Olej CBD na ból pleców
8 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (5)

Last updated on 28 October 2021

Wstęp

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić działanie oleju CBD na ból pleców. Ból jest problemem globalnym. Ból pleców zaś jest najczęstszym problemem zdrowotnym mężczyzn, kobiet, a niekiedy nawet dzieci. Zawód, otyłość, niewłaściwy styl życia, stres oraz wiele innych przyczyn może doprowadzić do bólu pleców.

Właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe CBD są nam dobrze znane. Ale czy CBD to trwałe rozwiązanie w walce z bólem? Czy jedynie tłumi go na krótki czas? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy zagłębić się w charakter i rodzaj bólu. Omówmy te kwestie poniżej.

Zrozumienie rodzajów bólu

Pacjent musi zrozumieć ból, którego doświadcza z prostej przyczyny – musi go dokładnie opisać lekarzowi, aby otrzymać odpowiednie leczenie. 

Badanie1 mówi, że mężczyźni i kobiety przetwarzają ból inaczej.  

Ponadto, ból pleców może przybierać różne postaci. Może on powodować dyskomfort w innych obszarach ciała, nie tylko w okolicy źródła bólu, prowadząc do utrudnionego wykonywania codziennych czynności. 

Dlatego zacznijmy od zrozumienia różnych rodzajów bólu.

Badanie2 wyróżnia cztery główne rodzaje bólu: 

Ból nocyceptywny:

Jest to najczęstszy rodzaj bólu, którego doświadcza większość z nas. Czy doświadczyłeś ostrego, przeszywającego bólu od uderzenia się w mały palec u stopy? Albo odruchu, gdy przypadkowo dotknąłeś czegoś gorąco lub zimnego?

Zapalenie, kontakt chemiczny lub zdarzenia fizyczne pobudzają włókna nocyceptywne. Nocyceptory to wyspecjalizowane komórki nerwowe, które reagują na daną sytuację. W skrócie, ból nocyceptywny pełni funkcję ochronną. 

Ból zapalny:

Ten rodzaj bólu to nieodpowiednia reakcja systemu odpornościowego organizmu, która powoduje stan zapalny. 

Ból zapalny jest spontaniczną nadwrażliwością na ból, która powstaje w odpowiedzi na stan zapalny i uszkodzenie tkanki.

Mogą to być na przykład urazy po wypadkach, bóle stawów, bóle po zabiegu chirurgicznym, itd.

Doctor examining back pain in patient 1 1
Badanie pleców

Ból funkcjonalny:

Nadwrażliwość na ból bez wyraźnej przyczyny nazywana jest bólem funkcjonalnym. 

W badaniach3 ból funkcjonalny definiowano ogólnie.  

Większość z nas odnosi się do tego rodzaju bólu, doświadczając dolegliwości bądź niepełnosprawności bez wyraźnej przyczyny, czy też ma problem ze wskazaniem źródła bólu. 

Mogą to być na przykład ból włókien mięśniowych czy zespół jelita drażliwego. 

Ból neuropatyczny:

Stany bólowe, na które składają się takie wrażenia jak pieczenie czy przeszywanie połączone z mrowieniem i drętwieniem. 

Ból neuropatyczny może być spowodowany dysfunkcją w układzie nerwowym. Może pochodzić z nerwów obwodowych, rdzenia kręgowego lub mózgu. Ponadto zaburzenie jest powodowane przez kilka nerwów, przez co trudno jest wskazać dokładne źródło bólu neuropatycznego. Badania wskazują na setki chorób związanych z tego rodzaju bólem. 30% bólów neuropatycznych jest spowodowanych cukrzycą.  

Ten rodzaj bólu może mieć wiele przyczyn. Na przykład: podrażnienie nerwu, alkoholizm, półpasiec, radioterapia, chemioterapia, cukrzyca, ucisk nerwu rdzeniowego, ból korzeniowy, neuralgia trójdzielna, i wiele innych. 

Zrozumieć ból pleców

Ból pleców jest zbyt prostym określeniem biorąc pod uwagę jak bardzo może być on złożony oraz jak często może być trudny do zdiagnozowania i leczenia. Właśnie dlatego pokrótce omówiliśmy różne rodzaje bólu, aby było nam nieco łatwiej zrozumieć ból pleców.

Ze źródeł wykorzystanych w niniejszym artykule wynika, że bóle pleców to głównie bóle neuropatyczne, które przybierają różne postaci. Ból pleców może się także manifestować jako połączenie bólu nocyceptywnego, funkcjonalnego i neuropatycznego. Z tej przyczyny leczenie dobiera się odpowiednio dla danego przypadku. 

W raporcie dotyczącym zdrowia kręgosłupa zostały omówione trzy wspólne klasyfikacje bólu pleców. Oto one: 

Ból osiowy: 

Badanie4 opisuje osiowy ból odcinka lędźwiowego jako zespół obejmujący zarówno ból nocyceptywny jak i ból neuropatyczny. W przekrojowym badaniu przeprowadzonym wśród 1083 pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego stwierdzono, że u 37% badanych dominował ból neuropatyczny. Zatem w większości przypadków ból osiowy jest związany z dolegliwościami ze strony odcinka lędźwiowego.  

Ból rzutowany: 

Badanie przeprowadzone w 2016 roku5 mówi, że ból rzutowany jest spowodowany uszkodzeniem bądź podrażnieniem tkanek mięśniowych, stawów międzykręgowych lub okostnej.  

Na przykład: ból sercowy odczuwany w lewym ramieniu i całej ręce, ból prawego ramienia, ból pęcherzyka żółciowego, ból pleców, szyi lub barku, który rozprzestrzenia się na górną część ramienia, ból mięśni, stawów, więzadeł czy ścięgien.   

Z badania przeprowadzonego w 2011 roku6 jasno wynika, że ból rzutowany jest odczuwalny w miejscach oddalonych od źródła bólu. Może rozprzestrzeniać się na okolicę barku i kończyny górnej.  

Jest to głęboki, rozproszony rodzaj bólu, który niekiedy może nie powodować obiektywnych, fizycznych objawów. Trudno go dokładnie zlokalizować, co prowadzi do komplikacji w diagnostyce i leczeniu. 

Ból korzeniowy:

Badanie z 2020 roku7 określa ból korzeniowy jako uogólniony proces chorobowy, który wpływa na więcej niż jeden korzeń nerwowy, prowadząc do bólu, utraty czucia i trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Oczywiście, w zależności od stopnia zaawansowania, doznania bólowe i inne objawy mogą się różnić. 

Najczęstszym objawem bólu korzeniowego jest parestezja, czyli schorzenie neurologiczne, które wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, dając wyraźny sygnał urazowego uszkodzenia nerwu. W niektórych przypadkach ból pleców może promieniować nawet do stopy. 

Najczęstszą przyczyną jest przepuklina krążka międzykręgowego, która prowadzi do ucisku korzeni nerwowych.

Podsumowując opisane powyżej informacje, wiemy już, że ból pleców w większości przypadków na charakter neurologiczny. Może jednak przybierać postać mieszanego zespołu bólowego w którym doznania bólowe pacjentów są połączeniem mechanizmów nocyceptywnych i neuropatycznych. 

Occupation related back pain
Ból pleców podczas wykonywania codziennych czynności lub pracy

Przyczyny

Badanie z 2013 roku8 dowodzi, że ból pleców jest spowodowany złożonym połączeniem czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych.  

Doświadczenie bólu pleców bywa o wiele bardziej skomplikowane niż opisy teoretyczne. Anatomiczna konstrukcja pleców jest połączona z dużymi mięśniami wspierającymi kręgosłup, nerwami rdzeniowymi, które sięgają nóg, stawami międzykręgowymi łączącymi kręgi i krążki międzykręgowe.

Dzięki tej skomplikowanej strukturze możemy wykonywać rozmaite czynności codzienne. Niektóre ogólne przyczyny i schorzenia związane z bólem pleców można podsumować następująco:

 • Nadwyrężenie mięśni lub więzadeł spowodowane pośpiesznym stylem życia, złą postawą, długotrwałą pracą w pozycji siedzącej, skręceniem, długotrwałym i częstym prowadzeniem samochodu, zbyt dużą ilością ćwiczeń fizycznych, a nawet niewłaściwym obuwiem może wywołać ostry ból pleców.  

 • Przyczyny zwyrodnieniowe takie jak artretyzm lub osteoporoza.  

 • Zapalenie tkanek i więzadeł – choroba zwyrodnieniowa stawów 
 • Pęknięty dysk
 • Nasilony kaszel spowodowany paleniem może doprowadzić do nadwyrężenia kręgosłupa.

Według badania przeprowadzonego przez NIH (Narodowe Instytuty Zdrowia) do innych przyczyn bólu pleców można zaliczyć: 

 • Wiek
 • Wagę
 • Czynniki genetyczne
 • Rodzaj wykonywanej pracy
 • Czynniki psychologiczne

Objawy

Poniżej przedstawiono kilka objawów, których można doświadczyć w przypadku bólu pleców. Oczywiście mogą się one różnić w zależności od przypadku. Poprawne opisanie bólu lekarzowi bardzo pomoże mu w postawieniu prawidłowej diagnozy i dobraniu leczenia. Wiele raportów wskazuje na to, że ból pleców jest nieprawidłowo leczony u milionów osób.  

 • Według badania z 2013 roku9 stały ból pleców, napady przeszywającego bólu, ucisk pleców są przykładami bólu nocyceptywnego.  

 • Pieczenie i mrowienie są typowymi objawami bólu neuropatycznego. 
 • Ból pleców, który promieniuje do innych obszarów, podczas podnoszenia nóg w linii prostej, chodzenia, wstawania z krzesła lub podnoszenia przedmiotu.
 • Może być to ból zlokalizowany w konkretnym miejscu lub promieniujący wzdłuż całego kręgosłupa, czasem aż do szyi. W zależności od schorzenia, może to być ból ostry lub przewlekły. 
 • Rozdzierający ból pleców powodujący niemożność poruszania się. 
 • Depresja i lęk należą do problemów psychicznych, które często towarzyszą bólowi pleców.

Rola CBD w leczeniu bólu pleców

Olej CBD pochodzący z konopi czy też kannabidiol jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz ze swojej zdolności do pobudzania systemu endokannabinoidowego. Wiele fitokannabinoidów, które nie wywołuje efektu psychoaktywnego, jest obecnie poddawanych badaniom pod kątem możliwości ich zastosowania w leczeniu przewlekłego bólu i schorzeń związanych z zapaleniami. Na przykład THCi CBDA.  

CBD wykazuje obiecujące właściwości, jako naturalnie skuteczna alternatywa dla opioidów i NLPZ. Wiele przydatnych artykułów na temat zastosowania CBD w przypadku różnych dolegliwości można znaleść na naszym portalu Hemppedia.  

 • Należy przypomnieć, że CBD oddziałuje na organizm poprzez receptory endokannabinoidowe CB1 i CB2. Odgrywają one istotną rolę w bólu, lęku, zapaleniach neurogennych, działaniu układu odpornościowego, regulacji metabolizmu, wzrostu kości, itd. 
 • Według badania z 2007 roku10 receptory CB1 są obecne w wielu miejscach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego a receptory CB2 znajdują się przede wszystkim przy komórkach zapalnych i komórkach związanych z układem odpornościowym.  

 • Centralnym punktem badań z 2008 roku11 jest zastosowanie kannabinoidów w przypadku bólu trudnego do wyleczenia. Raport stwierdza, że endokannabinoidy CBD dają efekty łagodzące CBD i działanie antagonistyczne receptora CB1 w leczeniu centralnego bólu neuropatycznego i nieustępliwego bólu nowotworowego. Co ważniejsze, bezpieczeństwo i skuteczność konopi w leczeniu neuropatycznego bólu ośrodkowego i obwodowego zostały potwierdzone przez kilka randomizowanych badań klinicznych.  

 • Ostatnie badanie12 mówi o wstępnych danych na temat interakcji CBD z receptorami glicyny u szczurów w celu zmniejszenia stanu zapalnego i nadwrażliwości na ból przy bólu neuropatycznym. 

 • CBD daje efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny poprzez oddziaływanie z receptorami rdzenia kręgowego. 
 • Ulga w przypadku lęku i poprawa jakości snu – to samo badanie mówi, że po kuracji olejem CBD, pacjenci zgłaszali poprawę jakości życia i snu.

Powiązany artykuł: Podstawy CBD 

CBD na ból pleców: olej, krem czy e-papieros – który jest najlepszy?

Przy doborze kuracji dla konkretnego pacjenta warto poświęcić nieco uwagi różnym drogom podawania CBD. 

Każda z form podawania CBD, w tym olej czy krem do stosowania miejscowego niesie inne korzyści przy bólu pleców. Nie można powiedzieć, że jedna forma jest lepsza od drugiej, gdyż schorzenie i stopień nasilenia bólu pleców mogą być inne dla różnych osób. 

 • Olej CBD wpływa na ogólne wyciszenie, i ulgę w bólu bez skupienia się wyłącznie na bólu pleców. 

 • Kremy i żele CBD stosowane miejscowo skupiają się na uśmierzeniu bólu w konkretnym miejscu. 

Badanie z 2010 roku13 mówi, że miejscowe stosowanie preparatów wpływa na uśmierzenie bólu nocyceptywnego i neuropatycznego.  

 • Nie ma dowodów na skuteczne działanie e-papierosów konkretnie na ból pleców. Jednak badanie14 wskazuje, że w porównaniu z doustną drogą podania, inhalacja daje szybsze działanie.  

Biorąc pod uwagę fakt, że palenie jest jedną z przyczyn bólu pleców, e-papieros CBD może stanowić lepszą alternatywę dla palaczy. Zaspokajając zwyczaj palacza, aby trzymać coś w ręku, przyczynia się do przezwyciężenia nałogu tytoniowego. 

Przeczytaj o tym, jak CBD może pomóc rzucić palenie. 

Ważne, aby mieć na uwadze, że praca nad farmakokinetyką CBD jest nadal w toku, mimo, że jest on powszechnie używany. Potrzeba bardziej solidnych danych naukowych, aby udowodnić skuteczność różnych form CBD i ich działanie w przypadku konkretnych schorzeń.

Jak często można zażywać olej CBD na ból pleców?

Jak opisano powyżej, olej CBD i produkty otrzymywane z konopi, dają ogólny efekt przy leczeniu różnych stanów zapalnych i bólu. Oznacza, że jeśli chcesz przyjmować olej CBD lub inne produkty CBD doustnie gdy odczuwasz ból, może to nie być najlepszy pomysł. Choć może się tak zdarzyć, że w twoim indywidualnym przypadku odczujesz ulgę. 

Olej CBD może wpłynąć pozytywnie na twoje zdrowie i można go włączyć do swojej diety. 

Można spożywać olej CBD raz lub dwa razy dziennie, jednak należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • twój stan zdrowia,
 • stan zaawansowania schorzenia,
 • inne leki, które przyjmujesz, 
 • wrażliwość na preparaty na bazie roślin i twoją indywidualną reakcję na olej CBD lub produkty CBD,
 • metabolizm.

Jeśli dopiero rozpocząłeś stosowanie CBD, przyjmuj mikrodawkę. Zaleca się dawkę 0,5mg do 20mg.

Przeczytaj:  Dawkowanie CBD. Ile CBD powinienem przyjmować? 

Potencjalne ryzyko i skutki uboczne CBD

Kannabidiol (CBD) jest nie psychoaktywny. Nie ma więc obawy o tak duże ryzyko jak nagła potrzeba hospitalizacji w przypadku przedawkowania produktów CBD. Mogą się jednak pojawić skutki uboczne stosowania produktów CBD, w tym: 

 • Senność
 • Zawroty głowy
 • Suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • Niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • Wymioty / Nudności
 • Biegunka
stretching exercises and impoving lifestyle

Podsumowanie

Badanie z 2018 roku15 dowodzi, że obecne leczenie bólu neuropatycznego jest niewystarczające i często daje poważne efekty uboczne.  

Gabapentyna, pregabalina, serotonina to tylko niektóre z leków na receptę, które są przepisywane na bóle. Jednak badania kliniczne z 2015 roku wykazały, że po zastosowaniu tych leków ból zmniejszył się tylko nieznaczne.  

Leczenie bólu pleców w chorobach przewlekłych obejmuje operację, stymulację rdzenia kręgowego, terapie fizyczne i psychiczne, i wiele innych działań.

Nadal brakuje wiele do pełnego zrozumienia podstaw molekularnych bólu neuropatycznego, co mogłoby doprowadzić do rozwoju nowych terapii. 

Badanie z 2008 roku16 dowodzi, że leki kannabinoidowe są nową nadzieją dla wielu osób. Pomimo restrykcyjnych przepisów i kontrowersji politycznych, kannabinoidy stanowią nowe podejście do problemu leczenia bólu przewlekłego. 

Referencje

 1. Bartley EJ, Fillingim RB. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. Br J Anaesth. 2013;111(1):52-58. doi:10.1093/bja/aet127 []
 2. Gary S. Firestein, Ralph C. Budd, Sherine E. Gabriel, Iain B. McInnes, James R. O’Dell, Kelley’s Textbook of Rheumatology W.B. Saunders,2013 []
 3. Basch MC, Chow ET, Logan DE, Schechter NL, Simons LE. Perspectives on the clinical significance of functional pain syndromes in childrenJ Pain Res. 2015;8:675-686. Published 2015 Oct 7. doi:10.2147/JPR.S55586. []
 4. Förster M, Mahn F, Gockel U, et al. Axial low back pain: one painful area–many perceptions and mechanisms. PLoS One. 2013;8(7):e68273. Published 2013 Jul 2. doi:10.1371/journal.pone.0068273. []
 5. Randall Wright, Chapter 7 – Radiculopathy and Degenerative Spine Disease,Editor(s): Joseph S. Kass, Eli M. Mizrahi,Neurology Secrets Sixth Edition,Elsevier,2016. []
 6. César Fernández de las Peñas, Hong-You Ge, Lars Arendt-Nielsen, Jan Dommerholt, David G. Simons,Chapter 32 – Referred pain from muscle/myofascial trigger points,Editor: César Fernández de las Peñas, Joshua A. Cleland, Peter A. Huijbregts, Neck, and Arm Pain Syndromes,Churchill Livingstone,2011. []
 7. Dydyk AM, M Das J. Radicular Back Pain. Updated 2020 Oct 24 In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. []
 8. Förster M, Mahn F, Gockel U, et al. Axial low back pain: one painful area many perceptions and mechanisms. PLoS One. 2013;8(7):e68273. Published 2013 Jul 2. doi:10.1371/journal.pone.0068273 []
 9. Förster M, Mahn F, Gockel U, et al. Axial low back pain: one painful area–many perceptions and mechanisms. PLoS One. 2013;8(7):e68273. Published 2013 Jul 2. doi:10.1371/journal.pone.0068273 []
 10. Steve P.H. Alexander, Cannabinoid Receptors, Editor: S.J. Enna, David B. Bylund, xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference, Elsevier,2007 []
 11. Russo EB. Cannabinoids in the management of difficult to treat painTher Clin Risk Manag. 2008;4(1):245-259. doi:10.2147/tcrm.s1928 []
 12. Argueta DA, Ventura CM, Kiven S, Sagi V, Gupta K. A Balanced Approach for Cannabidiol Use in Chronic Pain Front Pharmacol. 2020;11:561. Published 2020 Apr 30. doi:10.3389/fphar.2020.00561 []
 13. Jorge LL, Feres CC, Teles VE. Topical preparations for pain relief: efficacy and patient adherence. J Pain Res. 2010 Dec 20;4:11-24. doi: 10.2147/JPR.S9492. PMID: 21386951; PMCID: PMC3048583.  []
 14. Millar SA, Stone NL, Yates AS, O’Sullivan SE. A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front Pharmacol. 2018;9:1365. Published 2018 Nov 26. doi:10.3389/fphar.2018.01365 []
 15. St John Smith E. Advances in understanding nociception and neuropathic pain. J Neurol. 2018;265(2):231-238. doi:10.1007/s00415-017-8641-6  []
 16. Russo EB. Cannabinoids in the management of difficult to treat painTher Clin Risk Manag. 2008;4(1):245-259. doi:10.2147/tcrm.s1928 []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Poznaj innych użytkowników CBD

Chcesz poznać opinię i doświadczenia innych użytkowników CBD? A może chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Dołącz do grupy poświęconej CBD na Facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *