CBD for cancer
6 min.

✓ Evidence Based


4/5 - (3)

Last updated on 24 September 2021

Cancer är ett av de allvarligaste hälsoförhållandena i vår tid och har drabbat djur och människor så länge vi kan minnas. Lyckligtvis finns det flera alternativa behandlingar och tillägg som kan lindra sjukdomen och dess symptom. Enligt studier är CBD och cannabinoider ett utmärkt alternativ och komplement för att kunna lindra symptomen av cancer, utan obekväma biverkningar.

CBD mot cancer

Cannabidiol (CBD) som extraheras från hampa och cannabisväxter har visat sig vara betydelsefullt och ha potential i kampen mot cancer och tumörer. Den cannabisväxt från vilken CBD extraheras från har sett en bred användning i olika samhällen i många år. Från den traditionella kinesiska medicinen till grekisk lore och mycket mer, så har denna ört etablerat ett stort fotfäste i den medicinska världen. Mestadels är CBD olja avgörande tack vare dess interaktion med endocannabinoidsystemet. På så vis kan det hjälpa till att upprätthålla kroppens balans och mycket mer.

CBD och dess interaktion med endocannabinoiderna

Detta system innefattar två primära receptorer, cannabinoid 1 (CB1) och cannabinoid 2 (CB2). Enligt studier är cannabinoid 1-receptorerna placerade i hjärnan och i det centrala nervsystemet. CB2 däremot, är tillgängligt i mjälten, immunsystemet och associerade strukturer.

Dessa receptorer kommer att reagera olika beroende på typen av cannabinoid. Till exempel har THC mer affinitet till CB1, men det kommer in som en agonist för de två. Det binder sedan med och aktiverar båda cannabinoidtyper.

Å andra sidan fungerar CBD indirekt mot cannabinoidagonisterna istället för att binda till dem direkt. Därför blir CBD ofullständigt i dem och blockerar THC liksom andra kemikalier från att binda med cannabinoiderna.

En annan viktig sak som CBD gör är att kunna interagera med flera andra receptorer i kroppen. Dessa inkluderar 5-HT1A-receptorer, vanligtvis kopplade till vanilloidreceptorn TRPV1 och serotonin. Men viktigast är att dessa receptorer kommer in som en jonkanal. CBD hjälper i huvudsak till att stötta olika funktioner i kroppen, från kroppens homeostas till omgärdande funktioner.

Vad säger forskning om CBD olja mot cancer?

Det finns ett flertal studier om CBD olja och cancer. Redan 1975 tittade forskare på cannabis som ett potentiellt medel för cancerbehandling. Trots juridiska restriktioner har läkemedelsindustrin studerat och upptäckt spännande bevis på örtens effekt på cancerpatienter. En av de enastående aspekterna av CBD är att den inte har psykoaktiva effekter samtidigt som ämnet har en bred profil av hälsofördelar. Detta gör att den sticker ut från andra cannabinoider från samma växt.

Enligt preliminär forskning kan CBD påverka sjukdomen i flera stadier. Bland de saker som studier har visat är att CBD har potential att utlösa celldöd. Ämnet kan potentiellt också hjälpa till att förhindra migrering av cancerceller. Vidare innehåller den även angiogenesegenskaper vilket hjälper till att blockera alla former av nya blodkroppar. Därför kan det sakta ner spridningen av cancerceller.

Kolla in denna fascinerande video där vetenskap förklarar hur cannabis kan döda cancerceller.

Användningen av CBD mot cancersymptom

Användningen av CBD vid cancerbehandling hänger relativt på dess förmåga att behandla sjukdomens symptom. CBD har visat sig vara ett säkert supplement. Enligt forskning kan CBD hjälpa till att motverka eventuella biverkningar som kan uppstå i samband med cancerbehandling såsom kemoterapi. CBD har i stor utsträckning varit till nytta för att förbättra patienternas livskvalitet vid kemoterapibehandling.

Illamående och kräkningar som vanligtvis uppstår i samband med kemoterapi (CINV) är några av de större biverkningarna som förekommer vid cancerbehandling. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser på patienternas livskvalitet (QoL). En av de mest avgörande fördelarna med att använda CBD olja vid cancerbehandling är inte bara för att lindra biverkningar från kemoterapi. CBD kan även minimera andra negativa biverkningar såsom kronisk smärta. Det har visat sig att de flesta syntetiska cannabinoider som godkänts av FDA kan vara användbara vid behandling av ovan nämnda symptom.

Vanligtvis visar oralt applicerade syntetiska cannabinoider, såsom dronabinol och nabilon, dominans över dopaminreceptorantagonister. Denna effekt gör dem attraktiva för att förhindra kemoterapi-inducerat illamående och kräkningar (CINV).

CBD för specifik cancerbehandling

När det kommer till användningen av CBD mot symptomen av cancer har ämnet visat sig vara betydelsefullt mot olika typer av cancerformer. Man har sett olika typer av effekt på bland annat lungcancer, leukemi, hudcancer, tumörer, och andra cancerformer. CBD har visat sig ha potential att hjälpa till att kontrollera spridningen av sjukdomen och minska symptomen.

Enligt studier bidrar CBD till kampen mot bröstcancer.
Här går effekten så långt ner som till antitumörverkningsgraden tack vare cannabinoiderna och cannabidiol-effekten på carcinom i människans bröst. CBD koordinerar kommunikationen mellan apoptos och autofagi, och kan därigenom potentielt framhäva programmerad celldöd i bröstcancerceller.
Studier visar också att CBD eventuellt kan bekämpa blåscancer.
Aktiveringen av TRPV22 utlöser till exempel apoptotisk celldöd i T24-blåscancerceller hos människor. Dessutom visar studier att CBD har potential att motverka lymfoblastiska sjukdomar. Dessa inkluderar lymfom och leukemi. CBD har visat sig kunna främja självmord i lymfomcancerceller, en situation som kallas apoptos. Här hänför sig CBD i huvudsak till CB2-receptorer för att minska risken att cancerceller bildas.
Vetenskapliga studier har visat att CBD potentiellt kan hjälpa till att förhindra koloncancer eller tjocktarmscancer. Även om det baseras på preliminära resultat så är det verkligen värt en titt. Enligt studien visar CBD potential att minska eventuell utveckling av vissa canceregenskaper som vanligen återfinns hos koloncancerpatienter.
Cannabinoider har visat sig ha fördelar vid bekämpning av hjärncancer. Cannabinoider inklusive Cannabidiol har visat sig kunna hämma proliferation och överlevnad av gliomceller. En annan fördel är antitumöreffekten.
CBD olja kan också vara till nytta när det kommer till andra typer av cancer.

CBD för hundar med cancer (och andra husdjur)

Forskning visar att CBD inte bara fungerar hos människor utan även för husdjur. Hundar kan drabbas av olika typer av cancer. Dessa inkluderar hudcancer vilket är ganska vanligt hos hundar. Andra typer av cancer som vanligtvis förekommer hos hundar innefattar bland annat bröstkörtelcancer hos tikar, såväl som huvud och- nackcancer. Hundar kan också falla offer för muncancer vilket kräver snabba åtgärder.

Tack och lov har CBD visat sig vara till god hjälp även för hundar och andra husdjur. Forskning visar att CBD, precis som hos människor, kan hjälpa till att hantera cancerrelaterade problem. Det kan dessutom hjälpa till att hantera biverkningar som kan uppstå från cancerbehandling.

För att göra detta stimulerar CBD det endocannabinoida systemet. Ämnet hjälper till att producera ännu fler fördelar som kan komma ur detta system. Husdjur kämpar även särskilt mycket med biverkningar från kemoterapi, ofta i mycket högre grad än människor. CBD har visat en förmåga att kunna hantera gastrointestinala symptom såsom illamående och kräkningar vilket är vanliga biverkningar både hos människor och husdjur. Det kan indirekt hjälpa husdjur och människor att återfå sin aptit som kan gå förlorad vid cancerbehandlingar. Glöm inte att CBD också har potential att även vara till hjälp vid inflammationer och smärta som också är vanliga symptom från cancerbehandling.

Hur kan CBD vara till nytta för husdjur?

Studier visar att CBD har potential att bekämpa tillväxt av cancerceller. Även om de flesta studier som undersöker denna metod är preliminära, så visar de tillförlitliga resultat. CBD och andra komponenter från cannabis visar möjligheter att eventuellt kunna motverka cancer och dess symptom.

Några av dessa studier inkluderar två publikationer av ett team forskare från University of Naples i Italien, år 2012. Universitetet i Aberdeen i Storbritannien publicerade också en publikation strax efter, år 2014. Båda studierna undersökte effekterna av cannabisextrakt med högt CBD-innehåll på koloncancer.

Enligt studierna visade CBD-extraktet tydliga antitumöreffekter. Studien visade också effekterna av en kemikalie som används för att framkalla cancer i biologisk forskning – azoximetan. I en annan studie som publicerades år 2013, visade CBD också förmågan att kunna sakta ner utvecklingen av tumörer i hjärnan. Forskare vid Department of Experimental Medicine vid University of Camerino i Italien genomförde studien. Den visade också att CBD kan hämma tillväxten av cancerceller och försvaga befintliga. Detta gav kemoterapeutiska läkemedel en kant över cancercellerna. En liknande CBD-effekt har också uppkommit i studier som gjorts om andra cancertyper, till exempel, blåscancer, leukemi, lymfom och många fler. För mer information om hur du använder CBD till din hund kan du se videon nedanför. Du kan också läsa vårt inlägg om CBD för husdjur.

Vad säger forskningen om att använda CBD?

Som tidigare nämnt och citerat från de länkade studierna kan cannabinoider såsom tetrahydrocannabinol (THC), endocannabinoider och syntetiska agonister samt endocannabinoidtransportörer ha antiproliferativa effekter. Det finns bevis som pekar på att cannabinoider har pro-apoptotiska (apoptos betyder programmerad celldöd och är ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att påverka eller skada sin omgivning) effekter. Detta innebär att cannabinoiderna kan främja cancercellernas död. Titta på videon nedan för en fördjupad förklaring av anti-apoptotiska och antiproliferativa effekter från cannabis.

Emellertid tyder studierna också på att detta alternativ också kommer med sin egna andel nackdelar. Dessa inkluderar gränsen för användning av cannabinoidagonister på grund av psykoaktiva biverkningar. Sålunda har icke-psykoaktiva cannabinoidkomponenter såsom CBD en högre preferens.

Det visar sig att användningen av CBD har lovande utsikter. CBD kan dessutom hjälpa till att bearbeta biverkningar, vilket kan vara illamående och kräkningar som vanligtvis uppstår från kemoterapi och andra behandlingsalternativ av cancer.

Uppenbarligen kan CBD vara en betydelsefull addering när det kommer till kampen om cancer, både hos människor och djur.

Det finns också forskare som ännu inte har erkänt cannabis och CBD-oljors fördelar vid cancerbehandling. De flesta av dem är dock optimistiska att cannabisbaserad medicin kommer att vara till nytta i framtiden. Och säkerheten som kommer med användningen av CBD sätter sig automatiskt i en klass för sig själv.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *