CBD for anfall hos katter

Kan CBD hjelpe med anfall og epilepsi hos katter? Anfall er et av de vanligste nervesystemproblemene hos katter som påvirker mellom 1% og 3 prosent av den totale kattbefolkningen (1 ) . Informasjonen om anfall blant katter er ikke tilgjengelig i litteraturen om veterinærmedisin. Derfor er anbefalingene for behandling og diagnose av anfall i felines […]

Read More