CBD mot Alzheimers

I de fleste regjeringer og samfunn har man holdt nøye øye med cannabis. Mange land har allerede lovliggjort hamp, men det er dessverre fremdeles noen land som ikke har gjort det lovlig å kjøpe. Kjøpet av cannabis er i de fleste land lovlig, da forskning har bevist mange av de helsemessige fordeler planten kan ha […]

Read More

CBD mot ADHD og ADD

Hva er ADHD og ADD? ADHD er en nevropsykiatrisk lidelse som medvirker til en uoppmerksomhet og rastløshet, samt glemsomhet og hyperaktivitet. ADHD gir forstyrrelser i forskjellige deler av hjernens funksjoner, som medvirker til ovenstående lidelser. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og de finnes tre grunnleggende typer av ADHD. En av disse er ADD, […]

Read More