CBD for Combat sports professionals

Olej CBD w sporcie

Specjaliści sportowi zajmujący się sportem wysokiego ryzyka używają konopi do leczenia bólu, leczenia wstrząsów i szybkiego powrotu do zdrowia po urazach.

Read More
Runner

CBD w lekkoatletyce

Lekkoatletyka jest w przeważającej mierze sportem indywidualnym, wyniki i osiągnięcia zależą nie tylko od dobrego przygotowania, ale również od tego w jakiej kondycji jest organizm i psychika lekkoatlety oraz od planu żywieniowego. Zaspokojenie codziennych potrzeb żywieniowych jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania organizmu. Sportowcy podlegają ciągłej presji, angażują się w codzienne, często mozolne, ćwiczenia, a wszystko […]

Read More