CBD mot ADHD
3 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 11 October 2021

Hva er ADHD og ADD?

ADHD er en nevropsykiatrisk lidelse som medvirker til en uoppmerksomhet og rastløshet, samt glemsomhet og hyperaktivitet. ADHD gir forstyrrelser i forskjellige deler av hjernens funksjoner, som medvirker til ovenstående lidelser. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og de finnes tre grunnleggende typer av ADHD.

En av disse er ADD, som står for Attention Deficit Disorder. ADD er karakterisert ved at en person overveiende eller utelukkende har en forstyrrelse som påvirker oppmerksomheten. Videre brukes betegnelsen ADD også når den hyperaktive del er fraværende eller ikke tilstede.

I dag bruker mange leger ADHD, som den genrelle term for sykdommer som innvolverer problemer med oppmerksomheten, hyperaktivitet og impulsivitet. Både barn og voksne kan vise symptomer på ADD og ADHD. Folk med ADD er roligere, hvor derimot folk med ADHD er overaktive og forstyrrende. ADD og ADHD kommer av en kjemisk og strukturell forskjell i hvordan hjernen fungerer.

Hvorfor kan CBD være et godt alternativ til behandling av ADD/ADHD

Både ADD og ADHD er karakterisert ved en lav produksjon av dopamin. Dopamin er en neurotransmitter, som kontrollerer hjernens kognitive evner, som hukommelse, oppmerksomhet og humør. Lave nivåer av dette kjemikalie forårsaker en manifestasjon av Attention Deficit Disorder.

Cannabinoider har ifølge forskning vist å kunne forbedre transmisjonen av de kjemiske neurotransmitter i hjernen, dopamin, som hjelper med å forsterke den kognitive prosess. CBD hjelper pasienter med ADHD med å styrke fokuset, ved å lage flere aktive adenosin reseptorer i hjernen, og derved redusere angst. Det virker ved å minimalisere forstyrrelser og hyperaktivitet for ADHD- pasienter.

CBDs egenskaper forbedrer hjernens kognitive prosesser, og dette har gjort CBD spesielt brukbart mot andre sykdommer enn ADHD og ADD. Det kan avhjelpe angst, smerter og depresjon, samt andre neurologiske problemer.

Fordeler ved bruk av CBD i behandling mot ADD/ADHD

Medikamenter som Ritalin og Adderall, blir typisk brukt til å styre ADD/ADHD. Disse medikamenter har dog forskjellige bivirkninger, som kan være alvorlige og kan påvirke pasientens liv. Når CBD blir brukt mot ADHD har det minimale bivirkninger. Dette er naturligvis sammenlignet med konvensjonelle medikamenter, som blir brukt mot ADD/ADHD.

Til tross for at CBD olje kommer fra cannabisplanten, har det ingen psykoaktive effekter som planten vanligvis er kjent for. Under ekstraksjon prosessen blir THCen fjernet. THC er et kjemisk stoff som forårsaker den psykologiske natur man forbinder med cannabis. Idet THC nivået er så lavt han man ikke muligheten til å bli høy av Nordic Oils CBD-produkter.

Fordelene ved CBD mot ADD/ADHD er, at det kan lindre symptomene forbundet med lidelsen.CBD inneholder antioksiderende, anti inflammasjon og antidepressive egenskaper som for en ADD/ADHD pasient er nyttig.

Bivirkninger ved bruk av CBD

Selv om CBD generelt er ansett for å være trygt, så vil noen mennesker oppleve bivirkninger. Bivirkningene kan være kvalme, diarre, døsighet, skift av appetit og munntørrhet. Symptomene er sjeldne, og ikke like alvorlige som konvensjonelle medikamenter brukt mot ADD/ADHD.

Dosering og inntakelse av CBD i forhold til ADD/ADHD

Alle mennesker er forskjellige og det er også menneskers reaksjon på CBD.

Den anbefalte dose av hvert produkt er ofte veldig forskjelligt, og det kan for mange nye brukere av CBD ofte være forvirrende. En dosering kan både avhenge av CBD-produktet og en persons grunn til å innta produktet. En gjennomsnittlig effektiv dose er for de fleste mennesker er 25 mg CBD daglig. Ved kraftigere symptomer kan dosen sakte gradvis økes over en periode, inntil den ønskede effekt er oppnådd. Ønsker man å lese mer om den helt riktige dose, anbefaler vi deg å lese våres innlegg om “CBD dosering”.

Ansvarsfraskrivelse: All informasjon på denne siden er basert på studier og erfaringsrapporter. Av juridiske grunner har vi i Hemppedia ikke lov til å komme med noen spesifikke anbefalinger angående bruk av CBD-produkter til barn.

Hva viser forskning i forhold til CBD og ADD/ADHD

Man har i et studie forsøkt å undersøke CBDs effekt i forhold til ADD/ADHD. Dette forsøket viste at pasienter som brukte CBD olje opplevde en reduksjon i hyperaktivitet. Videre ble deres søvnmønster og konsentrasjon forbedret. Studiet ble utført i 2014, og involverte 30 personer. Forsøket ble utført av Dr. Eva Milz og Dr. Franjo Grotenhermen.

I et annet studie foretatt i 2013 ble CBD olje presentert overfor selvmedisinerende pasienter. Etter noe tid opplevde pasientene en lindring av impulsivitet og hyperaktivitet, som er normalt de symptomer som er forbundet med ADHD og ADD. Forskerne kunne herved bekrefte fordelene ved å bruke CBD i behandling av ADHD og ADD.

Overordnet sett har forskning vist at CBD kan ha en positiv effekt på utrolig mange sykdommer og lidelser, blant annet også ADD/ADHD. CBD kan lindre symptomer forbundet med sykdommen og øke en person med ADHDs livsglede.

Referanser

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Connect with CBD users on Facebook

Do you want to benefit from the experience of other CBD users? Do you have questions about CBD? Check out this active CBD group on Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *