Effektene av cannabis på nervesystemet

Cannabinoider har vist seg å redusere alvorlighetsgraden av smerte, som inkluderer nevropatiske smerter, betennelsesmerter og kreftsmerter. Cannabinoider kan redusere spastisitet så vel som ubehaget som følger med muskelspasmer. I tillegg til å redusere alvorlighetsgraden av smerte, sier mange syke at cannabis endrer måten smerter kjennes på og gjør det mindre smertefullt og mindre distraherende. I […]

Read More

Cannabis og Tourette syndrom

Tourette syndrom er en vanlig nevrologisk lidelse som er preget av kroniske vokale og motoriske tics. De berørte individene har vanligvis repeterende, stereotype bevegelser eller vokaliseringer som blinking eller snusing, ansiktsbevegelser eller abdominal tensing. Andre manifestasjoner inkluderer oppmerksomhetsunderskudd-hyperaktivitetsforstyrrelse, tvangslidelser, dårlig impulskontroll og andre atferdsproblemer. Symptomene varierer mellom pasienter, og TICS er vanligvis ikke de mest […]

Read More
cbd mot alzheimers

CBD mot Alzheimers

I de fleste regjeringer og samfunn har man holdt nøye øye med cannabis. Mange land har allerede lovliggjort hamp, men det er dessverre fremdeles noen land som ikke har gjort det lovlig å kjøpe. Kjøpet av cannabis er i de fleste land lovlig, da forskning har bevist mange av de helsemessige fordeler planten kan ha […]

Read More