CBD for cancer
5 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (3)

Last updated on 28 October 2021

W jaki sposób CBD może pomóc na raka?

Rak jest jednym z najpoważniejszych schorzeń nękających ludzi od stuleci. Dzięki licznym badaniom, wiemy coraz więcej na temat samej choroby i sposobów jej leczenia. Oprócz tradycyjnych form leczenia, tj. operacja, chemioterapia czy radioterapia, coraz to więcej pacjentów decyduje się wspomóc leczenie produktami zawierającymi olej CBD.

Terapia CBD przy walce z rakiem

Związek ekstrahowany z kwiatów roślin konopnych – kannabidiol (CBD) – okazuje się kluczowy w walce z nowotworami i innymi guzami. Jest to możliwe głównie dzięki interakcji CBD z układem endokannabinoidowym. W ten sposób CBD pomaga utrzymać optymalną pracę całego ciała i homeostazę.

Interakcja CBD z układem endokannabinoidowym

Układ ten obejmuje dwa rodzaje receptorów: CB1 i CB2. Według badań, receptory CB1 znajdują się w mózgu, a także ośrodkowym układzie nerwowym. Receptory CB2 zlokalizowane są głównie w śledzionie, układzie odpornościowym i innych organach odpowiedzialnych za system immunologiczny1.

Receptory te będą reagować inaczej w zależności od rodzaju kannabinoidu, który pobudza układ. Na przykład, THC ma większą koligację z CB1, a CBD aktywuje oba rodzaje receptorów, neutralizując w tym samym czasie działanie THC.

Kolejną istotną funkcją CBD jest interakcja z kilkoma innymi receptorami w ciele. Należą do nich receptory 5-HT1A, zazwyczaj połączone z receptorem waniloidowym TRPV1 i serotoniną2.

Badania na temat CBD i nowotworu

Kannabinoidy, takie jak tetrahydrokannabinol, kannabidiol, endokannabinoidy i syntetyczne pochodne, a także aktywnie działający układ endokannabinoidowy wykazały działanie przeciwnowotworowe3. Dowody wskazują, że kannabinoidy wspomagają apoptozę (apoptoza to proces śmierci komórek, który występuje w organizmach wielokomórkowych). CBD może zapobiegać również migracji komórek rakowych. Ponadto zawiera właściwości angiogenezy4. Pomaga to zablokować tworzenie nowych komórek nowotworu. W związku z tym może spowolnić rozprzestrzenianie się wszelkich komórek rakowych i zmniejszyć inwazyjność nowotworu.

Badania wykazały, że CBD może hamować wzrost różnych typów nowotworów. Poza tym ta postać pomaga CBD regulować proangiogeniczne sygnały z komórek glejaka5.

CBD przy leczeniu różnych postaci raka

Jeśli chodzi o stosowanie CBD w leczeniu raka, okazało się, że substancja ta może być wykorzystywana do walki z różnymi rodzajami nowotworów. Może być stosowane na raka płuc, białaczkę, raka skóry lub inne nowotwory. CBD może pomóc kontrolować rozprzestrzenianie się choroby, redukując jej uciążliwe objawy.

Rak piersi

Według badania opublikowanego w Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics6 CBD pomaga w walce z rakiem piersi.

CBD koordynuje komunikację pomiędzy apoptozą i autofagią, co zwiększa zaprogramowaną śmierć komórki w komórkach raka piersi. CBD pomaga na wiele innych sposobów zmniejszyć i eliminować ten nowotwór.7

Rak pęcherza moczowego i białaczka

Badania pokazują również, że CBD może walczyć z rakiem pęcherza. Aktywacja TRPV22, wyzwala apoptotyczną śmierć komórki rakowej w pęcherzu moczowym8. Poza tym badania wykazują, że CBD może potencjalnie leczyć choroby limfoblastyczne. Należą do nich chłoniak i białaczka9. CBD okazało się zdolne do wywoływania samoistnego obumierania komórek chłoniaka, w sytuacji nazywanej apoptozą. CBD wiąże się z CB2 w celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się komórek nowotworowych10.

Rak jelita grubego

Opinie naukowe wykazały, że CBD może zapobiegać rakowi jelita grubego11. Według badań, CBD wykazuje potencjał do zmniejszenia rozwoju niektórych cech nowotworowych zwykle występujących u pacjentów z rakiem jelita grubego. Niektóre z tych cech obejmują redukowanie nieprawidłowych gruczołów w odbytnicy i ogniskach choroby. Ponadto, badanie wykazało, że CBD jest w stanie zmniejszyć liczbę guzów i polipów.

Rak mózgu

Badanie przeprowadzone przez Journal Pharmacology and Experimental Therapeutics12 sprawdzało, czy CBD hamuje wzrost komórek nowotworowych mózgu. W badaniu myszy otrzymywały dawkę 0,5 mg i obserwowano wzrost wszczepionych ludzkich komórek glejaka U87. W rezultacie uzyskano istotną aktywność przeciwnowotworową spowodowaną stosowaniem kannabidiolu.

Rak płuc

W lutym 2019 r. badanie, w którym pacjent leczył raka gruczolakoraka płuca za pomocą CBD, przyciągnęło uwagę z powodu niesamowitych osiągniętych wyników13. Guz w płucach uległ znacznemu zmniejszeniu. Wcześniejsze badania wskazują, jak ten efekt występuje. Szczegółowo zbadano rolę receptorów COX-2 i PPAR-γ w wywołanej CBD apoptozy komórek raka płuc14.

Zastosowanie CBD podczas chemioterapii

W artykule opublikowanym w 2013 roku w czasopiśmie Carcinogenesis15 opisano, że CBD sprawia, że glejak, najczęstszy złośliwy guz mózgu u dorosłych, jest bardziej podatny na chemioterapię. CBD zwiększa aktywność TRPV2, co z kolei zwiększa zdolność komórek glejaka do wchłaniania środków chemioterapeutycznych. Jednocześnie nie stwierdzono wpływu na normalne astrocyty w organizmie.

Rok później w innym badaniu opublikowanym w British Journal of Pharmacology stwierdzono, że CBD przeciwdziała bólowi neuropatycznemu, nie wpływając negatywnie na funkcjonowanie układu nerwowego ani na skuteczność chemioterapii16.

Jednym z najważniejszych zadań CBD Oil w leczeniu nowotworów może być ewentualne złagodzenie skutków ubocznych chemioterapii. CBD może zminimalizować niepożądane efekty uboczne chemioterapii, takie jak nudności, przewlekłe bóle i wymioty.

Ponadto, według przeprowadzonych badań, dwa syntetyczne kannabinoidy, dronabinol17 i nabilon18, podawane doustnie wykazują dominację nad antagonistami receptorów dopaminowych. Takie działanie sprawia, że są one niezwykle pomocne w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię.

Jest jeszcze wiele do odkrycia na polu leczenia nowotworu produktami CBD i konopiami. Większość naukowców jest dobrej myśli, że medycyna na bazie konopi może się przydać w przyszłości. A bezpieczeństwo, które towarzyszy leczeniu raka CBD, jest wartością samą w sobie.


Referencje

 1. Bisogno, Tiziana, and Vincenzo Di Marzo. „Cannabinoid receptors and endocannabinoids: role in neuroinflammatory and neurodegenerative disorders.“ CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders) 9.5 (2010): 564-573. []
 2. Linge, Raquel, et al. „Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors.“ Neuropharmacology 103 (2016): 16-26. []
 3. Hermanson, Daniel J., and Lawrence J. Marnett. „Cannabinoids, endocannabinoids, and cancer.“ Cancer and metastasis reviews30.3-4 (2011): 599-612.  []
 4. Sulé-Suso, Josep, et al. „Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review.“ SAGE open medical case reports 7 (2019): 2050313X19832160. []
 5. Shrivastava, Ashutosh, et al. „Cannabidiol induces programmed cell death in breast cancer cells by coordinating the cross-talk between apoptosis and autophagy.“ Molecular cancer therapeutics 10.7 (2011): 1161-1172. []
 6. Ligresti, A., Moriello, A., Starowicz, K., Matias, I., Pisanti, S., De Petrocellis, L., Laezza, C., Portella, G., Bifulco, M. and Di Marzo, V. (2006), Antitumor Activity of Plant Cannabinoids with Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 318(3), pp.1375-1387. []
 7. Shrivastava, Ashutosh, et al. „Cannabidiol induces programmed cell death in breast cancer cells by coordinating the cross-talk between apoptosis and autophagy.“ Molecular cancer therapeutics 10.7 (2011): 1161-1172 []
 8. Yamada, Takahiro, et al. „TRPV2 activation induces apoptotic cell death in human T24 bladder cancer cells: a potential therapeutic target for bladder cancer.“ Urology 76.2 (2010): 509-e1. []
 9. Massi, Paola, et al. „Cannabidiol as potential anticancer drug.“ British journal of clinical pharmacology 75.2 (2013): 303-312. []
 10. McKallip, Robert J., et al. „Cannabidiol-induced apoptosis in human leukemia cells: a novel role of cannabidiol in the regulation of p22phox and Nox4 expression.“ Molecular Pharmacology 70.3 (2006): 897-908. []
 11. Aviello, Gabriella, et al. „Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer.“ Journal of molecular medicine 90.8 (2012): 925-934. []
 12. Massi, Paola, et al. „Antitumor effects of cannabidiol, a nonpsychoactive cannabinoid, on human glioma cell lines.“ Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 308.3 (2004): 838-845 []
 13. ulé-Suso, Josep, et al. „Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review.“ SAGE open medical case reports 7 (2019): 2050313X19832160. []
 14. Ramer, Robert, et al. „COX-2 and PPAR-γ confer cannabidiol-induced apoptosis of human lung cancer cells.“ Molecular Cancer Therapeutics 12.1 (2013): 69-82 []
 15. Nabissi, Massimo, et al. „Triggering of the TRPV2 channel by cannabidiol sensitizes glioblastoma cells to cytotoxic chemotherapeutic agents.“ Carcinogenesis 34.1 (2012): 48-57. []
 16. Ward, Sara Jane, et al. „Cannabidiol inhibits paclitaxel‐induced neuropathic pain through 5‐HT1A receptors without diminishing nervous system function or chemotherapy efficacy.“ British journal of pharmacology 171.3 (2014): 636-645 []
 17. Meiri, Eyal, et al. „Efficacy of dronabinol alone and in combination with ondansetron versus ondansetron alone for delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting.“ Current medical research and opinion 23.3 (2007): 533-543. []
 18. Samara, E. M. I. L., M. E. I. R. Bialer, and R. A. P. H. A. E. L. Mechoulam. „Pharmacokinetics of cannabidiol in dogs.“ Drug metabolism and disposition 16.3 (1988): 469-472. []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Poznaj innych użytkowników CBD

Chcesz poznać opinię i doświadczenia innych użytkowników CBD? A może chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Dołącz do grupy poświęconej CBD na Facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *