CBD for ADHD
4 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 11 October 2021
ADD och ADHD används för att referera till funktionsnedsättning som kännetecknas av rastlöshet, glömska och hyperaktivitet med mera. ADD, eller Attention Deficit Disorder har symptom som ouppmärksamhet, dåligt minne och distraktibilitet. ADHD, eller Attention Deficit Hyperactive Disorder, refererar till hyperaktivitet, impulsivitet eller överdriven rastlöshet.

Idag använder läkare ADHD som den allmänna termen för de förhållanden som medför uppmärksamhetsunderskott och som därefter delas in tre underkategorier. De tre deltyperna är ouppmärksam form, hyperaktiv-impulsiv form och kombinerad form. ADD går under den ouppmärksamma subtypen av ADHD och kännetecknas därför inte av någon form av hyperaktivitet.

Både barn och vuxna kan visa symptom på ADD och ADHD. Personer med ADD uppfattas oftare som lugnare i motsats till personer med ADHD som istället uppvisar tecken på rastlöshet eller hyperaktivitet. ADD och ADHD orsakas av kemiska och strukturella olikheter i hjärnan.

Varför är CBD ett bra alternativ mot ADD/ADHD?

Både ADD och ADHD kännetecknas av låga nivåer av dopamin. Dopamin är neurotransmittorn som styr hjärnans kognitiva förmågor som minne, uppmärksamhet och humör. Låga dopaminnivåer orsakar en uppmärksamhetsbriststörning.

Cannabinoider har visat sig förbättra överföringen av den kemiska neurotransmittorn i hjärnan, de vill säga dopamin, vilket bidrar till att förbättra kognitiva processer. CBD hjälper till att öka aktiviteten i adenosin-receptorerna som i sin tur kan öka fokuset hos personer med ADHD. Det verkar för att minimera distrahering och hyperaktivitet som personer med ADHD ofta uppvisar.

Egenskaperna hos CBD stöttar hjärnans kognitiva processer och har gjort det användbart för att lindra symptom från ADD och ADHD. Det har visat sig kunna lindra ångest, smärta och depression men även andra neurologiska problem.

Fördelar med att använda CBD

Läkemedel som Ritalin och Adderall används vanligtvis vid hantering av ADD/ADHD. Dessa medför dock olika biverkningar som i vissa fall kan vara så pass svåra att de bidrar till nya problem. CBD, som bland annat används för att lindra symptomen av ADHD, orsakar minimala biverkningar och jämfört med de konventionella läkemedel som används så har CBD en säkrare biverkningsprofil men kan ge samma goda resultat.

Även om CBD olja härrör från cannabisplantan så har den inte de psykoaktiva effekterna eller egenskaperna som karakteriserar växten. Under extraktionsprocessen avlägsnas THC, det vill säga den kemiska substansen som orsakar berusning.

Förutom att lindra symptom av ADD och ADHD så har CBD även antioxidanta, antiinflammatoriska och ångestdämpande egenskaper.

Bieffekter vid användning av CBD

Trots att CBD anses vara säkert så upplever ändå somliga användare biverkningar. Biverkningarna inkluderar illamående, diarré, sömnighet, aptitförändring och muntorrhet. Symptomen är sällsynta, och inte lika svåra som de som kan orsakas av konventionella läkemedel som används för att behandla ADD/ADHD.

Dosering av CBD i samband med ADD/ADHD

Det är högst individuellt hur man reagerar på CBD och den rekommenderade dosen kan beroende på procentandelen CBD som produkten innehåller skilja sig mycket vilket kan ge upphov till viss förvirring. I genomsnitt är 25 mg CBD per dag effektivt för de flesta. För starka symptom kan dosen ökas långsamt tills önskad effekt uppnås. Detta är givetvis olika för alla patienter och bör övervakas.

Framgångsberättelser

Tara*, en förälder vars dotter diagnostiserades med ADHD gick över till att använda CBD för att hantera det tillstånd hennes dotter led av. Flickan hade svårt att koncentrera sig och hade problem med minnet. Några dagar in i behandlingen visade dottern signifikanta förbättringar.

Hon blev mer uppmärksam, kunde minnas bättre och hennes ångest var inte lika allvarlig som den brukade vara. Hon kunde även som ett resultat av detta sova bättre.

Evin*, en elvaårig pojke, led av okontrollerbara utbrott av ilska och irritation. Efter att ha tagit CBD olja i några dagar blev han mer avslappnad och mindre irriterad. Även hans sociala liv förbättrades då han kunde kontrollera sina känsloutbrott.

När han hoppade över sin dagliga dos av CBD såg han en gradvis återkomst av symptomen. CBD hjälpte Evin att hantera sitt uppmärksamhetsförhållande till en nivå där hans liv gick tillbaka till det normala, utan ångest, stress och ilska.

En annan pojke vid namn Nova* upplevde kraftiga humörsvängningar och hamnade ständigt i konflikt med sina föräldrar, syskon och vänner. Hans föräldrar lät honom genomgå en utredning av en läkare och han diagnostiserades med ADD. Det var då han började ta CBD olja för tillståndet och redan några dagar senare upplevde han en minskning av symptomen.

Han hade lättare att fokusera och klarade av att genomföra uppgifter som han tidigare inte kunde slutföra. Föräldrarna menar att förbättringen skedde efter införandet av CBD, som han med framgång fortsätter att ta varje dag.

Vad säger forskningen?

I en studie kring effektiviteten av CBD för ADHD visade patienter som använde CBD olja en reduktion av hyperaktivitet, hade bättre sömnmönster och förbättrad koncentrationsförmåga. Studien, som gjordes i Tyskland 2014 och involverade 30 deltagare, genomfördes av Dr Eva Milz assisterad av Dr. Franjo Grotenhermen visade att patienterna svarade mer positivt på CBD än på den konventionella medicinen för ADD/ADHD.

I en annan studie gjord 2013 presenterades CBD olja för självmedicinerande patienter. Efter en tid rapporterade patienterna lindring från impulsivitet och hyperaktivitet som på grund av uppmärksamhetsunderskott annars är karakteristiskt för personer med ADHD. Forskarna bekräftade fördelarna med att använda CBD för att hantera tillståndet och började även förskriva det till sina patienter.

Andra studier inkluderade ett försök som genomfördes på Londons Kings College, som involverade en slumpmässig prövning av effekterna av CBD på ADD/ADHD på utvalda patienter. Patienterna rapporterade förbättrade kognitiva förmågor, med minskad hyperaktivitet och högre fokus och koncentration.

*Vissa namn och detaljer har ändrats för att skydda enskilda personers integritet.

Källor:

1. Kogan, Natalya M., and Raphael Mechoulam. “Cannabinoids in health and disease.” Dialogues in clinical neuroscience 9.4 (2007): 413. 

2. Häußermann, Klaus, and Ute Wagner. “Cannabidiol: the rising star among the cannabinoids?.” Pharmakon 5.2 (2017): 123-128. 

3. Gururajan, Anand, David A. Taylor, and Daniel T. Malone. “Cannabidiol and clozapine reverse MK-801-induced deficits in social interaction and hyperactivity in Sprague–Dawley rats.” Journal of psychopharmacology 26.10 (2012): 1317-1332. 

4. Iffland, Kerstin, and Franjo Grotenhermen. „An update on safety and side effects of cannabidiol: a review of clinical data and relevant animal studies.“ Cannabis and cannabinoid research2.1 (2017): 139-154. 

5. Leinow,, L. and Birnbaum, J. (2017). CBD: A Patient’s Guide to Medicinal Cannabis. North Atlantic Books.

6. Milz, Eva, and Franjo Grotenhermen. „Successful therapy of treatment resistant adult ADHD with cannabis: experience from a medical practice with 30 patients.“ Abstract book of the Cannabinoid Conference. 2015.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *