Krople do oczu CBD
7 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (2)

Last updated on 28 October 2021

Wstęp

Zaobserwowano, że krople do oczu CBD wykazują korzystne działanie w leczeniu neuropatycznego bólu oczu oraz retinopatii cukrzycowej (schorzenie oczu występujące w wyniku cukrzycy).

Jakie są mocniejsze i słabsze strony kropli do oczu z dodatkiem CBD w porównaniu do tych przepisywanych na receptę?

Przyjrzyjmy się tej kwestii.

Znamy produkty CBD w formie olejów, past, kremów, kryształów, balsamów, plastrów, żywności i nie tylko. Użytkownicy mają więc duży wybór, jeżeli chodzi o sposób przyjmowania CBD, np. doustnie, podjęzykowo, miejscowo, doodbytniczo, donosowo, itd.

Dzięki omawianym kroplom, kannabinoidy trafiają do organizmu przez oczy.

Chociaż źródła naukowe mówią, że palenie konopi o wysokim stężeniu THC obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe przy jaskrze, opracowanie kropli do oczu zawierających związki konopi stanowiło wyzwanie ze względu na ich lipofilowy charakter.

Jeżeli chodzi o krople do oczu na receptę, to również przy nich problematyczne jest dostarczenie leku do tylnej części oka, aby zapewnić ulgę w bólu i stanie zapalnym. Na przykład, w przypadku jaskry, drugiej co do częstości przyczyny ślepoty w Stanach Zjednoczonych, badania donoszą, że miejscowe zabiegi z użyciem farmaceutycznych kropli do oczu niosą wiele skutków ubocznych.

Czy w takim razie krople do oczu z kannabinoidami mają przewagę? Jakie nowości są wprowadzane dla lepszego dostarczania leków, poprawienia ich skuteczności i przyniesienia ulgi dotkniętym populacjom?

Potraktujcie ten post jako uproszczony opis działania kropli do oczu z CBD, oraz roli kannabinoidów przy podaniu do oczu.

Czym są krople do oczu CBD?

Krople do oczu CBD to krople wzbogacone o kannabidiol, pozyskiwany z roślin konopi, rozpuszczony w oleju mineralnym. Choć wydaje się to proste, badania wskazują na złożoność tego typu preparatu CBD, ze względu na jego profil lipidowy.

Badanie z 2019 roku1 mówi, że kannabidiol składa się z cząsteczek lipofilowych, więc trudne jest jego dostarczenie miejscowo do tylnej części oka.

Aby dotrzeć do oka, formuła powinna przeniknąć warstwę cieczy wodnistej oraz rogówki. Ponieważ roztwory konopi nie rozpuszczają się w wodzie, trudno skutecznie stosować kannabinoidy, zarówno naturalne jak i syntetyczne, miejscowo do oczu.

Jednak badanie z 2017 roku2 przedstawia inne wnioski. Wskazuje ono, że lipofilowe leki są dobrze wchłaniane przez rogówkę, przy czym zarówno związki lipofilowe jak i hydrofilowe są w stanie łatwo przenikać przez spojówkę i twardówkę.

Kannabinoidy a jaskra

Glaucoma Research Foundation (GRF) określa jaskrę, jako złożoną chorobę, w której dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, co ostatecznie prowadzi do trwałej utraty wzroku.

Choroba ta objawia się wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP). IOP zależy od równowagi pomiędzy ilością produkowanego i odprowadzanego płynu, jeżeli zostaje ona zachowana, to ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostaje na odpowiednim poziomie. Jest to stały, aktywny proces odpowiedzialny za zdrowie oka.

 • We wstępnych badaniach z 1971 roku, zaobserwowano, że palenie konopi powodowało znaczny spadek IOP u dużej części uczestników badania klinicznego.
 • Badanie z 2017 roku3 prezentuje obserwacje z kilku innych badań, mówiące, że kannabinoidy mogą potencjalnie obniżać IOP poprzez wiele mechanizmów, dopełniając działanie dostępnych leków przeciw jaskrze. Jednym z kluczowych wniosków z tego badania jest to, że THC wskazywał korzystny efekt w leczeniu jaskry oraz działania neuroochronne wspierające leczenie innych chorób ocznych.
 • Mając na uwadze, że kannabinoidy nie są rozpuszczalne w wodzie, badacze z University of British Columbia opracowali krople do oczu wykorzystując technologię nanocząsteczek.
 • W badaniu stworzono nanocząsteczki załadowane CBGA mające na celu penetrację rogówki. Nowa formuła po podaniu tworzy na oku soczewkę, która następnie powoli zaczyna uwalniać kannabinoidy.

Po wpuszczeniu kropli, pozostaje ona w stanie ciekłym, aż osiągnie temperaturę powierzchni oka. Przekształca się wówczas w żel, przybierając formę soczewki. Powoli uwalnia CBGA i po ośmiu godzinach całkowicie rozpuszcza się w oku.

 • Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch wnioskach z badania przeprowadzonego w 2016 roku4:
 1. Egzogenne kannabinoidy, THCCBD razem zawierają właściwości zdolne do wprowadzania zmian strukturalnych i funkcjonalnych w siatkówce.
 2. Badanie przyznaje przewagę syntetycznym kannabinoidom przy zastosowaniach terapeutycznych do leczenia i zapobiegania chorobom siatkówki.
 • Również w badaniu na modelu zwierzęcym z 2019 roku1 dotyczącym pochodnych analogowych CBD udowodniono, że analogi CBD wykazują lepsze przenikanie przez tkanki oczne. 

Dodatkowa lektura: CBD na jaskrę

Czy CBD obniża ciśnienie wewnątrz oczu?

Według Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), badania wskazują na to, że CBD nie obniża ciśnienia wewnątrzgałkowego, lecz je podnosi.

Warto tutaj również wspomnieć o dwóch badaniach.

1. W badaniu z 2018 roku5 sprawdzano i porównywano wyniki IOP u szczurów po niezależnym od siebie podawaniu kropli do oczu zawierających THC i CBD.

Poczyniono następujące obserwacje:

Rezultaty podawania THC

 • Po zastosowaniu kropli do oczu zawierających THC, IOP zmniejszało się o 30% w ciągu ośmiu godzin
 • Działanie THC było zależne od płci. U samic szczurów nie zaobserwowano żadnego wpływu IOP po ośmiu godzinach, ale pojawił się u nich umiarkowany spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego po czterech godzinach.
 • U samców szczurów działanie THC utrzymywało się przez 8 godzin.

Rezultaty stosowania THC

 • W ciągu pierwszej i czwartej godziny po podaniu kropli do oczu z CBD, IOP znacznie wzrastało zarówno u samców jak i u samic myszy.

Rezultaty stosowania THC i CBD

 • Połączone podawanie THC i CBD nie skutkowało zmniejszeniem IOP u samców szczurów.

2. Randomizowane badanie z 2006 roku6 testowało sześciu pacjentów z jaskrą, pod kątem ciśnienia wewnątrzgałkowego po podaniu podjęzykowym THC i CBD. Tutaj również uzyskano podobne wyniki jak w poprzednim badaniu. Oto one:

 • Ciśnienie wewnątrzgałkowe znacznie spadało w ciągu dwóch godzin po podaniu podjęzykowym 5 mg THC, który był dobrze tolerowany przez pacjentów.
 • Podjęzykowe podawanie 20 mg CBD nie zmniejszało IOP.
 • Wyższa dawka – 40 mg CBD, powodowała krótkotrwały wzrost IOP po 4 godzinach.

Czy krople do oczu CBD są bezpieczne?

Powyższe rozważania mówią nam, że badania przeprowadzone do tej pory wykazują różne skutki stosowania kropli do oczu z CBD. Ponadto, badania w tej dziedzinie są skomplikowane, kosztowne i czasochłonne. Dlatego ciężko jest wypracować jednoznaczną konkluzję czy krople do oczu CBD są bezpieczne w użyciu.

Ponadto, badanie z 20197 zwraca uwagę, że choć jest kilka schorzeń przy których coraz częściej stosuje się CBD, to brakuje wystarczających dowodów naukowych, aby potwierdzić jego skuteczność.  

Ogólnie CBD ma dobry profil bezpieczeństwa, chociaż gdy jest przyjmowany z innymi lekami, mogą pojawić się pewne skutki niepożądane jego spożycia, takie jak biegunka, zmęczenie, wymioty, nadmierna senność i nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby.

Krople do oczu CBD a suchość gałek ocznych

Przed zastosowaniem CBD w przypadku suchości gałek ocznych, należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

 • Po pierwsze, niezbędne jest określenie przyczyny suchości oczu. Czy schorzenie wynika ze spożycia CBD, THC, lub obu tych substancji?
 • Zespół suchego oka jest charakterystycznym objawem jaskry. U 40-50% pacjentów z jaskrą występuje suchość oczu.
 • Zaburzenia układu odpornościowego, takie jak zespół Sjögrena, wiążą się z suchością gałek ocznych i jamy ustnej. Najczęstszymi przyczynami są reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń.
 • Suchość w ustach, zwana również kserostomią, bywa skutkiem ubocznym u osób stosujących marihuanę.
 • Inne przyczyny to długotrwałe stosowanie kropli do oczu na jaskrę, leków na receptę, takich jak leki przeciwhistaminowe czy przeciwdepresyjne.

Czy można stosować olej CBD jako krople do oczu?

Istnieje niewiele źródeł dotyczących podawania CBD w formie oleju miejscowo do oczu. Źródła w postaci omówionych powyżej kilku badań, zwracały uwagę na wpływ CBD na ciśnienie w oku, ale nie zawierają one konkretnych wzmianek o oleju CBD.

Ponadto, biorąc pod uwagę lipofilowy charakter oleju CBD oraz budowę oka, istnieje zapotrzebowanie na większą liczbę dowodów jakościowych.

Źródło8 opisuje, że nierandomizowane badanie przeprowadzone na grupie zdrowych ochotników oraz na grupie pacjentów z jaskrą wykazało czasowe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego przy podawaniu kannabinoidów doustnie, miejscowo w formie kropli do oczu oraz dożylnie. Podkreśla ono również, że przeglądy systematyczne stwierdzają, iż wyniki testów nie były jednoznaczne.

W powyższym źródle również żadne z badań nie opisywało stosowania oleju CBD jako kropli do oczu.

Krople do oczu CBD na zwyrodnienie plamki żółtej

Innym potencjalnym zastosowaniem kannabinoidów, jeżeli chodzi o zdrowie oczu, jest zwyrodnienie plamki żółtej (MD). Jest ono kolejną, bardzo częstą przyczyną utraty wzroku w USA.

„Plamka żółta” to centralny obszar siatkówki, który kontroluje nasze widzenie ostro. Bierze ona udział we wszystkich naszych działaniach, takich jak czytanie, rozpoznawanie czy zauważanie obrazu. Zwyrodnienie plamki żółtej prowadzi do utraty widzenia centralnego.

Według badania z 2008 roku9, nadmiar białek czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), jest główną przyczyną nieprawidłowego wzrostu naczyń krwionośnych w siatkówce.  

Źródła pochodzące z obserwacji pacjentów cierpiących na MD mówią, że po podaniu oleju CBD podjęzykowo, malało nasilenie MD. Pacjenci obserwowali poprawę ze średnio zaawansowanego MD do wczesnego stadium MD.

Układ endokannabinoidowy w obrębie oczu

Krótko podsumujmy kluczowe zagadnienia poruszone w badaniu z 2016 r.4:

 • Siatkówka jest przedłużeniem ośrodkowego układu nerwowego (CNS).
 • Badanie wskazuje na obecność struktur systemu kannabinoidowego w tkankach oka.
 • Receptory, ligandy i enzymy wchodzące w skład układu endokannabinoidowego są obecne w siatkówce.

Dodatkowo, niedawno przeprowadzone badanie10 potwierdza, że system endokannabinoidowy (ECS) odgrywa kluczową rolę w regulacji stanu zapalnego, naprawie tkanek oraz percepcji bólu w spojówce i rogówce przez ludzi.

Krótko mówiąc, możemy uogólnić, że ECS odgrywa znaczącą rolę w odpowiedzi immunologicznej oka. To samo badanie z 2016 roku11 wspomina o potrzebie przeprowadzenia dodatkowych badań koncentrujących się na potencjale terapeutycznym leków modulujących ECS przy chorobach oczu.

Wnioski

 • Kwestia leczenia chorób oczu przy pomocy kannabinoidów jest złożona. Istnieje wiele niewiadomych dotyczących dawkowania, częstotliwości podawania leków, dróg ich podawania, formy, itp. Istnieje zatem potrzeba przeprowadzenia dalszych badań, które skupiłyby się na przeciwzapalnych i neuroprotekcyjnych właściwościach kannabinoidów.
 • Nanotechnologia ma obiecujący potencjał, jeżeli chodzi o dostarczanie leków lipofilnych do ludzkiego ciała, dzięki temu, że poprawia ich biodostępność.
 • Osoby dotknięte jaskrą, zwyrodnieniem plamki żółtej, bólem i zapaleniem doświadczają poważnych skutków ubocznych spowodowanych długotrwałym przyjmowaniem leków na receptę. Oprócz efektów ubocznych, leki te nie zapewniają ulgi w bólu. Zastosowanie nanotechnologii oraz nowych sposobów dostarczania leku w ekstraktach roślinnych, mogą zapewnić lepszą biodostępność leków i tym samym przynieść korzyść dotkniętym populacjom.
 • Kannabinoidy syntetyczne wykazują obiecującą skuteczność w profilaktyce chorób siatkówki i ich leczeniu.
 • Produkty CBD zalewają rynki, a użytkownicy poszukujący alternatyw dla leków na receptę chętnie wprowadzają je do swojej codzienności. Jednak lekarze wstrzymują się od zalecania leczenia kannabinoidami ze względu na częste problemy jakościowe. Główne problemy mające wpływ na regulację przepisów dotyczących produktów zawierających CBD, obejmują wysoki poziom pestycydów i metali ciężkich w tych preparatach oraz nieprawidłowe ilości CBD podawane na etykietach.
 • Dlatego użytkownicy muszą zachowywać ostrożność podczas kupowania produktów z CBD. Producenci powinni trzymać się etycznych standardów i praktyk biznesowych, aby na rynek trafiały jedynie produkty wysokiej jakości.

Bibliografia:

 1. Taskar P, Adelli G, Patil A, Lakhani P, Ashour E, Gul W, ElSohly M, Majumdar S. Analog Derivatization of Cannabidiol for Improved Ocular Permeation. J Ocul Pharmacol Ther. 2019 Jun;35(5):301-310. doi: 10.1089/jop.2018.0141. Epub 2019 Apr 18. PMID: 30998110 [] []
 2. Vaajanen A, Vapetalo H. A Single Drop in the Eye – Effects on the Whole Body?Open Ophthalmol J. 2017;11:305-314. Published 2017 Oct 31. doi:10.2174/1874364101711010305 []
 3. Adelli, Goutham & Bhagav, Prakash & Repka, M.A. & Gul, Waseem & Elsohly, Mahmoud & Majumdar, S.. (2017). Chapter 78. Ocular Delivery of Tetrahydrocannabinol.10.1016/B978-0-12-800756-3.00089-2 []
 4. Thomas Schwitzer, Raymund Schwan, Karine Angioi-Duprez, Anne Giersch, Vincent Laprevote, “The Endocannabinoid System in the Retina: From Physiology to Practical and Therapeutic Applications“, Neural Plasticity, vol. 2016, Article ID 2916732, 10 pages, 2016 [] []
 5. Sally Miller, Laura Daily, Emma Leishman, Heather Bradshaw, Alex Striker; Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol Differentially Regulate Intraocular Pressure. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2018;59(15):5904-5911 []
 6. Tomida I, Azuara-Blanco A, House H, Flint M, Pertwee RG, Robson PJ. Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study.JGlaucoma.2006Oct;15(5):349-53 []
 7. Huestis MA, Solimini R, Pichini S, Pacifici R, Carlier J, Busardò FP. Cannabidiol Adverse Effects and Toxicity. Curr Neuropharmacol. 2019;17(10):974-989 []
 8. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research. Washington (DC): National Academies Press (US); 2017 Jan 12. 4, Therapeutic Effects of Cannabis and Cannabinoids  []
 9. Penn JS, Madan A, Caldwell RB, Bartoli M, Caldwell RW, Hartnett ME. Vascular endothelial growth factor in eye disease. Prog Retin Eye Res. 2008;27(4):331-371. doi:10.1016/j.preteyeres.2008.05.001 []
 10. Aiello F, Gallo Afflitto G, Li JO, Martucci A, Cesareo M, Nucci C. CannabinEYEds: The Endocannabinoid System as a Regulator of the Ocular Surface Nociception, Inflammatory Response, Neovascularization, and Wound Healing. J Clin Med. 2020;9(12):4036. Published 2020 Dec 14. doi:10.3390/jcm9124036 []
 11. Cairns, E., Toguri, J., Porter, R., Szczesniak, A. & Kelly, M. (2016). Seeing over the horizon – targeting the endocannabinoid system for the treatment of ocular diseaseJournal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology27(3), 253-265 []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Poznaj innych użytkowników CBD

Chcesz poznać opinię i doświadczenia innych użytkowników CBD? A może chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Dołącz do grupy poświęconej CBD na Facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *