cbd and drug interactions
3 min.

✓ Evidence Based


4.7/5 - (3)

Last updated on 16 September 2021

Kan CBD interagera med min medicinering?

Svaret är ja. CBD kan interagera med vissa mediciner på både positiva och negativa sätt. CBD är generellt säkert att använda men biverkningar kan förekomma. Detta är vanligare när man tar stora doser av CBD. Vi vet redan att cannabis eller hampa kan interagera med andra livsmedel och drycker såsom mango och kaffe. Det är också värt att notera att om du tar några mediciner, kan CBD också potentiellt interagera med dem. Här förklarar vi allt du behöver veta om hur du tryggt använder CBD om du också tar andra mediciner.

Hur interagerar CBD med vissa läkemedel?

Hur din kropp metaboliserar CBD kan störa hur din kropp kommer att metabolisera läkemedel eller de mediciner du tar. Om läkemedlet du tar inte metaboliseras ordentligt kommer det att dröja kvar i kroppen under längre tid vilket kan orsaka negativa biverkningar, eller till och med komplikationer. I synnerhet kan detta vara ett problem med blodförtunnande läkemedel som Warfarin. Att ta Warfarin med CBD kan göra att läkemedlet är verksamt under en längre tid än det är tänkt. Eftersom Warfarin förtunnar ditt blod och begränsar blodets förmåga att koagulera bör varje person som konsumerar Warfarin och CBD produkter vara extra uppmärksamma åt förändringar i blodnivåerna och justera doseringen i konsultation med läkare. I kort kan CBD alltså ha en förstärkande effekt på vissa läkemedel.

Det finns även positiva interaktioner

Bara för att CBD interagerar med vissa mediciner betyder det inte nödvändigtvis att det alltid är en dålig interaktion. Faktum är att CBD kan göra läkemedel mer effektiva. Det innebär att man eventuellt kan ta mindre av sin befintliga medicin. Många fasar successivt ut sina mediciner med hjälp av CBD. Konsultera alltid en läkare om du planerar att kombinera CBD med läkemedel.

Vad är grapefrukttestet?

Grapefrukttestet är ett enkelt sätt att ta reda på om CBD kan interagera med dina mediciner.

Om din läkare säger att du inte kan äta grapefrukt samtidigt som du tar din medicin bör du även vara försiktig med att kombinera medicinen med CBD. Bryts CBD ner på samma sätt som en grapefrukt? Är det fortfarande säkert att ta CBD och äta grapefrukt med mediciner? Gör grapefrukttestet för att ta reda på det.

Grapefrukttestet

Adrian Lee på Project CBD beskriver grapefrukttestet: CBD interagerar med andra mediciner i din kropp på samma sätt som grapefrukt. Om din läkare råder dig att inte ta din medicin med grapefrukt så är det nog lämpligt att undvika att kombinera CBD med dessa mediciner.

Grapefrukt, CBD och andra cannabinoider kan potentiellt interagera med vissa läkemedel genom att hämma aktiviteten av cytokrom P450, en familj av enzymer i levern. Denna enzymgrupp metaboliserar de flesta läkemedel vi konsumerar. Genom att aktiviteten av P450 hämmas kan inte läkemedlet metaboliseras på samma sätt, och man kan därmed uppleva en förstärkt effekt av läkemedlet.

Fråga din läkare om det är säkert att äta grapefrukt tillsammans med dina befintliga mediciner. Chansen är att de kommer att veta exakt vad du pratar om. Kom därför ihåg att om din läkare råder dig att undvika grapefrukt med din medicin bör du även vara försiktig med att kombinera dem med CBD.

Vår rekommendation

Grapefrukttestet som beskrivs ovan är ett bra sätt att ta reda på om det är säkert att kombinera CBD med ditt läkemedel. Särskilt om personen som förskriver din medicin inte känner till CBD. Vi rekommenderar dock alltid att du berättar för din läkare att du vill använda CBD.

Om din läkare är medveten om din CBD-användning kan det vara lättare att få detaljerad rådgivning om hur man kombinerar CBD med din medicin eller om du behöver ta mediciner alls. Din läkare kan också ge råd om du behöver undvika att ta CBD vid samma tidpunkt då du tar din medicinering. Det är alltid rekommenderat att tala med din läkare när du vill påbörja användandet av kosttillskott eller mediciner.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *