CBD for Anxiety
6 min.

✓ Evidence Based


3.7/5 - (3)

Last updated on 23 September 2021

CBD är en akronym för cannabidiol. En beståndsdel som finns i industrihampa och cannabis och som saknar de berusande och beroendeframkallande effekterna associerade med cannabiskomponenten tetrahydrocannabinol (THC). På grund av detta är CBD lagligt och säljs i många länder runt om i världen för konsumtion.

Hampa-extraherad CBD är laglig i de flesta länder eftersom forskning har visat att det har många hälsofördelar för människokroppen. Den huvudsakliga fördelen med industrihampa är att den har en lägre koncentration av THC som kan ge psykoaktiva effekter.

Istället för THC har hampaplantan en högre koncentration av cannabinoider som är mycket användbara för kroppens funktion. Studier har visat att CBD som finns i hampa kan hjälpa många sjukdomar inklusive ångest.

Hur kan CBD hjälpa mot ångest?

Extrem och obefogad ångest påverkar över 40 miljoner människor i USA och kan vara mycket problematiskt att hantera. I flera studier om användningen av CBD olja mot ångest verkar CBD öka synaptisk respons i hjärnan med serotoninnivåer. Medan de flesta människor inte tänker på stress som något önskvärt är det ett naturligt sätt för kroppen att svara. Stress kan hjälpa till att hantera hot mot välfärd och säkerhet. Dessa gensvar i kroppen spelar en viktig roll för att hjälpa människor att känna igen och avvärja möjliga hot. Detta är signalen som motiverar människor att vidta åtgärder för att förbättra sin situation (behålla goda relationer, betala räkningar, arbeta hårdare och så vidare).

Många personer kan inte hantera dessa naturliga symptom väl, särskilt om de är ofta återkommande. De kan uppleva obehag vilket i sin tur påverkar relationer och produktiviteten negativt. Dessutom resulterar det ofta i kliniska diagnosbara ångestrelaterade sjukdomar.

Studier om CBD mot ångest

Flertalet studier har utförts för att bevisa att CBD kan lindra vanliga ångestrelaterade störningar. Dessa inkluderar ångest, social fobi och akut stress.

Brasilianska forskare genomförde en studie på patienter med social ångest. Deltagarna rapporterade en väsentlig minskning av ångest efter att ha konsumerat CBD. Forskarna validerade patientens subjektiva rapporter genom att utföra hjärnskanningar som mätte cerebrala blodflödesmönster med en jämn antiångest-effekt.

I ytterligare en studie testade kontrollanterna andra patienter med social ångest. De blev instruerade att genomföra ett simulerat offentligt talprov. Deltagarna rapporterade en genomgripande stor förbättring på sina symptom och att de upplevde mindre ångest. Resultatet mätte ångestsymptomen inkluderande blodtryck och hjärtfrekvens. Forskarna konkluderade att CBD minskade kognitiv funktionsnedsättning signifikant och att deltagarna upplevde mindre ångest och obehag i deras talprestanda.

Vad är den korrekta dosen av CBD olja mot ångest?

En effektiv dos har visat sig vara cirka 25-50 mg CBD per dag, för att sedan öka eller minska intaget efter 3 dagar tills man hittar en dos som känns bra. Att överskrida “Goldilocks Zone” (när det är varken för lite eller för mycket CBD) vid ett försök att behandla särskilda symptom kan medföra en minskad CBD-effekt.

Forskning som publicerades år 1990 avslöjade att medan låga till medelstora doser av CBD medförde lägre ångestnivåer så gav högre doser inte alltid en större antiångest-effekt. Författarna noterade en inverterad U-duplik till CBD. Från de fyra behandlingarna bekräftade de att den lägsta dosen indikerade måttlig antiångest-effekt. Den näst lägsta dosen visade störst effekt. Medan den tredje dosen hade medelstor påverkan så gav den högsta dosen knappt någon effekt.

En känd cannabinoid-farmakolog vid namn Roger Pertwee bestämde sig för att mäta CBD-resultaten vid höga, medelstora och låga doser. Som förväntat påverkade lägre doser av CBD mindre neutrala mål än jämfört med högre doser. Vid låga doser blockerar CBD cannabinoider såsom fytocannabinoider och anandamid från att komma mellan receptorer i nervsystemet. En sådan blockerande åtgärd antas förklara CBD:s förmåga att minska de negativa effekterna av ångest.

Ingående analys av CBD mot stress och ångest

En ingående analys av CBD mot stress och ångest avslöjade att låga till medelstora doser av CBD har antiångest-effekter. Dessa effekter påverkar emellertid serotoninreceptorn 5-HT1 som blockeras i förväg. Detta indikerar att låga doser av CBD nära toppen av analysens inverterade U-hypotes minskar ångest.

Relaterade CBD-doser hos människor har visat sig vara användbara för att minska ångest hos personer som diagnostiserats med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Låg till medelstor dosering kan vara effektivt för att lindra stress och förbättra prestanda om man utför ett simulerat publikt tal. Dessa positiva effekter är kopplade till återställandet av vanliga hjärnfunktioner i kritiska delar i samband med känslor och ångest.

Resultat

Det finns definitivt positiva effekter av att använda CBD mot ångest och stress. Effekterna av CBD för att behandla ångest upplevs typiskt om man intar ungefär 25% av den dos som används vid behandling av epilepsi. Den ökade aktiva nivån cannabinoider replikerar ytterligare i hjärnan utöver de som redan är engagerade i behandlingen av ångest.

Sammantaget är CBD ett säkert alternativ att använda vid låga till höga doser eftersom standardiserade gränser för dosering ännu inte har fastställts. Det är fortfarande viktigt att rådgöra med läkare om den rätta dosen för dig. Vissa justeringar kan vara nödvändiga för att ta reda på rätt dos utifrån personlig situation.

Vetenskapen bakom cannabidiol och ångest

CBD fungerar genom att interagera direkt med CB1 och CB2-receptorer. Detta förklarar varför CBD är icke-psykoaktiv jämfört med THC. I själva verket har CBD visat sig motverka THC:s psykoaktiva effekter. CBD är idealiskt för människor som föredrar att inte känna sig “höga”.

Cannabinoider kan hjälpa till att reglera humör, smärta samt aptit och ett välfungerande minne. CBD kan öka nivåerna av naturliga cannabinoider i kroppen som kallas endocannabinoider.


Studier avslöjade att en hög koncentration av CBD kan bekämpa ångest och depression.

CBD utför sin magi genom att stimulera ett hämmande gensvar i 5-HT1A, serotoninreceptorn. Denna receptor är involverad i regleringen av processer såsom beroende, ångest, aptit, illamående, sömn, kräkningar och smärtuppfattning.

Hippocampus är en grundläggande del av hjärnan som spelar en viktig roll i hjärnans olika funktioner. Det är välkänt för sin roll i kognition och minnesbildning. Hjärnskanningar hos individer som lider av ångest och depression visar ofta en mindre hippocampus.
Framgångsrik behandling av tillståndet är kopplat till födseln av nya neuroner i hippocampus.

En studie som utfördes på möss avslöjade att upprepad administrering av CBD ökar regenerering av neuroner från hippocampus. Detta kan vara till hjälp vid behandling av depression eller ångest. Studier visar att både CBD och SSRI främjar neurogener. Detta är en viktig aspekt eftersom att bevis tyder på att kritiskt försämrad neuronal plasticitet kan påverka självmordsbeteenden.

CBD-produkter mot ångest

Eftersom att THC kan medföra stress är det viktigt att hitta en hampaolja som innehåller låga eller obefintliga mängder THC. Produkterna bör vara märkta med koncentrationen av CBD och näringsinformation. Produkterna extraheras genom användning av olika metoder, och vissa metoder kan innehålla THC, pesticider och svampar som finns på plantorna. De kan också innehålla andra föroreningar som tillkommit under tillverkningsprocessen.

Se till att du köper högkvalitativa fullspektrum-oljor som testats och certifierats av oberoende laboratorier från tredje part. Produkterna bör testas för koncentration, kvalitet och innehåll och tillhandahåller djupgående information om dess naturliga resultat.

Kontakta din läkare

Tala med din läkare om du planerar att prova CBD olja mot ångestsyndrom. Låt dem undersöka om CBD eventuellt kan medföra oönskade effekter för dig. Skulle du uppleva biverkningar bör du dela dessa med din läkare också.

Kom ihåg att alla är olika. CBD kan ta mindre tid för vissa och mer tid för andra innan en effekt uppstår. Följ läkarens instruktioner och vägledning noga för bästa resultat.

Recensioner om CBD mot ångest

Dessa recensioner är skrivna av personer som använt CBD olja mot ångest. Flertalet studier indikerar att CBD hjälpte till att lindra spänningen hos personer som lider av ångestrelaterade sjukdomar. Från recensionerna och vittnesupplevelserna nedan fick några före detta ångestdrabbade nästan omedelbara resultat med hjälp av CBD olja. Några andra tog ett par veckor innan deras kroppar ackumulerade de CBD-nivåer som krävs för att få positiv effekt. Liksom många andra förödande tillstånd kan det vara livsförändrande när ångesten äntligen avtar.

Här är tre recensioner från personer* som fann hjälp med CBD.

Nästan tre månader dagligen på en 750 mg-flaska och jag är kär. Oljan tillät mig att ta mig genom dagen och sova på natten. Min ångest, migrän och sovproblem och andra stressrelaterade problem har minskat kraftigt. Nu funderar jag på att bli en affiliate så att jag kan dela med mig av denna magi.
Jag har tagit CBD olja i två veckors tid med mina pojkar och resultatet är fantastiskt! Jag lider av ångest och fibromyalgi. Sedan jag började använda oljan har min smärta gått ner med 80%! Dessutom har min sömn blivit bättre.
Efter att jag förlorade min son för 8 år sedan har inte mitt liv varit lätt. Men nu är det dags att dela min berättelse och kanske hjälpa någon annan.

När jag sörjde över min son gick jag igenom de mest obehagliga ångestattackerna och svår depression. Under lång tid lämnade jag aldrig mitt hus och tanken på att gå ut gjorde mig ängslig och panikslagen. Jag kunde sitta och titta på TV när plötsliga panikattacker kom. Mitt bröst gjorde så ont att jag inte kunde andas, jag trodde att jag skulle dö. Allt var bara ångest.

Jag ringde läkaren många gånger och besökte flera terapeuter och psykiatriker och prova många olika läkemedel mot ångest och depression. Det var inte förrän två veckor sedan jag började använda CBD olja som jag äntligen upplevde lättnad, och som jag kunde andas igen. Sedan dess har jag trappat ner på mina ångestmediciner och antidepressiva för att jag äntligen känner mig levande och gladare igen. Jag kan inte förstå att jag inte provat CBD förut, det är en fantastisk produkt som fungerade för mig. Jag rekommenderar alla som lider av ångest eller andra liknande besvär att prova.

*Namn kan ha ändrats för att skydda enskilda personers integritet.

Källor

1. Kogan, Natalya M., and Raphael Mechoulam. “Cannabinoids in health and disease.” Dialogues in clinical neuroscience 9.4 (2007): 413. 

2. Schier, Alexandre Rafael de Mello, et al. “Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an anxiolytic drug.” Revista Brasileira de Psiquiatria 34 (2012): 104-110. 

3. Bergamaschi, Mateus M., et al. “Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naive social phobia patients.” Neuropsychopharmacology 36.6 (2011): 1219. 

4. Leinow,, L. and Birnbaum, J. (2017). CBD: A Patient’s Guide to Medicinal Cannabis. North Atlantic Books.

5. Blessing, Esther M., et al. “Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders.” Neurotherapeutics 12.4 (2015): 825-836. 

6. McGuire, P et al (2017) Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: A Multicenter Randomized Controlled Trial  American Journal of Psychiatry doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17030325 

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *