Czym jest CBG
10 min.

✓ Evidence Based


4.8/5 - (5)

Last updated on 26 July 2021

Introductie over CBG

CBG, het acroniem voor cannabigerol, komt van cannabigerolzuur (CBGA), een natuurlijk gesynthetiseerde verbinding die in cannabisplanten wordt aangetroffen. Eenvoudig gezegd, CBGa is de moederverbinding waaruit alle andere cannabinoïden voortkomen. (THC, CBD, CBN, CBC, CBL)

Hoewel CBG een precursorverbinding is, wordt het slechts in kleinere hoeveelheden aangetroffen (<1%). Daarom worden ze door verschillende bronnen als zeldzaam bestempeld en ingedeeld bij de minder belangrijke cannabinoïden. Niettemin hebben de niet-psychotrope aard en de therapeutische effecten ervan de aandacht en belangstelling getrokken van de wetenschappelijke gemeenschap, cannabisbedrijven, biotechbedrijven en investeerders. Liefhebbers van marktonderzoek doen gretig onderzoek naar het vraagpotentieel van zeldzame cannabinoïden en hun invloed op de gezondheids- en welzijnsmarkt.

In essentie wil deze blogpost licht werpen op deze minder belangrijke cannabinoïde CBG (CBG olie) om ons begrip van de therapeutische eigenschappen en potentiële voordelen ervan te verbreden. 

Leesadvies over andere cannabinoïde : THC Vs THCA and CBDA Vs CBD.

Hemppedia CBD top 5 2021

Wil jij CBD kopen? Hemppedia team zocht naar de 5 beste

Hoe wordt cannabigerol (CBG) gevormd en waar wordt het gevonden?

CBGa is de eerste cannabinoïde die in de hennepplant of cannabisplant wordt gevormd.

Volgens een studie wat cannabis en hennep betreft, ontwikkelen de meeste verbindingen zich in de groeiende cannabisplanten als carboxylzuren, zoals THCa, CBDa, CBCa, THCVa en CBGa (de zure vorm van CBG).1 Dat betekent dat in de levende planten THC, CBD, CBG, of andere gedecarboxyleerde neutralen niet in grote hoeveelheden aanwezig zijn. 

Dus, hoe worden deze verbindingen verkregen?

Nadat de cannabisplanten of hennepplanten zijn geoogst, decarboxyleert blootstelling aan warmte, licht, drogen, verbranding of veroudering het zuur, wat resulteert in neutrale verbindingen.

cannabinoid schema
CBG van CBGA Biosyntheis

Effecten van CBG olie op het endocannabinoïde systeem (ECS)

Laten we snel de functie en de bestanddelen van de Endocannabinoid system. Het ECS is een essentieel onderdeel van het menselijk lichaam dat verantwoordelijk is voor het handhaven van de homeostase in het lichaam. Het controleert de verschillende fysiologische processen, het immuunsysteem en het neurologische systeem. De bestanddelen van de ECS zijn endogene cannabinoïden, metabole enzymen en de receptoren die hun werking bemiddelen. 

Voor we ons verdiepen in de effecten van CBG op het ECS, moeten we onszelf eraan herinneren dat de biosynthesewegen van CBG (zoals besproken in de bovenstaande paragrafen) anders zijn dan die van THC en CBD. We kunnen er dus van uitgaan dat de farmacokinetiek van CBG anders zou moeten zijn. Momenteel zijn de studies over de farmacologische eigenschappen van de minder belangrijke cannabinoïden (CBG, CBC, CBN) echter beperkt.

Laten we, dit in gedachten houdend, eens kijken naar de beschikbare referenties die melding maken van CBG olie en de functie daarvan in de ECS (Endocannabinoïde systeem).

Een onderzoek uit 20182 meldt dat de structuur van de endocannabinoïdenmoleculen verschilt van de structuur van de natuurlijke cannabinoïden die afkomstig zijn van cannabis Sativa. Er wordt op gewezen dat THC, het belangrijkste psychoactieve bestanddeel van de plant, weliswaar werkt via de cannabinoïdereceptoren, maar dat er onenigheid bestaat over de vraag of deze receptoren de werking van fytocannabinoïden zoals CBN, CBD, of CBG bemiddelen.

Bovendien, een studie uit 20173 meldt dat CBG een relatief lage werkzaamheid (zwak partieel agonistisch effect) heeft op CB1- en CB2-receptoren. Maar het kan een reeks receptoren in werking stellen die verband houden met pijn, ontsteking en warmtesensibilisatie.

 Bijvoorbeeld:

 • CBG is een krachtige TRPM8-antagonist. (TRPM8-receptoren worden aangetroffen in de prostaat, de longen en de blaas) Daarom kan CBG mogelijk worden toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, blaaspijn of een overactieve blaas.
 • CBG kan de stimulatie van serotonine 5 (aangetroffen in het centrale en perifere zenuwstelsel) en CB1-receptoren met aanzienlijke efficiëntie neutraliseren. Bovendien is de heropname van gamma-aminoboterzuur (GABA)* groter dan die van THC of CBD, wat suggereert dat CBG spierontspannende eigenschappen zou kunnen hebben.    

*GABA is een aminozuur, de belangrijkste neurotransmitter voor het centrale zenuwstelsel. (CNS)

 • CBG is een sterke remmer van de opname van anandamide (AEA) en een krachtig middel tegen MRSA, en het heeft pijnstillende en antidepressieve eigenschappen. (Anandamide is een vetzuur-neurotransmitter en de eerste ontdekte endocannabinoïde).

Heb je gehoord over MRSA ( methicilline-resistente staphylococcus aureus)? 

MRSA is een huidinfectie veroorzaakt door een type of staph bacterie die resistent wordt tegen veel van de antibiotica die worden gebruikt om gewone stafylokokinfecties te behandelen.

De Centre for Disease Control and Prevention(CDC) meldt dat twee op de 100 mensen MRSA dragen. 

Nog een andere ondersteunende referentie van een recente studie4 bevestigt de belofte van de therapeutische werking van CBG als antibacteriële stof. In een muizenmodel bleek cannabigerol (CBG), een niet-psychoactieve cannabinoïde, zeer effectief te zijn tegen de MRSA-familie van bacteriën. Het onderzoeksteam stelde vast dat CBG verhinderde dat de geneesmiddelresistente bacterie Staphylococcus aureus gemeenschappen van micro-organismen vormde, waar het cellen vernietigt die resistent zijn tegen antibiotica. 

BG richtte zich rechtstreeks op het celmembraan van de bacterie, waardoor deze niet in staat was biofilms te vormen. De belangrijkste gevolgtrekking uit deze studie is dan ook dat cannabinoïden een therapeutische werking beloven te hebben als antibiotica..

Potentiële medische voordelen van CBG olie

aten we beginnen met de potentiële voordelen van CBG olie op een rij te zetten, met de belangrijkste conclusies uit de studie van 20185

 • CBG of CBG olie is de niet-psychotrope fytocannabinoïde, 
 • Het kan heilzame werkingen met therapeutisch potentieel via cannabinoïde receptoren uitoefenen.

Zoals reeds eerder gezegd, heeft het onderzoek nog geen afdoende resultaten opgeleverd over de farmacokinetiek van CBG in het menselijk lichaam. Met andere woorden, er zijn nog heel wat onduidelijkheden op gebieden zoals de manier waarop het geneesmiddel zich verplaatst, de absorptie, de biologische beschikbaarheid, het metabolisme, de beste toedieningsweg, de dosering, de vorm, enz. 

Maar positief is dat overtuigend bewijs uit klinische proeven op diermodellen veelbelovend is.

i) CBG en inflammatoire darmziekten

 Een studie uit 20136 onderzocht het effect van CBG bij de behandeling van colitis bij muizen. Colitis is een ontstekingsaandoening van de inner lining of the colon. Some of the causes that lead to this condition are inflammatory bowel disease ( IBD) or Crohn’s disease, allergie, en infectie. Getroffen mensen hebben last van diarree, buikpijn, vermoeidheid, ondervoeding, snel gewichtsverlies en lichaamspijn. 

De conclusies van de studie:

 • CBG verminderde de verhouding tussen het gewicht van de dikke darm en de lengte van de dikke darm, 
 • CBG verminderde de productie van oxide in macrofagen via de CB2-receptor. (Macrophages are specialized cells involved in the detection, phagocytosis, and destruction of bacteria and other harmful organisms.) 
 • Cannabigerol vermindert oxidatieve stress of reactieve zuurstofsoorten (ROS) in de darmepitheelcellen.
 • Daarom zou CBG waardevol kunnen zijn voor klinische experimenten bij IBD-patiënten.
 • Cannabinoïden zouden kunnen helpen om de symptomen en ontsteking veroorzaakt door de ziekte van Crohn in te dammen, meldt een studie uit 20047. Het voegt eraan toe dat endocannabinoïden de darm beschermen door darmbewegingen te verminderen en ontstekingen te onderdrukken. 

ii) CBD of CBG (Cannabinoïden) en Glaucoma (Groene Staar)

 • De blog post-CBD Eye drops cite, researchers van de Universiteit van British Columbia, die een oogdruppel met CBGa hebben afgeleid met gebruikmaking van nanodeeltjes-technologie om de cannabinoïde in het hoornvlies te laten doordringen. 
 • Referentie van een kat model 1990 studie7 meldt dat cannabigerol en verwante cannabinoïden een therapeutisch potentieel hebben voor de behandeling van glaucoom.
 • Een tekstuele referentie uit 20178 wijst erop dat uitwendige toediening van CBG bij katten een daling van de intraoculaire druk (IOP) te zien gaf, die bij chronisch gebruik aanhield met minimale bijwerkingen. Ook nam de daling van de IOP verder toe wanneer CBG en THC werden toegediend, met minimale bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel (CZS). 

(iii) CBG olie en Kanker

 • Een studie uit 20159 wijst erop dat CBD weliswaar de ontwikkeling van vele soorten kanker, waaronder borst-, long-, prostaat- en dikke darmkanker, kan remmen, maar dat andere fytocannabinoïden, die niet zo effectief zijn als CBD in het activeren van cannabinoïde receptoren (CB1 en CB2), de invasie van tumorcellen en de proliferatie van kankerstamcellen zelfs kunnen tegengaan.
 • De studie van 201710 wijst erop dat CBG eenvoudige antischimmeleffecten vertoonde, maar opmerkelijke antikanker-eigenschappen in modellen voor fundamenteel onderzoek. Het is een effectieve fytocannabinoïde tegen borstkanker en vergelijkbaar een krachtige TRPM8-antagonist voor toepassing bij prostaatkanker.   

iv) Neurodegeneratieve ziekten

Een achteruitgang in de werking en de structuur van de zenuwcellen in de hersenen leidt tot neurodegeneratieve ziekten. De ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington zijn enkele van de aandoeningen die in verband worden gebracht met stoornissen van de zenuwcellen in de hersenen of peripheral nervous system

Een studie uit 201511 meldt dat CBG zeer actieve neuroprotectieve eigenschappen vertoonde in muizenmodellen. Verdere experimenten toonden een geringe verbetering aan in de genexpressie van de hersenen, maar dieren die met CBG werden behandeld vertoonden een overtuigende vermindering van de aggregatie van mutant huntingtin. Om de toepasbaarheid van CBG en andere fytocannabinoïden bij de behandeling van neurodegeneratieve ziekten (waaronder de ziekte van Huntington) te bevestigen, is echter verder onderzoek nodig.

(v) de 2017 studie10 wijst erop dat de pijnstillende en anti-erythemische (huiddrogende) effecten van CBG die van THC overtreffen. Bovendien blijkt uit het potentieel van CBG bij de behandeling van huidaandoeningen dat het de keratinocyt proliferatie remt en effectief is bij de behandeling van psoriasis. Hoewel CBG geen hoge antischimmelwerking vertoont.

vi) eetlustopwekkende eigenschappen: 

Een studie uit 201612 meldt dat niet-intoxicerende cannabinoïden ook de eetlust kunnen stimuleren, vergelijkbaar met THC. En CBG laat gunstige resultaten zien bij het opwekken van eetlust. (hyperfagie) Bovendien bevestigt de studie het therapeutisch potentieel van CBG bij de behandeling van eetstoornissen en de regulering van het lichaamsgewicht, zonder uitgesproken neveneffecten.

Daarom is het potentieel van CBG olie druppels om invloed uit te oefenen op inflammatoire darmziekten (bij diermodellen), glaucoom, blaasfunctiestoornissen, neuroprotectieve eigenschappen, bacteriële infecties, kankeraandoeningen, eetlustopwekking, veelbelovend.

Wat is CBG olie?

We hebben hierboven besproken dat wanneer de cannabisplant groeit, CBG de eerste cannabinoïde is die zich in zijn zure vorm ontwikkelt. (CBGa) Daarom moet CBG olie vakkundig worden geëxtraheerd wanneer deze cannabinoïden zich beginnen te vormen in jonge planten. De tijdspanne voor het oogsten van CBGa is dus klein, ruwweg omstreeks 6-8 weeks in zijn groeicyclus, wanneer het CBG-gehalte hoog kan zijn. Het is dus van het grootste belang een nauwkeurig tijdstip vast te stellen om CBG te oogsten. Maar de uitdaging is dat niet alle stammen hoge CBG concentraties bevatten. 

Wat zou de oplossing kunnen zijn voor de massaproductie van cannabigerol (CBG olie)? 

Genetische manipulatie, selectief fokken en gewasmodificatie (het kruisen van verschillende cannabis- en hennepvariëteiten) worden toegepast om zeer krachtige CBG te produceren. Daarnaast houden cannabisonderzoeks- en biotechbedrijven zich ook actief bezig met het innoveren van nieuwe manieren om krachtige CBG rassen te produceren. 

Samengevat moeten de geoogste jonge planten een decarboxylatieproces ondergaan om hun zure vorm CBGa af te breken tot hun neutrale vorm CBG. Vervolgens wordt CBG olie geëxtraheerd door middel van een liquid chromatography proces met oplosmiddelen zoals Co2 of ethanol. Een zeer zorgvuldige vorm van extractie zodat de beste CBG achterblijft en vele malen effectiever dan andere processen.

CBG olie in een flacon met druppelaar
cbg olie druppels 2021

CBG olie legaal in Nederland?

De verkoop van CBG producten of CBD olie is niet illegaal of verboden in Nederland. CBG olie wordt, in tegenstelling tot de stof THC (bijvoorbeeld wietolie met een hoog gehalte THC), niet genoemd in de Nederlandse Opiumwet. CBG olie kan niet worden aangemerkt als een verdovende stof, noch als een farmaceutisch product voor de verkoop waarvan een vergunning nodig zou zijn. Het standpunt van de Autoriteiten is dat CBG olie kwalificeert als een voedingsstof, niet als een illegale stof. Als er op dit moment al sprake is van handhaving in Nederland, dan is die vooral gericht op het gebruik van niet-toegelaten medische claims. Let op! Wietolie met een hoge concentratie THC is niet legaal in Nederland. CBD en THC zijn twee verschillende dingen en worden anders benaderd in de Nederlandse wet.

CBG olie legaal in België?

Andere autoriteiten, zoals in België, staan helemaal niet toe dat CBG producten op de markt worden gebracht. Het Oostenrijkse Ministerie van Volksgezondheid heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat levensmiddelen die eender welke tpye van cannabinoïde-extract bevatten zonder een vergunning voor nieuwe voedingsmiddelen, niet op de markt mogen worden gebracht. Hetzelfde geldt voor cosmeticaprodukten die CBG of CBG bevatten. In België heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen eveneens verklaard dat de productie en het op de markt brengen van Food supplements op basis van cannabis verboden is.

CBG olie bewaren

Net als CBD olie (cannabidiol), kan je CBG-olie het beste bewaren op kamertemperatuur. De stoffen in CBD en CBG hebben voornamelijk dezelfde kenmerken en een vrij lange houdbaarheidsdatum.

CBG olie kopen

Net als CBD producten kan je in Nederland ook CBG olie kopen. Full Spectrum CBD olie ( voor een beter entourage effect) heeft geen psychoactieve effect of psychoactieve werking. CBG werkt hetzelfe. Ja het zijn verschillende cannabinoïden en een andere chemische structuur maar CBD en CBG zijn beide te koop zowel online als in de winkel in Nederland. Zoals al eerder vermeld in dit artikel is er helaas nog weinig onderzoek gedaan naar de werkzame stoffen en werkzame cannabinoïden. CBD olie is tegenwoordig verkrijgbaar in allerlei soorten vormen en maten. Van CBD olie druppels to capsules en zalven. Je kan het zo gek niet bedenken. In Nederland zijn alleen de CBG olie druppels en kristallen bekend. Heb jij CBD gebruikt en ben je benieuwd naar CBG olie? Online zijn er genoeg aanbieders met CBG producten te vinden.

Samenvatting CBG olie

 • Studies schatten dat geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, bipolaire stoornissen, angst, stress, eetstoornissen en schizofrenie meer dan één op tien mensen wereldwijd treffen. Opioïden of NSAID’s zijn niet langer een steun voor de getroffen bevolkingsgroepen omdat zij levenslange bijwerkingen hebben. 
 • Niet-intoxicerende, niet-psychoactieve cannabinoïden zoals CBD en CBG vertonen veelbelovend potentieel als een op zichzelf staande of aanvullende therapie bij de behandeling van depressie en angst.
 • De therapeutische mogelijkheden van CBG olie bij de behandeling van symptomen van glaucoom, neurodegeneratieve ziekten, inflammatoire darmziekten en kanker zijn tot dusver bemoedigend in studies met diermodellen. Maar de resultaten van studies (ook betreft andere cannabinoïden) tot nu toe zijn nog steeds niet overtuigend en ontoereikend betreft CBG olie. Bovendien is er ruimte voor verder kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar CBG.
 • Voordat jij een nieuw CBG olie supplement of cbd producten in jouw routine opneemt, is het raadzaam je arts te raadplegen.

Referenties

 1. Macherone, Anthony. (2020). Comprehensive analytical testing of cannabis and hemp. 10.1016/bs.coac.2020.05.002. []
 2. Navarro G, Varani K, Reyes-Resina I, et al. Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1-CB2 Heteroreceptor Complexes. Front Pharmacol. 2018;9:632. Published 2018 Jun 21. doi:10.3389/fphar.2018.00632 []
 3. Russo EB, Marcu J. Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Adv Pharmacol. 2017;80:67-134. doi: 10.1016/bs.apha.2017.03.004. Epub 2017 Jun 5. PMID: 28826544 []
 4. McMaster University. “Researchers uncover hidden antibiotic potential of cannabis: May serve as a lead for new drug development.” ScienceDaily. ScienceDaily, 26 February 2020 []
 5. Navarro G, Varani K, Reyes-Resina I, et al. Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1-CB2 Heteroreceptor Complexes. Front Pharmacol. 2018;9:632. Published 2018 Jun 21. doi:10.3389/fphar.2018.00632 []
 6. Borrelli F, Fasolino I, Romano B, et al. Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease. Biochem Pharmacol. 2013;85(9):1306-1316. doi:10.1016/j.bcp.2013.01.017 []
 7. Colasanti BK. A comparison of the ocular and central effects of delta 9-tetrahydrocannabinol and cannabigerolJ Ocul Pharmacol. 1990;6(4):259-269. doi:10.1089/jop.1990.6.259 []
 8. A. Aloway, A. Kumar, A.S. Laun, Z.H. Song,Chapter 77 – Cannabinoid Regulation of Intraocular Pressure: Human and Animal Studies, Cellular and Molecular Targets, Editor(s): V.R. Preedy, Handbook of Cannabis and Related Pathologies, Academic Press,2017, Pages 748-759, ISBN 9780128007563 []
 9. McAllister SD, Soroceanu L, Desprez PY. The Antitumor Activity of Plant-Derived Non-Psychoactive CannabinoidsJ Neuroimmune Pharmacol. 2015;10(2):255-267. doi:10.1007/s11481-015-9608-y []
 10. Russo, Ethan B., and Jahan Marcu. “Cannabis pharmacology: the usual suspects and a few promising leads.” Advances in pharmacology 80 (2017): 67-134 [] []
 11. Valdeolivas S, Navarrete C, Cantarero I, Bellido ML, Muñoz E, Sagredo O. Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington’s disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice. Neurotherapeutics. 2015;12(1):185-199. doi:10.1007/s13311-014-0304-z []
 12. Brierley DI, Samuels J, Duncan M, Whalley BJ, Williams CM Cannabigerol is a novel, well-tolerated appetite stimulant in pre-satiated rats. Psychopharmacology (Berl). 2016;233(19-20):3603-3613. doi:10.1007/s00213-016-4397-4 []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Deel jouw CBD ervaring via Facebook

Wil jij profiteren van de ervaring van andere CBD-gebruikers? Heb jij vragen en wilt jij graag van gedachten wisselen? Er zijn nu actieve groepen op Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *