CBD for Multiple Sclerosis
3 min.

✓ Evidence Based


4/5 - (2)

Last updated on 13 September 2021

CBD är en akronym för cannabidiol. En komponent som finns i hampa och som saknar de berusande och beroendeframkallande effekterna som ofta känns igen från Tetrahydrocannabinol (THC). På grund av detta är CBD lagligt att sälja och använda i många länder runt om i världen.

Hampa-extraherad CBD är lagligt i många länder eftersom forskning har visat att det kan ha många hälsofördelar för människokroppen. Den huvudsakliga fördelen med industrihampa är att den har en lägre koncentration av THC som kan ge psykoaktiva effekter.

Istället för THC har hampaplantan en högre koncentration av cannabinoider som kan vara mycket användbara för kroppens funktion. Studier visar att CBD som finns i hampa kan ha många fördelar.

Vad är multipel skleros?

Multipel skleros (MS) är en neurologisk autoimmun sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Det finns flera olika typer av denna kroniska sjukdom.

På det sätt vilket denna sjukdom gradvis attackerar kroppen kan göra det svårt för den drabbade att leva ett normalt liv. Förmågan att utföra sina arbetsuppgifter kan försvåras eller omöjliggörs efter att sjukdomen brutit ut och kan kräva ständig hjälp och vård. Emellertid varierar svårighetsgraden av spasticiteten bland MS-patienter. Livskvaliteten påverkas typiskt med försvagande muskelspasmer och styvhet i lemmar.

Vanliga symptom på multipel skleros

  • Begränsad rörlighet
  • Trötthet
  • Smärta
  • Sensoriska underskott
  • Domningar
  • Blåsdysfunktion
  • Spasticitet

Hur kan CBD hjälpa mot multipel skleros?

CBD och THC är två av de biologiskt aktiva beståndsdelarna i cannabis. THC är en psykoaktiv cannabinoid som finns i marijuana. CBD är däremot inte psykoaktivt vilket innebär att du inte kan bli berusad eller ”hög” av att inta det. CBD är (i de flesta länder) ett lagligt ämne och MS-patienter har talat om positiva upplevelser med ämnet.

CBD och THC antas ha terapeutiska egenskaper. CBD har visat sig vara antiinflammatoriskt. Den amerikanska tv-personligheten Montel Williams som själv lider av MS använder medicinsk cannabis för att hantera sina MS-symtom. Han är en framstående medicinsk cannabisförespråkare och har talat om legalisering och godkännande av CBD i årtionden. Det är en rörelse som växer och börjat ta fart i MS-samhället de senaste åren.

Vad är fördelarna med att använda CBD mot multipel skleros?

Att använda CBD mot symptomen på multipel skleros har visat sig kunna förbättra livskvaliteten hos många patienter. När vanlig medicin inte hjälper har många MS-patienter gått över till CBD för att hjälpa sina symptom. Med regelbunden användning kan triggarna som leder till spasmer minskas med de antyspasmodiska effekterna hos CBD. MS-patienter som lider av depression kan även lindra symptomen med CBD olja på grund av dess avslappnande effekter.

Finns det några biverkningar?

CBD har generellt få och lindriga biverkningar men trots det upplever somliga biverkningar. Några av dessa inkluderar muntorrhet, lågt blodtryck och sömnighet. Att dricka mycket vatten kan hjälpa mot muntorrheten. Vid höga doser kan CBD hindra produktiviteten hos läkemedel genom att påverka leverenzymerna. Detta anses vara en bieffekt och kan förhindras genom att tala med läkare och justera doserna.

Dosering av CBD mot multipel skleros

Det är högst individuellt hur CBD fungerar vilket kan ge upphov till förvirring. I genomsnitt är 25 mg CBD per dag effektivt för de flesta till dess att symptomen blir bättre. Detta är givetvis olika för alla och bör övervakas. För mer information om dosering kan du läsa vårt inlägg om CBD och dosering.

Hur intas CBD?

Det finns flera sätt att inta CBD på. Den vanligaste är droppa CBD olja under tungan men det finns också CBD extrakt och CBD kapslar. Vissa patienter föredrar att förånga eller vejpa CBD e-vätska genom elektroniska cigaretter. Det finns också krämer och salvor som innehåller CBD olja för att hjälpa hudåkommor och för att lindra smärtor och ledvärk.

Framgångshistorier

“Cannabis Saved-My-Life” är en bok skriven av MS-drabbade Elizabeth Limbach. Hon diagnostiserades med multipel skleros för över tjugo år sedan när läkare undersökte hennes ryggrad. Limbach upptäckte de hälsosamma fördelarna med CBD efter det att läkarna berättade att de inte kunde göra något mer för att lindra hennes symptom.

Hon provade olika metoder för att inta CBD och ansåg att intaget av CBD lindrade hennes symptom avsevärt. Efter att ha upptäckt vad CBD gjorde för henne ville hon hjälpa andra personer med MS genom att informera dem om CBD. Hon skrev bland annat den bok vi inledde den här historien med, just för att berätta om andra MS-patienter som lever ett bättre liv med hjälp av CBD.

Vad säger forskningen om att använda CBD vid MS?

Just nu pågår flera omfattande studier som behandlar CBD i relation till MS. Resultaten har vanligtvis varit gynnsamma och forskare har slagit fast att CBD kan hjälpa MS-patienter. Det krävs dock mer forskning inom området för att undersöka hur och varför CBD är effektivt på symptomen av MS.

I en studie delades MS-patienter upp i två grupper. Ena gruppen fick röka cannabis-cigaretter medan den andra rökte placebo-cigaretter. Efter en viss prövotid blev rollerna omvända. Studien visade generell minskning av smärta samt förbättring av spasticitet för de som rökte cannabis-cigaretter.

En annan studie undersökte effekterna av cannabisbehandling för neuropatisk smärta. Grupper av patienter fick munsprayer i ett antal veckor där ena gruppen fick placebo och den andra fick munspray innehållande CBD. Det visade sig att den grupp som använt munspray med CBD hade mindre smärta än de andra.

Köp av CBD

Det finns CBD-produkter för varje behov och önskemål. På nätet hittar du allt ifrån produkter i form av oljor, extrakt, kapslar, e-vätska och krämer. Läs alltid etiketterna på CBD-produkter och konsultera en läkare före dosering.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *