers in Neurology, 6. []
 7. Blessing, E., Steenkamp, M., Manzanares, J. and Marmar, C. (2015). Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics, 12(4), pp.825-836. []
 8. Verywell Health. (2019). Discover the Uses, Research, and Safety of CBD Oil for Anxiety. [online] []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Deel jouw CBD ervaring via Facebook

Wil jij profiteren van de ervaring van andere CBD-gebruikers? Heb jij vragen en wilt jij graag van gedachten wisselen? Er zijn nu actieve groepen op Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *