cbd and endocannabinoid system
3 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (2)

Last updated on 19 August 2021

Det endocannabinoida systemet, eller endocannabinoidsystemet (ECS), är ett viktigt fysiologiskt system som bidrar till att förstärka mänskligt välmående. Endocannabinoider och receptorer återfinns i olika kroppsdelar. Det finns endocannabinoider och receptorer i alla organ, immunceller, körtlar, bindväv och i hjärnan. Det endocannabinoida systemet fokuserar på homeostas. Det betyder att det ger stabilitet till den inre kroppsliga miljön oavsett externa miljöfluktuationer.

Komponenter i endocannabinoidsystemet

De grundläggande komponenterna i det endocannabinoida systemet inkluderar metaboliska enzymer. Dessa enzymer bryter ner endocannabinoider efter att dem använts. Det finns endocannabinoider som är små molekyler som stimulerar receptorerna. De cannabinoida receptorerna återfinns på cellytan.

Vikten av det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet används vid reglering av:

Inflammation

Inflammation är en naturlig, automatisk skyddsrespons som initieras av immunsystemet på grund av fysisk skada eller infektion. Meningen med inflammation är att bli av med skadade vävnader och patogen. Det är viktigt att ha kontroll på inflammationen på det skadade området för att undvika mer skada. Immunsjukdomar och inflammation är resultat av olämplig immunsystemaktivering.

Hjärnceller

Hjärnceller kommunicerar vanligtvis genom att skicka elektrokemiska signaler till andra neuroner. Varje neuron lyssnar på den andra, sen bestämmer den om den ska skicka en signal varje gång. Neuroner bör inte överbelastas med signaler. Ifall den överbelastas riskerar den att bli toxisk.

Endocannabinoider spelar en viktig roll i att reglera hjärncellerna. Överaktiva neuroner är kopplade till endocannabinoider. I gengäld återvänder endocannabinoiderna till överaktiva neuroner som binder till CB1-receptorer som frigör en neuron som kyler ner dem.

Vad är cannabinoider?

Cannabinoider är neurotransmittorer som kallas anandamides/endogena cannabinoider. Det finns en anledning till varför hjärnan har cannabinoida receptorer. Cannabinoider uppmuntrar homeostas i allt biologiskt liv.

Cannabinoida receptorer

Cannabinoida receptorer finns i nästan varje del av kroppen, specifikt lokaliserade i cellmembran.

Dessa receptorer är det vanligaste receptorsystemet. Aktiverade cannabinoidreceptorer skapar olika fysiologiska processer. CB1-receptorer finns i organ, körtlar, gonader, bindväv och immunsystem. Å andra sidan finns CB2 i immunsystem och relaterade strukturer. CB1 och CB2-receptorer har mycket vävnad som används för att göra olika saker. Forskare tror även att det finns en tredje cannabinoidreceptor som ännu inte hittats.

Metaboliska enzymer

Metaboliska receptorer används i nedbrytningen av endocannabinoider efter att dem använts. De två viktigaste enzymerna är MAGL som används i nedbrytandet av dubbel AG och FAAH som används i nedbrytandet av anandamid. De gör så att endocannabinoider används när de behövs men dock inte så att de överstiger deras förväntade varaktighet. Av den anledningen kommer endocannabinoider ut olika jämfört med andra molekylära signaler, såsom klassiska neurotransmittorer och hormoner. Dessa andra molekylära signaler kvarstår under längre tid.

Hur fungerar ECS-receptorer?

Det endocannabinoida systemet består av många olika cellreceptorer som kontrollerar viktiga kroppsprocesser. Detta system hjälper reglerandet av smärta, immunsystem, minne, humör och sömn.

Cannabinoida receptorer arbetar på följande sätt:

Enzymer

Enzymer är avgörande i många kroppsprocesser. En av processerna som enzymer aktivt tar del i är det endocannabinoida systemet. Enzymer kontrollerar endocannabinoider i människans kropp. Vanligtvis reglerar dem endocannabinoider i drift vid en viss tidpunkt. De hjälper till att minska risken för överskott av endocannabinoider vilket kan leda till konsekvenser för kroppens processer.

De cannabinoida receptorerna har en icke-psykoaktiv cannabinoidenzym. Det är en typ av kemikalisk förening som återfinns i cannabisplantan. Denna enzym försäkrar att endocannabinoiderna i din kropp används väl. Cannabinoida receptorer förlitar sig på aktiva och hälsosamma endocannabinoider. I gengäld kan dom ta emot och transportera signaler vilket kontrollerar ditt minne, humör, och anda viktiga biologiska processer. Å andra sidan fungerar endocannabinoider bäst när dom paras med icke-psykoaktiva cannabinoider. Fastän CBD inte kan binda till cannabinoida receptorer ser det ändå till en hög ECS-funktionalitet genom att arbeta specifikt med endocannabinoider.

Förmedlar information

Cannabinoida receptorer reagerar utan problem med agonister i kroppen. Vanligtvis ger en agonist ett meddelande till receptorn som i gengäld svarar genom att introducera en serie av uppgifter som hjälper till att förstärka cannabinoidens funktion.

Den mänskliga kroppen består av två kända receptorer. Cannabinoid receptor 1 (CB1) koncentrerar sig på nervsystemet och Cannabinoid receptor 2 (CB2) som arbetar i områden relaterat till immunsystemet såsom nervsystemet och matsmältningen.

Endocannabinoider är helt enkelt budbärare som går mellan dessa receptorer. Men de behöver vara i rätt form så att ECS kan fungera som bäst. Endocannabinoiderna förstärks av mat med höga Omega-3-fetter.

Vilka besvär kan uppstå vid brist på endocannabinoider?

Endocannabinoidbrist kan resultera i olika medicinska besvär såsom:

  • Migrän
  • Parkinson
  • Alzheimer
  • Multipel skleros (MS)
  • Försvagad rörlighetsförmåga
  • Depression
  • Serotonin
  • Låg dopaminnivå

Ifall man lider av endocannabinoidbrist bör man söka hjälp hos doktor. Doktorn kommer att göra nödvändiga bedömningar innan denne ger dig den behandling du behöver. De medicinska sjukdomarna och symptomen i listan ovan kan vara tecken på att du har endocannabinoidbrist.

Studier på CBD och det Endocannabinoida systemet

En studie publicerad i Pain (en medicinisk tidning) undersökte CBD och smärtlindring vid artros. Det involverade behandling av råttor som hade artros och det visade sig att CBD kunde blockera smärtan från artrosen.

Forskare vid The National Institute on Drug Abuse & Stony Brook University gjorde en studie och resultatet bekräftade att det endocannabinoida systemets involvering i den fysiologiska processen kan vara avgörande vid behandlingen av marijuanaberoende och smärtor.

Sammanfattning

Det endocannabinoida systemet är en grundläggande del i den mänskliga kroppen. Det initierar fysiologiska processer vilket hjälper till att kontrollera olika kroppsliga processer såsom humör, stress, immunsystem och det neurologiska systemet. Ett stabilt endocannabionidsystem är avgörande för en god hälsa.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *