cbd diabetes
6 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (2)

Last updated on 27 September 2021

Kan CBD hjälpa symptomen från typ 1 och typ 2-diabetes?

Enligt Världshälsoorganisationen har den globala utbredningen av diabetes bland vuxna över 18 år ökat från 4,7% år 1980 till 8,5% år 2014. Diabetes är en stor orsak till blindhet, njursvikt, hjärtinfarkt, stroke och amputering i nedre extremiteterna.

Diabetes uppstår när socker i blodet byggs upp. När kroppens celler inte producerar tillräckligt med insulin orsakar detta ett högt blodsocker. Bukspottkörteln är ett organ som är ganska viktigt för frisättning av insulin. Det öppnar cellerna för att tillåta glukos att komma in.

När någon har diabetes har personen antingen brist på produktion av insulin eller otillräcklig insulin. Tidig diagnos är avgörande eftersom att sjukdomen kan leda till allvarliga hälsokomplikationer såsom blindhet och njursvikt.

Skillnaden mellan typ 1 och typ 2-diabetes

En tidig diagnos av diabetes är viktigt eftersom det kommer att skilja på den typ av diabetes som man har mellan typ 1 och typ 2. De olika testerna för diagnosen innefattar: hemoglobinprov, blodsockertest och glukostolerans. Det finns också några vanliga symptom hos båda diabetes-typerna, och här måste man vara försiktig med förhastade antaganden.

Vanligtvis handlar antagandena om att de som lider av typ 1-diabetes tenderar att vara underviktiga medan de som lider av typ 2-diabetes är överviktiga. Detta är inte alltid fallet.
Båda diabetes-typerna är kroniska och de vanliga symptomen är: behov av att dricka mycket vatten, frekvent urinering, trötthet och suddig syn. Den primära skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 ligger i orsakerna och till viss del symptomen. Videon nedan ger en bra förklaring av diabetes typ 1 och typ 2.

Skillnad i orsak

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom och typ 2-diabetes är ett metaboliskt tillstånd. Det senare är ett resultat av att kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin och kan vara på grund av personens livsstil, genetiska tillstånd eller till och med miljöfaktorer. Typ 1-diabetes beror oftast på att kroppen brister på att producera insulin.

Brist på insulinproduktion kan vara ett resultat av immunförsvaret som förstör betacellerna i bukspottkörteln som är ansvariga för produktionen av insulin. När immunsystemet känner av att “okända inkräktare” invaderar så bekämpar systemet dem. I vissa fall kan immunsystemet dock missta kroppscellerna för de okända inkräktarna och förstör därför dem fullständigt. Detta är ett sådant fall där immunsystemet förstör betacellerna.

Skillnad i symptom

Förutom de vanliga symptomen finns det några unika symptom för varje typ av diabetes. För typ 1-diabetes utvecklar patienten humörförändringar, irritabilitet och drastisk viktminskning. I typ 2-diabetes kan patientens händer få stickningar och domningar.

Symptomen på typ 2-diabetes visar sig vanligtvis i senare ålder. De som lider av typ 1-diabetes märker symptomen bara några veckor efter att tillståndet börjat utveckla sig. Det finns ingen särskild ålder som diabetes angriper. Därför är det viktigt att människor av alla åldrar gör regelbundna hälsokontroller.

Konventionella behandlingsmetoder

Den vanligaste konventionella behandlingen är att upprätthålla en hälsosam diet och vikt tillsammans med läkemedelsbehandling. I många fall har dessa behandlingar negativa biverkningar.

Diabeteskost syftar till att kontrollera sockernivån i blodet. För någon som har diabetes måste mängden fibrer, fetter, kolhydrater och proteiner vara proportionella. Även måltidsplanering är grundläggande och personen bör åtminstone ha tre balanserade måltider per dag. Denna typ av behandling fungerar för både typ 1 och även typ 2-diabetes.
Även om det inte är korrekt att anta att endast patienter med typ 2-diabetes tenderar att vara överviktiga, är det ett vanligt scenario för sådana patienter. För överviktiga patienter är viktkontroll därför en viktig process som en form av behandling av typ 2-diabetes. För viktminskning behöver en patient med typ 2-diabetes regelbunden motion som ökar känsligheten för insulin och kontrollerar sockernivåerna. Aerobic och tyngdlyftning kan uppnå detta.
Läkemedelsterapi är definitivt en av de mest kända behandlingarna för diabetes. Faktum är att de flesta läkare ger förslag på läkemedelsterapi vid de inledande stadierna av behandlingen. Detta betyder att ett antal läkemedel ges till patienten. I vissa fall kan det bara vara ett läkemedel medan det i andra fall kan vara en kombination av flera. De vanligaste läkemedlen som används för att behandla typ 2-diabetes är metformin och sulfonylurea. Dessa läkemedel sänker nivån av glukos som produceras i levern.
Insulinbehandling innebär en strikt addering av insulin i blodet. Det måste administreras på samma sätt som det skulle produceras av bukspottkörteln och i samma portioner. Eftersom det är komplext att duplicera denna process uppnås insulinbehandling bäst genom en kombination av övningar och lämplig diabeteskost. Insulin kan ges med hjälp av en spruta, förfylld penna, en insulinpump eller till och med en insulininhalator. 
Detta förekommer också bland de olika diabetesbehandlingarna. Dess syfte är dock att minska patientens vikt. Konventionell behandling av diabetes har alltid sina biverkningar och vissa kan faktiskt leda till förvärv av andra sjukdomar. I vissa fall, som när man använder läkemedel, kan kroppen bli resistent mot medlet efter en tid. Andra påföljder som associeras med dessa behandlingsmetoder inkluderar blåscancer och hypoglykemi.

Vanliga komplikationer

Om diabetes inte upptäcks i tid kan det leda till komplikationer. Detta omfattar både korta och långsiktiga komplikationer. Hypoglykemi är ett exempel på en komplikation på kort sikt som utvecklas när kroppen saknar blodsocker. Allvarliga komplikationer kan inträffa om sjukdomen har avancerat ännu längre. Några av de välkända komplikationerna är kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar), nerv- och njurskador.

Kardiovaskulära sjukdomar är i extrema fall utmanande att behandla och är den främsta orsaken som leder till död hos diabetiker. Diabetespatienter kan utveckla kranskärlssjukdomar, bröstsmärtor, stroke, hjärtattacker eller till och med skador på artärerna. Den vanligaste dödsorsaken är i detta fall hjärtattacker.
När insulinet som produceras av bukspottkörteln inte är tillräckligt för metabolismen, eller när det inte finns någon insulin alls i hela kroppen, skadar överskottssockret väggarna i kapillärerna. Som konsekvens kan inte nerverna få tillräckligt med näring vilket leder till att de skadas. De vanligaste ställena man kan känna smärta på är på foten eftersom fotens nerver har svårt att få näring
Njurskador kallas också nefropati. För mycket socker i blodet skadar glomerulus: Tillsammans med filtreringssystemet i njurarna kan detta leda till njursvikt eller i vissa fall njursjukdomar som inte kan behandlas eller reverseras. Det kan därför göra stor skada på njurarna.
Förutom de ovan nämnda komplikationerna finns även flera andra vanliga påföljder i samband med diabetes; hörselskador, hudskador, ångest och även depression.

Njurbehandling med hjälp av CBD

Naturliga cannabinoider är ett bra alternativ för behandling och kontroll av diabetes. Denna behandling innebär att man använder extrakt från hampaplantan som har en positiv effekt på metabolism och insulin. Cannabinoidreceptorceller i bukspottkörteln ser till att det sker normal reglering av glukos.

CBD för typ 1-diabetes

Enligt studier kan CBD fördröja uppkomsten av diabetes. Det kan också användas för att minska förekomsten av sjukdomen signifikant. Detta beror på att CBD har autoimmuna förmågor. Typ 1-diabetes orsakas av att immunsystemet attackerar betaceller. Dessa betaceller ansvarar för produktionen av insulin. CBD kan förhindra att cellerna förstörs och detta upprätthåller en normal metabolism i kroppen. Därför ser man typiskt att glukostoleransen i kroppen förbättras och att inflammation i bukspottkörteln minskar. CBD olja kan också hjälpa till att reglera oxidativ stress.

CBD för typ 2-diabetes

Den exakta orsaken till 2-diabetes är inte ännu inte helt känd. Men man har konstaterat att insulinet som produceras av bukspottkörteln inte räcker till för kroppens metabolism. Receptorns cell i bukspottskörteln ökar aktiveringen av CB1 som i sin tur ökar produktionen av insulin. Resultatet av detta är reglering av blodsocker och reducering av insulinresistens. Dessutom ökar CBD-oljan metabolismen vilket innebär att om en patient exempelvis har diabetes typ 2 och han eller hon blir överviktig, kan CBD olja vara till hjälp för att säkerställa att patienten återfår sin originalvikt eller åtminstone kan gå ned i vikt.

Forskning om CBD och diabetes

Det har funnits både tillfällig och avancerad forskning om effektiviteten hos CBD i behandlingen av diabetes. De flesta resultat visar att CBD olja kan vara till hjälp för att förebygga och hantera diabetes genom ECS-systemet i kroppen. Forskningen har tagit fram konstaterandet om dess effektivitet genom att använda två uppsättningar av personer: De som använder medicinering och de som inte gör det.

Läkare och forskare hävdar att människokroppen har CBD-receptorer i nästan alla delar av kroppen och mest strategiskt i bukspottkörteln. Studier indikerar också att CB1-receptorerna har kopplingar till produktionen av insulin som även kan lindra vanliga medicinska besvär som kan uppstå i samband med diabetes. Denna typ av medicinering har många terapeutiska fördelar och kan användas vid stabilisering av sockerarter.

Forskningen tyder också på att förutom att öka produktionen av insulin kan CBD olja dessutom användas för att hjälpa dem som redan har utvecklat diabetes. I sådana fall är det perfekt för de olika medicinska tillstånd som förknippas med båda typerna av diabetes. CBD olja kan också öka metabolismen vilket säkerställer att kalorierna blir korrekt brända.

Typ 2-diabetes kan vara svårt att hantera och patienten upplever typiskt smärtor efter en tid. CBD-oljan kan dock användas, inte bara för att lindra smärtan, utan även för att säkerställa att blodflödet är bra i kärlen.

Slutsats

Diabetes är en av de vanligaste sjukdomarna i världen idag. Nästan en av fyra personer har sjukdomen. Majoriteten av personerna märker emellertid inte att de har utvecklat sjukdomen alls tills de är i sista skedet. Vid sådana fall är komplikationerna mycket negativa. CBD olja kan enligt forskning inte bara förhindra, men även lindra sjukdomarna, inklusive andra relaterade tillstånd och symptom som kan utvecklas till följd.

Trots att det fortfarande behövs mer forskning om användningen av CBD olja tyder det på att det har många terapeutiska fördelar jämfört med andra vanliga behandlingar som kan leda till fler biverkningar. Många läkemedel förknippas med både kroniska, kortsiktiga och långsiktiga hälsotillstånd. Istället för att hjälpa mot diabetes kan dessa situationer ofta bli komplexare. Därför kan CBD olja vara ett revolutionerande alternativ.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *