cbd versus addiction
4 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 7 September 2021

Cannabis har genom åren varit föremål för granskning av många regeringar. Många länder har valt att legalisera hampa och vissa har valt att inte göra det. Hampa eller reglerad industrihampa är lagligt i många länder eftersom forskning har visat att plantan kan ha många hälsofördelar för människokroppen. Istället för det psykoaktiva ämnet THC har industrihampa typiskt en högre koncentration av cannabinoider som är mycket användbara för kroppens funktion. Studier har visat att CBD som finns i hampaplantan kan hjälpa många symptom från olika sjukdomar och missbruk.

Missbruk eller beroende definieras ofta som en sjukdom av många medicinska verksamheter. Som diabetes, cancer och hjärtsjukdom, är missbruk orsakat av en kombination av beteendemässiga-, miljömässiga- och biologiska faktorer. Genetiska riskfaktorer står för ungefär hälften av sannolikheten för att någon kämpar med missbruk. Konsekvenserna av obehandlat missbruk inkluderar ofta andra fysiska och psykiska sjukdomar som kräver läkarvård. Om patienten lämnas obehandlad över tid kan missbruk bli allt allvarligare, invalidiserande och till och med livshotande.

Vad är missbruk?

Många människor känner inte till detta men drog och alkoholberoende är faktiskt en sjukdom. Det är en hjärnsjukdom som kännetecknas av ett fysiskt och psykiskt beroende av droger och alkohol trots deras skadliga effekter. Beroende personer är fullt medvetna om sitt problem, men tycker att det är extremt svårt att sluta. Den främsta orsaken till drog -och alkoholberoende är ett långvarigt missbruk av de två ämnena. Narkotikamissbruk utlöses av varierande skäl, såsom grupptryck, depression och ökad tillgänglighet av droger. Narkotikamissbruk har också beskrivits som en återkommande sjukdom eftersom många patienter ofta faller tillbaka i missbrukets grepp om behandlingen inte är effektiv.

I USA förklarades opioidberoende som en akut publik nödsituation av president Trump år 2017. Sedan dess har den kallats opioidkrisen. År 2015 orsakades över 20 101 dödsfall av överdoser från receptbelagda smärtstillande medel. Ytterligare 12 990 dödsfall kopplades till heroinöverdoser. År 2016 registrerade US Department of Health and Human Services 42 000 dödsfall som orsakats av opioiddoser.

Under de senaste åren har forskare studerat Cannabidiol (CBD), ett ämne som finns i hampa, vilket de tror kan vara en mycket effektiv behandling för substansmissbruk. Detta trots att Drug Enforcement Administration (DEA) klassificerar det som ett Schedule 1-läkemedel, vilket innebär att det anses ha en hög kapacitet för missbruk. Emellertid har 29 stater legaliserat användningen av medicinsk marijuana.

Du kanske undrar hur ett ämne som återfinns i läkemedel kan hjälpa mot narkotikamissbruk? Tja, man tror att vissa cannabinoider kan ha förmågan att modifiera de neurala vägarna i en missbrukares hjärna för att kunna hjälpa till att minska begär och abstinenssymptom.

Varför använda CBD?

Det kan komma som en överraskning, men många CBD-användare har upplevt att CBD har hjälpt symptom från olika sjukdomar och besvär. Det har registrerats som effektivt för att kontrollera epileptiska anfall, minska inflammation och kan hjälpa till att lindra kronisk smärta.

Kanske en av de främsta orsakerna till varför CBD fungerar så bra mot missbruk och beroende är för att ämnet är icke-psykoaktivt. Detta betyder att CBD, till skillnad från THC (tetrahydrocannabinol), som är den komponent som ger dig en hög när du intar marijuana, erbjuder dig hälsofördelar utan att du blir hög. Intressant nog har CBD också visat sig neutralisera de psykoaktiva effekterna av THC. Som tidigare nämnts fungerar CBD genom att modifiera neurala vägar i en missbrukares hjärna för att minska begär och abstinenssymptom. Detta innebär att missbrukare som provat CBD-behandling inte längtar efter drogen och som sådan har haft lägre risk för återfall.

Fördelar med att använda CBD

CBD erbjuder en lång lista över förmåner som ett potentiellt hjälpmedel mot missbruk. För det första kan det bidra till att minska begär för missbrukare vilket gör det till en utmärkt hjälp mot återfall, även när missbrukare utsätts för triggers. Detta är en stor fördel eftersom 85% av tillfrisknande opioid- och alkoholmissbrukare sägs falla tillbaka inom ett år efter behandlingen. Det bidrar också till att minska abstinenssymptom för opioida missbrukare.

För det andra har CBD förmågan att minska ångestnivåerna hos opioida missbrukare. Det sägs ha terapeutiska effekter hos opioida missbrukare, vilket minskar deras ångestnivåer som i sin tur minskar risken för återfall. Forskare har krediterat ämnet med förmågan att delvis kunna aktivera 5HT1-A serotoninreceptorn i hjärnan, vilket förklarar dess humörhöjande effekter. Till sist, till skillnad från andra droger som OxyContin och Vicodin, är CBD inte beroendeframkallande.

Biverkningar av CBD

Medan CBD generellt anses vara säkert att använda kan vissa människor uppleva biverkningar. Biverkningarna inkluderar illamående, diarré, dåsighet, aptitförändring och muntorrhet. Symptomen är dock sällsynta och inte lika svåra som de som kan uppstå från konventionella läkemedel.

CBD-dosering mot missbruk

Varje person är annorlunda och allas reaktion på CBD är annorlunda. Den rekommenderade dosen för varje produkt kan skilja sig mycket vilket kan ge upphov till förvirring. Doseringen kan variera beroende på den procentandel av CBD-oljan som du använder. I genomsnitt är 25 mg CBD per dag effektivt för de flesta. För starkare symptom kan dosen långsamt ökas över en vecka tills symptomen blir bättre. Detta är givetvis olika för alla personer och bör övervakas. För mer information om dosering, se vårt inlägg om CBD-dosering.

Hur kan jag använda CBD?

CBD erbjuds för närvarande i många olika former från olja, kapslar till e-vätska för e-cigaretter och till och med tuggummi. CBD olja har visat sig vara det mest föredragna alternativet hos många människor. Det är dock bäst att välja den form som du känner dig bekvämast med att använda.

Vad säger forskning om CBD?

En nyligen genomförd studie på CBD av Freidbert Weiss visade positiva resultat på att använda CBD vid missbruk. Studien genomfördes på råttor med antingen kokain eller alkoholberoende. Råttorna gavs en topisk gel innehållande CBD dagligen i en vecka innan de testades för att se hur de reagerade på någon av de vanliga anledningarna för återfall.

Råttorna klarade testet, vilket indikerade att de var mindre benägna för återfall, även när de blev provocerade. Dessutom visade råttorna som fått CBD minskad ångest och impulsivitet – båda karakteristika egenskaper hos missbrukare. Forskningen var mer än framgångsrik för att bevisa att CBD är ett effektivt sätt att hjälpa missbruk och beroende.

Sammanfattningsvis, utan förebyggande långtidsbehandling för drogåterfall, kvarstår en missbrukares dröm om att bli nykter bara det, en dröm. CBD olja kan dock potentiellt ge missbrukare den långsiktiga lösningen de behöver.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *