CBD mot ADHD

CBD mot ADHD og ADD

Hva er ADHD og ADD? ADHD er en nevropsykiatrisk lidelse som medvirker til en uoppmerksomhet og rastløshet, samt glemsomhet og hyperaktivitet. ADHD gir forstyrrelser i forskjellige deler av hjernens funksjoner, som medvirker til ovenstående lidelser. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og de finnes tre grunnleggende typer av ADHD. En av disse er ADD, […]

Læs videre