cbd versus thc
3 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (2)

Last updated on 23 July 2021

Vad är THC?

THC är en förkortning av tetrahydrocannabinol som är en psykoaktiv cannabinoid från cannabisplantan. Detta är den aktiva komponenten som gör att användarna känner sig berusade eller ”höga”. Känslan uppstår genom att THC:n riktar in sig på cannabinoidreceptorer i hjärnan. Detta påverkar bland annat koordination, njutning och kognitiva förmågor. Det ökar också din aptit genom att trigga hypotalamusavsnittet i hjärnan som sänder ut signaler av hunger.

Denna egenskap gör THC effektiv mot aptitminskning och illamående. Detta är anledningen till att THC är användbart för cancerpatienter som genomgår kemoterapi. Liksom CBD har det också effekter på hjärnan som gör den idealisk för att lindra huvudvärk eller migrän, depression, ångest och sömnlöshet. THC är dock olagligt i de flesta länder medan industrihampa och CBD är lagligt i stora delar av världen.

Att inta en större dos av THC är risikabelt. En THC-överdos kan orsaka följande:

 • Kräkningar
 • Yrsel
 • Paranoia

Vad är CBD?

CBD eller cannabidiol är en icke-psykoaktiv cannabinoid i Cannabis Sativa. Människor som använder CBD upplever således inget rus till skillnad från THC-användare. CBD har liten eller ingen effekt på hjärnan eller ditt sinne.

För personer som lider av kronisk smärta rekommenderas vanligtvis CBD eftersom CBD begränsar obehaget och har smärtlindrande egenskaper utan att påverka användarens funktionsförmåga.

Skillnad mellan THC och CBD

THC och CBD är de vanligaste cannabinoiderna i hampaplantan. Dessa två är dock väldigt olika och därför ska vi titta på skillnaderna mellan dem. CBD är en icke-psykoaktiv cannabinoid och kan därför inte göra användaren påverkad. THC är den psykoaktiva cannabinoiden och anledningen till den euforiska känslan som användarna ofta känner. Detta beror på att det binder sig till CB1-receptorer i hjärnan. Detta förändrar hur hjärnan fungerar och orsakar den euforiska känslan. CBD binder dock inte till CB1-receptorerna. Av denna anledning har den inte den psykoaktiva effekter som THC. CBD har dock många andra effekter på vår kropp och sinne. CBD har visat sig ha antidepressiva eller antipsykotiska egenskaper på grund av hur det reagerar med hjärnreceptorerna.

Fysiska interaktioner

Kroppen reagerar olika på CBD och THC. Medan CBD har indirekta effekter är THC ansvarig för att aktivera CB1- och CB2-receptorer. Eftersom att THC enkelt binder sig till CB1-receptorer och resulterar i följande:

 • Trötthet
 • Ökad hunger
 • Förändrad sinnesstämning
 • Avslappning

CBD interagerar med CB1-receptorer indirekt i en process som kallas modulering. Anledningen till att CBD används är dess förmåga att påverka ett antal receptorer i hela kroppen.

Medicinsk användning

CBD och THC har många fördelar och användningsområden. De två cannabinoiderna används dock annorlunda. De olika användningsområdena inkluderar följande:

CBD

 • Smärtstillande
 • Antiinflammatorisk
 • Anti-ångest
 • Nervskyddande
 • Antitumör
 • Anti-konvulsiv

THC

 • Muskelavslappnande
 • Aptitstimulans
 • Eufori och avkoppling
 • Antiemetikum
 • Smärtstillande
 • Dåsighet och sömn

Vad är Entourage-effekt?

Entourage-effekt sker när naturliga komponenter i en växt interagerar med kroppen för att bilda ett starkare inflytande. Inflytandet är starkare än när en av dessa komponenter används ensam. Det är en synergistisk effekt där flera föreningar kombineras i sitt naturliga tillstånd. Det ger en multiplikationseffekt och inte en summaeffekt. Entourage-effekten gör att den övergripande växten har mer effekt på olika symptom.

Hur fungerar CBD utan THC?

Många undrar om de kan använda cannabis utan THC och svaret är att det går utmärkt. Detta är en lättnad för människor som vill använda CBD utan att uppleva den euforiska effekten av THC. CBD-produkter innehåller ofta väsentliga mineraler och vitaminer, fettsyror, klorofyll, fibrer, proteiner och flavonoider. CBD utan THC har många goda egenskaper och används av allt fler människor runt om i världen. CBD behöver inte THC för att vara effektiv eftersom de två inte har några kopplingar.

THC och CBD

THC och CBD har vardera flera fördelar. I de flesta länder är THC narkotikaklassat eller starkt begränsad medan CBD är mindre begränsad eller oftast helt laglig att använda. Individer som inte har för avsikt att bli berusade men som ändå vill uppleva hampans hälsosamma egenskaper bör fokusera på CBD. Idrottare och arbetstagare som regelbundet testas för drogbruk bör inte inta THC.

Är CBD bättre än THC?

Vi kan inte säga om CBD är bättre än THC då de har många liknande, men även olika egenskaper. Användningen av hampa har också olika effekter för olika människor. Faktorer såsom genotyp, till exempel historia av drogmissbruk, och personliga förväntningar dikterar preferensen.

Forskning visar emellertid att THC kan vara mycket potent jämfört med CBD.

Ingen enskild komponent i hampaplantan kan uteslutas som bra eller dålig. Så för att vi ska kunna säga att CBD är bättre än THC; krävs mycket forskning. Det är viktigast att notera att CBD har mycket små biverkningar. Bortsett från att vissa användare klagar över torr mun, är biverkningarna av CBD mycket minimala jämfört med de kliniska fördelarna med CBD.

Samtidigt har THC ett högre antal biverkningar. Biverkningarna inkluderar ångest och paranoia. CBD kan användas för att lindra dessa psykotiska störningar. THC kan inte ersättas med CBD och kan inte användas för att lindra psykotiska besvär.

Slutsats

När de används tillsammans kan de två cannabinoiderna hjälpa en stor mängd symptom från sjukdomar. Till exempel kan kombinationen av CBD olja och THC hjälpa till att lindra depression, migrän och artrit. Men man kan egentligen inte säga att THC eller CBD är bättre än den andra, då de har en handfull olika egenskaper och båda har sina för- och nackdelar.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *