cbd for arthritis
5 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 7 September 2021

CBD är en akronym för cannabidiol. En beståndsdel som finns i industrihampa och cannabis och som saknar de berusande och beroendeframkallande effekterna associerade med ett annat ämne som heter tetrahydrocannabinol (THC). CBD är därmed lagligt och säljs i många länder runt om i världen för konsumtion. Hampa-extraherad CBD är laglig i de flesta länder eftersom forskning har visat att det har många hälsofördelar för människokroppen.

Den huvudsakliga fördelen med industrihampa är att den har en lägre koncentration av THC, den komponent som kan ge psykoaktiva effekter. Istället för THC har hampaplantan en högre koncentration av cannabinoider som är mycket användbara för kroppens funktion.

Vad är artrit?

Reumatoid artrit är ett tillstånd som leder till inflammation, smärta och stelhet i lederna. I de flesta fall är händer, handleder och fötter drabbade av detta tillstånd. Dessa symptom kan förvärras i perioder och somliga kan även uppleva obehag i andra delar av kroppen samt drabbas av viktminskning och trötthet.

Varför är CBD ett alternativ för att lindra artrit?

CBD (Cannabidiol) är en cannabinoid som härrör från cannabis. Forskning har bland annat visat att användning av CBD kan minska inflammation såväl som ömhet. Det är även känt att CBD förhindrar överproduktion av inflammatoriska kemiska ämnen i kroppen. Förutom detta är CBD även smärtstillande tack vare dess antiinflammatoriska egenskaper.

CBD kan således hjälpa till att minska inflammationen signifikant. Följaktligen kan den drabbade uppnå bättre sömnkvalitet vilket resulterar i en övergripande förbättring av hälsan. Detta gör det också möjligt för individen att bli mer aktiv. Personer drabbade av artrit upplever ibland minskad aptit. CBD olja kan både fungera effektivt för att lindra smärta men kan även öka aptiten. På så sätt kan den drabbade lättare få i sig välbehövlig näring för att effektivt bekämpa tillståndet.

Vad är fördelarna med att använda CBD mot artrit?

  • Kan minska behovet av opiater
  • Kan fungera smärtlindrande
  • Kan minska biverkningar som orsakas av traditionella artritbehandlingar
  • Kan minskar behovet av NSAID-preparat
  • Kan förbättra rörlighet
  • Kan förbättra sömnkvaliteten

Vad är biverkningarna av att använda CBD?

Användning av CBD anses generellt vara säkert, trots det så upplever ett fåtal användare lindrigare biverkningar. Biverkningarna kan inkludera illamående, diarré, sömnighet, aptitförändringar och muntorrhet. Symptomen är dock sällsynta och inte lika svåra som de som orsakas av konventionella läkemedel som används för att behandla artrit.

CBD-dosering vid artrit

Alla reagerar olika på CBD och den rekommenderade dosen för varje produkt kan skilja sig mycket vilket kan ge upphov till viss förvirring. Dosering varierar dessutom beroende på procentandel eller koncentrat av CBD som produkten innehåller. I genomsnitt är 25 mg CBD per dag effektivt för de flesta. För starka symptom kan dosen ökas långsamt över en vecka tills symptomen blir bättre. Detta är givetvis olika för alla CBD-användare och bör övervakas. För mer information om dosering, se vårt inlägg om dosering.

Hur kan man använda CBD för att lindra artrit?

Det finns flera olika sätt använda CBD för att lindra artrit. Några av dessa metoder nämns nedan:

Hudkräm

En CBD-kräm kan ha en betydande roll för att lindra smärta i leder och muskler. Det är möjligt att köpa salvor som speciellt är utformad för att hantera smärtor och således ger smärtstillande effekt.

Vejpa

Vejpning eller inhalering är den metod som fungerar snabbast, och som användare är det enkelt att upphöra när man känner önskad effekt. Denna metod är särskilt effektiv om du har obehaglig smärta och behöver snabb lindring. Effekten känner du oftast av inom ca 30 min och varar i ca 1-4 timmar beroende på hur mycket du inhalerar.

CBD olja

Denna metod innebär att du helst tar CBD oljan sublingualt, det vill säga under tungan. Med hjälp av en pipett kan du mäta upp önskad mängd CBD olja. Vår CBD olja extraheras genom CO2-metoden. Denna extraktionsmetod tar fram den renaste och mest effektiva fullspektrumoljan. Vid andra metoder såsom alkoholutvinning kan vissa giftiga rester lämnas kvar.

Prova alla typer av strains

Det är ett faktum att Indica, Sativa och Hybrid har sina egna styrkor och nackdelar. Därför kan det vara bra att prova alla typer av stammar som finns och se vilken som fungerar bäst för dig. Tänk på att stammar med högt CBD-innehåll kan vara mycket användbara för lugnande och avkopplande effekter, särskilt om personen kämpar med smärtsamma leder och ömma muskler.

Framgångshistorier om CBD mot artrit

Nedan återger vi två framgångshistorier där människor i stor utsträckning har gynnats efter att ha använt CBD.

“Jag fattade beslutet att använda CBD olja för att behandla min huvudvärk, mina spasmer och även sömnlöshet. Lyckligtvis uppnådde jag resultat redan efter att ha använt CBD oljan i några dagar. Nu använder jag inte någon annan medicin och har gått över helt till att använda CBD olja som har gett mig ny energi och livslust!” – Patrik*

“Mitt liv förändrades helt efter att jag började använda CBD olja! Jag har sedan tio år tillbaka lidit av artrit. Jag har tillbringat merparten av min tid i sängen med depression och ångest till följd. Men nu efter att ha tagit den här fantastiska oljan under de senaste 7 månaderna kan jag än en gång röra mig nästan fritt utan att känna någon smärta alls. Jag vet inte hur länge jag kommer att kunna leva detta aktiva liv men jag är verkligen tacksam för att ha upptäckt CBD olja och kommer definitivt rekommendera det till andra också.” – Robin*

Vad säger forskningen om användning av CBD mot artrit?

Bara i USA kämpar i dagsläget 50% av alla över 65 år med artrit. Det har uppskattats att omkring 60 miljoner vuxna och många barn lider av detta smärtsamma tillstånd idag. I de efterföljande styckena har vi skrivit ner några av dessa studier tillsammans med deras resultat.

Enligt en studie som publicerades i Proceedings of National Academy of Sciences år 2000, inducerade forskare artificiella symptom i möss . Djuren behandlades sedan med CBD som administrerades både oralt och genom injektion och det visade sig att CBD hjälpte till att sakta ned progressionen av skador på lederna.

Under 2017 genomförde Brightfield Group, som är ett team som forskar på cannabis, en undersökning på 2 400 personer som led av bestående artrit. I denna undersökning utryckte CBD-användarna sin tillfredsställelse efter att ha använt produkten.

Källor

1. Bridgeman, Mary Barna, and Daniel T. Abazia. “Medicinal cannabis: history, pharmacology, and implications for the acute care setting.” Pharmacy and Therapeutics 42.3 (2017): 180. 

2. Kogan, Natalya M., and Raphael Mechoulam. “Cannabinoids in health and disease.” Dialogues in clinical neuroscience 9.4 (2007): 413. 

3. Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB (October 2016). „Rheumatoid arthritis“. Lancet. 388 (10055): 2023–2038. 

4. Sugiyama D, Nishimura K, Tamaki K, et al „Impact of smoking as a risk factor for developing rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies“ Annals of the Rheumatic Diseases 2010;69:70-81. 

5. Liao KP, Karlson EW. „Classification and epidemiology of rheumatoid arthritis“ In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH (Hrsg.) Rheumatology (6th edition), Philadelphia (Elsevier) 2015, Chapter 83, p. 691-697 

6. Symmons DP. „Looking back: rheumatoid arthritis–aetiology, occurrence and mortality.“ Rheumatology (Oxford). 2005Dec;44 Suppl 4:iv14-iv17 

7. Hammell, D. C., et al. „Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain‐related behaviours in a rat model of arthritis.“ European Journal of Pain 20.6 (2016): 936-948. 

8. Lodzki, M., et al. „Cannabidiol—transdermal delivery and anti-inflammatory effect in a murine model.“ Journal of controlled release 93.3 (2003): 377-387. 

9. Blake, David R., et al. “Preliminary assessment of the efficacy, tolerability and safety of a cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis.” Rheumatology 45.1 (2006): 50-52. 

10. Khare, S. (2000). Severe B cell hyperplasia and autoimmune disease in TALL-1 transgenic mice. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(7), pp.3370-3375.

11. Borchardt, D. (2017). Survey: Nearly Half Of People Who Use Cannabidiol Products Stop Taking Traditional Medicines. [online] Forbes.com.

*Namn kan ha ändrats för att skydda enskilda personers identitet.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *