cbd against alzheimers
5 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 20 August 2021

Cannabis har granskats av många regeringar genom åren. Några länder har valt att legalisera cannabis medan andra har valt att inte göra det. Hampaplantan är laglig i de flesta länder eftersom forskning har visat att det kan ha många hälsofördelar för människokroppen. Industrihampa har typiskt en lägre koncentration av THC som är den cannabinoid som gör att man kan uppleva psykoaktiva effekter. I stället för THC har denna planta en högre koncentration av cannabinoider som är mycket användbara för kroppens funktion. Studier har visat att CBD som finns i hampa kan lindra symptomen från många sjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom.

Enligt Världshälsoorganisationen är Alzheimers sjukdom den vanligaste formen av demens och kan bidra till 60-70% av fallen. Globalt har cirka 50 miljoner människor demens, och varje år diagnostiseras nästan 10 miljoner nya fall.

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som är kopplad till kognitiv nedgång och progressiv neuronal förlust. Det är den vanligaste formen av demens och påverkar ofta äldre mellan 65 till 80 år. Detta tillstånd orsakas av ett antal olika faktorer såsom genetik. Även om symptomen kan variera och förvärras långsamt, är resultaten ofta desamma. Detta inkluderar kognitiv försämring, lång och kortvarig minnesförlust, talsvårigheter, depression, aggressivt beteende och psykos. I senare skeden kan det krävas mer omfattande vård från vårdgivare och familj. Medan de traditionella läkemedlen som ges för Alzheimers sjukdom kan bidra till att lindra symptomen, kan dessa behandlingar inte dra tillbaka tillståndet eller sakta ner dess utveckling.

Hur kan CBD fungera mot Alzheimers?

Liksom de naturliga endocannabinoiderna i våra kroppar kan växtburna cannabinoider som CBD aktivera vissa receptorer och hjälpa till att minska uppkomsten av dessa neurologiska tillstånd. Exempelvis har kliniska studier visat att CBD kan förbättra beteendemässiga problem i Alzheimers symptom såsom aptitproblem eller försämrat sömnmönster. Detta beror främst på rollen som endocannabinoider har i lindringen av den neurodegenerativa processen, som kan ge mer effektiva sätt att behandla denna sjukdom.

Vad är fördelarna med att använda CBD?

Cannabidiol (CBD) är ett ämne som härrör från hampa. Även om det kommer från hampa så får man ingen psykoaktiv effekt av CBD, eller någon form av berusning som är känt från THC. Här är några fördelar med att använda CBD mot Alzheimers sjukdom:

CBD är antiinflammatoriskt

Neurodegenerativa störningar som Alzheimers sjukdom resulterar vanligtvis i inflammation i neurala vävnader vilket uppstår som en försvarsmekanism i tidiga skeden. Detta symptom kan emellertid utvecklas till en kedja av okontrollerade reaktioner. Således har användningen av CBD som ett antiinflammatoriskt ämne visat sig kunna bidra till att fördröja tillståndets utveckling.

CBD som en antioxidant

Utsläppen av oxidativ stress och reaktivt syre är i grunden kopplade till immuninflammation och nyckelelementen i Alzheimers. Som ett resultat sänker det din cells antioxidantförmåga och leder till produktion av fria radikaler, liksom reaktion med fettsyror och proteiner i cellmembran. När beta-amyloid är närvarande kan det reaktiva syret i dina angränsande celler förhöjas genom utbytet med membranen, vilket resulterar i en förlust av synapser och neuroner. Sålunda kan användning av CBD som en antioxidant hjälpa till att sakta ner processen och lindra många neurologiska symptom.

CBD som neural stimulant

En annan fördel med att använda CBD är dess potentiella hjälp vid en Neurogenesprocess. Neurala vävnader hos Alzheimers patienter blir ofta skadade snabbt vilket kan resultera i några allvarliga neurologiska effekter såsom svåra förändringar i personligheten, förlorad kognitiv förmåga och minnesförlust. Det betyder att en person som en gång var lugn, snäll och kärleksfull eventuellt kan bli självisk och elak med tiden. Genom att använda CBD för att stimulera neurala vävnader kan dessa patienter bromsa tillväxten av dessa förödande effekter.

Endocannabinoidsystemets roll vid Alzheimers

Vändpunkten i utvecklingen av Alzheimers sjukdom är framväxten av senila plack som små fragment, som är huvudorsaken till minnesförlust, neuronal celldöd och beteendeförändringar hos patienter.

Efter en gradvis nedbrytning av minnesprocessen och interneuronal kommunikation, finner de det svårare att utföra enkla uppgifter som att bilda minnen, återkalla minnen och tala.

Under de senaste åren har många läkare och forskare utforskat den viktiga rollen som Endocannabinoidsystemet (ECS) har i neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers. De fick reda på att CB1-receptorn, en av de två huvudsakliga endocannabinoidreceptorerna, distribueras i stor utsträckning inom olika områden, såsom de basala ganglierna, hippocampus, cortex och cerebellum. Dessa regioner är kopplade till minne och lärande och kan påverkas i de tidigare stadierna av Alzheimers sjukdom.

Hur kan jag använda CBD?

CBD finns i många olika former och dess användbarhet vid behandling av Alzheimers sjukdom blir allt mer känt. Här är en grundläggande guide till hur CBD fungerar vid behandling av detta tillstånd.

Många studier har visat att bättre resultat kan uppnås när man använder både THC och CBD-koncentrat. Det är dock lämpligt att använda THC i en något lägre mängd för att undvika den psykoaktiva effekten. Att få tag i THC kan också vara svårt eftersom det fortfarande är olagligt i många länder runt om i världen. En fullspektrum-hampaolja skulle vara ett perfekt alternativ för de som letar efter lindring från symptomen utan några psykoaktiva effekter. Det enklaste och mest effektiva sättet att ta CBD för Alzheimers patienter är att konsumera det oralt. De flesta föredrar att använda CBD olja under tungan där upptaget är bäst.

CBD-dosering för Alzheimers

När det kommer till doseringsmängd kan det bero på många faktorer. Några av dessa faktorer inkluderar personligt tillstånd, svårighetsgrad och stadiet av sjukdomen. Man kan inte överdosera CBD.

Det är viktigt att komma ihåg att alla är olika och allas reaktion på CBD är olika. Den rekommenderade dosen för varje produkt kan skilja sig mycket vilket kan ge upphov till viss förvirring. Doseringen kan variera beroende på den procentandel av CBD-oljan du använder. I genomsnitt är 25 mg CBD per dag effektivt för de flesta. För starkare symptom kan man öka dosen långsamt över en vecka. Detta är givetvis olika för varje patient. För mer information om dosering, se vårt inlägg om CBD-dosering.

Vad säger studier om att använda CBD för Alzheimers?

En anmärkningsvärd studie som genomfördes 2016 har gett god grund för användningen av CBD som hjälp vid behandling av Alzheimers sjukdom. En grupp på 10 patienter användes för att mäta resultatet från användningen av CBD inom en tidsram på 4 veckor. Studien visade en signifikant minskning av NPI- eller neuropsykiatrisk poäng från 44,3 till 12,9. Detta innebär en hög minskning av aggression, agitation, illusion, apati och irritabilitet. Dessa resultat var så viktiga att de så småningom ledde till en mer omfattande klinisk studie.

Under 2011 studerade amerikanska forskare effekterna av CBD vid behandling av Alzheimers sjukdom hos möss. Resultaten visade att CBD kan vara en lovande behandling för terapeutiska tillämpningar i Alzheimers. Det visade också att CBD kan främja utvecklingen eller tillväxten av neuroner. Neurogenes sänker uppdelningen av kognitiva funktioner.

Källor

1. Kogan, Natalya M., and Raphael Mechoulam. “Cannabinoids in health and disease.” Dialogues in clinical neuroscience 9.4 (2007): 413.

2. Iuvone, T., Esposito, G., De Filippis, D., Scuderi, C. and Steardo, L. (2009). Cannabidiol: A Promising Drug for Neurodegenerative Disorders?. CNS Neuroscience & Therapeutics, 15(1), pp.65-75.

3. Expert Committee on Drug Dependence (2018). CANNABIDIOL (CBD). [online] World Health Organization.

4. Karl, Tim, Brett Garner, and David Cheng. „The therapeutic potential of the phytocannabinoid cannabidiol for Alzheimer’s disease.“ Behavioural pharmacology 28.2 (2017): 142-160

5. Lodzki, M., et al. „Cannabidiol—transdermal delivery and anti-inflammatory effect in a murine model.“ Journal of controlled release 93.3 (2003): 377-387 

6. Hampson, Aidan John, et al. „Neuroprotective Antioxidants from Marijuana.“ Annals of the New York Academy of Sciences899.1 (2000): 274-282.

7. Watt, Georgia, and Tim Karl. „In vivo evidence for therapeutic properties of cannabidiol (CBD) for Alzheimer’s disease.“ Frontiers in pharmacology 8 (2017): 20. 

8. Pazos, M. R., et al. „Role of the endocannabinoid system in Alzheimer’s disease: new perspectives.“ Life sciences 75.16 (2004): 1907-1915 

9. Leinow, L. and Birnbaum, J. (2017). CBD: A Patient’s Guide to Medicinal Cannabis. North Atlantic Books.

10. Kluger, Benzi, et al. “The therapeutic potential of cannabinoids for movement disorders.” Movement disorders 30.3 (2015): 313-327.

11. Watt, Georgia, and Tim Karl. “In vivo evidence for therapeutic properties of cannabidiol (CBD) for Alzheimer’s disease.” Frontiers in pharmacology 8 (2017): 20.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *