Czym jest CBG
7 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (2)

Last updated on 16 September 2021

Wstęp

CBG to skrót od kannabigerolu, który jest związkiem chemicznym powstałym z kwasu kannabigerolowego (CBGA), związku naturalnie występującego w roślinach konopi. Najprościej ujmując, CBGA to związek-matka, od którego pochodzą wszystkie inne kannabinoidy (THC, CBD, CBN, CBC, CBL).

Chociaż jest to związek prekursorowy, CBG występuje tylko w małych ilościach (

Niniejszy post ma na celu rzucenie światła na ten drobny kannabinoid CBG, aby poszerzyć wiedzę o jego właściwościach leczniczych i potencjalnych korzyściach.

Zalecane lektury: THC a THCA i CBDA a CBD.

Jak powstaje kannabigerol i gdzie można go znaleźć?

CBGA jest pierwszym kannabinoidem, który powstaje w roślinach konopi siewnych i indyjskich.

Według badania1 dotyczącego konopi siewnych i indyjskich, większość związków powstaje w postaci kwasów karboksylowych, takich jak THCA, CBDA, CBCA, THCVA i CBGA (kwasowa forma CBG). Oznacza to, że w żywych roślinach, THC, CBD, CBG, i inne dekarboksylowane formy neutralne, nie są obecne w dużych ilościach.

Jak wobec tego powstają te związki?

Po zbiorach roślin konopnych, ekspozycja na działanie ciepła, światła, suszenie, spalanie oraz starzenie powodują dekarboksylazę kwasu, w wyniku czego powstają związki obojętne.

CBGa to other cannabinoid metabolic pathways
Szlak biosyntezy CBG z CBGA.

Działanie CBG na system endokannabinoidowy

Przypomnijmy pokrótce funkcje i elementy systemu endokannabinoidowego (ECS). ECS jest istotną częścią ludzkiego ciała, odpowiedzialną za utrzymanie homeostazy w organizmie. Kontroluje różne procesy fizjologiczne, układ immunologiczny i układ nerwowy. Elementy ECS to kannabinoidy endogenne, enzymy metaboliczne oraz receptory, który pośredniczą w ich działaniu.

Zanim omówimy działanie CBG na ECS, chcemy przypomnieć, że szlaki biosyntezy CBG (jak opisano powyżej) różnią się od THC i CBD. Dlatego możemy założyć, że farmakokinetyka CBG także powinna być inna. Jednak obecnie nie ma dostępu do zbyt wielu badań dotyczących właściwości farmakologicznych rzadkich kannabinoidów (CBG, CBC, CBN).

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się dostępnym danym na temat CBG i jego funkcji w ECS.

Badanie z 2018 roku2 mówi, że struktura cząsteczek endokannabinoidowych różni się od struktury naturalnych kannabinoidów pochodzących z konopi siewnych. To pokazuje, że chociaż THC, główny psychoaktywny składnik tej rośliny, działa poprzez receptory kannabinoidowe, to istnieją spory co do tego, czy receptory te pośredniczą w działaniu fitokannabinoidów takich jak CBN, CBD czy CBG.

Ponadto, badanie z 2017 roku3 stwierdza, że CBG ma stosunkowo niską skuteczność (słabe działanie częściowego agonisty) na receptory CB1 i CB2. Może jednak aktywować szereg receptorów związanych z bólem, stanem zapalnym i wrażliwością na ciepło.

Na przykład:

 • CBG jest silnym antagonistą TRPM8 (receptory TRPM8 znajdują się w prostacie, płucach i pęcherzu). W związku z tym, potencjalnie możliwe jest zastosowanie CBG w leczeniu raka prostaty, bólu pęcherza moczowego czy też nadreaktywnego pęcherza.
 • CBG może również wydajnie neutralizować stymulację serotoniny 5 (obecnej w centralnym i obwodowym układzie nerwowym) i receptorów CB1. Ponadto, wychwyt zwrotny kwasu γ-aminomasłowego (GABA)* jest większy niż dla THC i CBD, co sugeruje, że CBG może mieć właściwości zwiotczające mięśnie.

* GABA to aminokwas, który jest głównym neuroprzekaźnikiem w centralnym układzie nerwowym (CNS).

 • CBG jest silnym inhibitorem wychwytu anandamidu (AEA) i skutecznym środkiem przeciwko MRSA, a także wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwdepresyjne. (Anandamid jest neuroprzekaźnikiem kwasów tłuszczowych i pierwszym odkrytym endokannabinoidem).

Czy słyszeliście o MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)?

MRSA jest to zakażenie skóry spowodowane przez bakterie gronkowca takiego typu, że stają się odporne na wiele antybiotyków, używanych w leczeniu zwykłych infekcji gronkowcowych.

Centre for Disease Control and Prevention (czyli Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, CDC) informuje, że dwie na każde sto osób nosi w sobie MRSA.

Jeszcze inne źródło z ostatniego badania4 mówi o skuteczności CBG jako środka przeciwbakteryjnego. W badaniu na myszach, kannabigerol (CBG), który jest kannabinoidem nie dającym efektu psychoaktywnego, wykazał wysoką skuteczność przeciwko rodzinie bakterii MRSA. Zespół badawczy zaobserwował, że CBG uniemożliwiał bakteriom lekoopornym, Staphylococcus aureus tworzenie społeczności mikroorganizmów, dzięki niszczeniu komórek opornych na antybiotyki.

CBG wpływał bezpośrednio na błonę komórkową bakterii, zapobiegając jej zdolności do formowania biofilmów. Dlatego najważniejszy wniosek z tego badania jest taki, że kannabinoidy wykazują takie efekty terapeutyczne jak antybiotyki.

Potencjalne korzyści medyczne płynące ze stosowania CBG

Zacznijmy od zebrania potencjalnych korzyści płynących ze stosowania CBG, podsumowując główne wnioski z badania przeprowadzonego w 2018 roku5

 • CBG jest fitokannabinoidem, który nie działa psychotropowo.
 • Może wywierać korzystne działanie o potencjale terapeutycznym poprzez receptory kannabinoidowe.

Jak wspomniano powyżej, nadal potrzeba wyników badań umożliwiających jednoznaczną konkluzję, co do farmakokinetyki CBG w organizmie człowieka. Innymi słowy, istnieje jeszcze wiele niewiadomych, co do sposobu obiegu leku w organizmie, jego wchłaniania, biodostępności, metabolizmu, najlepszej drogi podawania, dawkowania, formy, itd.

Jest jednak pozytywna informacja, gdyż dowody uzyskane z badań na modelach zwierzęcych są bardzo obiecujące.

(i) CBG a choroba zapalna jelit

W badaniu z 2013 roku6 sprawdzono wpływ CBG na leczenie zapalenia okrężnicy u myszy. Zapalenie okrężnicy to stan zapalny wewnętrznej powłoki okrężnicy. Niektóre z przyczyn tego schorzenia to zapalna choroba jelit (IBD), choroba Crohna, alergie i infekcje. Dotknięci nią ludzie cierpią z powodu biegunek, bólów brzucha, zmęczenia, niedożywienia, szybkiej utraty wagi i bólu ciała.

Wnioski z badania:

 • CBG zmniejszał stosunek masy jelita grubego do jego długości.
 • CBG zmniejszał produkcję tlenku przez makrofagi za pośrednictwem receptora CB2. (Makrofagi są wyspecjalizowanymi komórkami biorącymi udział w wykrywaniu, fagocytozie i niszczeniu bakterii oraz innych szkodliwych organizmów).
 • Kannabigerol zmniejsza stres oksydacyjny oraz ilość reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach nabłonka jelit.
 • Dlatego CBG może być wartościowy dla eksperymentów klinicznych u pacjentów z IBD.
 • Kannabinoidy mogą pomóc hamować objawy i stan zapalny spowodowany chorobą Crohna, według badania z 2004 roku7. Stwierdza ono również, że endokannabinoidy chronią jelito poprzez zmniejszenie ruchu jelit i łagodzenie stanu zapalnego.

(ii) Kannabinoidy przy jaskrze

 • We wpisie dotyczącym  kropli do oczu z CBD jest mowa o naukowcach z University of British Columbia, którzy opracowali krople do oczu z dodatkiem CBGA, dzięki wykorzystaniu technologii nanocząstek umożliwiającej przenikanie kannabinoidów do rogówki.
 • Źródło do badania przeprowadzonego w 1990 roku na modelu kocim8 mówi, że kannabigerol i powiązane kannabinoidy mogą mieć potencjał terapeutyczny w leczeniu jaskry.
 • Źródło tekstowe z 2017 roku9 zwraca uwagę, że miejscowe podawanie CBG u kotów powodowało obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP), a przy długotrwałym stosowaniu wiązało się z minimalnymi efektami ubocznymi. Ponadto, spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego był jeszcze większy, gdy podawano jednocześnie CBG i THC, przy minimalnych efektach ubocznych na ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

(iii) Nowotwory

 • Badanie z 2015 roku10 zwraca uwagę, że CBD wykazał potencjał w hamowaniu rozwoju wielu rodzajów raka, w tym raka piersi, płuc, prostaty i jelita grubego, a inne fitokannabinoidy, które nie są tak skuteczne jak CBD w aktywacji receptorów kannabinoidowych (CB1 i CB2), mogą hamować inwazję komórek nowotworowych i namnażanie się macierzystych komórek nowotworowych.
 • W badaniu z 2017 roku11 opisano, że CBG wykazał proste działanie przeciwgrzybicze, ale przy tym niezwykłe właściwości przeciwnowotworowe w podstawowych modelach badawczych. Jest to skuteczny fitokannabinoid w walce z rakiem piersi i porównywalnie silny antagonista TRPM8 do stosowania w leczeniu raka prostaty.

(iv) Choroby neurodegeneracyjne

Pogorszenie funkcjonowania i struktury komórek nerwowych w mózgu, prowadzi do chorób neurodegeneracyjnych. Choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona to przykłady schorzeń wynikających z zaburzeń związanych z komórkami nerwowymi w mózgu i obwodowym układzie nerwowym

Badanie z 2015 roku12 donosi, że CBG wykazywał niezwykle aktywne właściwości neuroprotekcyjne w modelach mysich. Dalsze eksperymenty wykazały niski poziom polepszenia ekspresji genów w mózgu, ale zwierzęta otrzymujące CBG charakteryzowały się znaczną redukcją agregacji zmutowanej huntingtyny. Jednak, aby potwierdzić przydatność CBG i innych fitokannabinoidów w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych (w tym choroby Huntingtona), potrzeba dalszych badań.

(v) Badanie z 2017 roku11 wskazuje, że działanie przeciwbólowe i przeciwrumieniowe CBG przewyższa to, które daje THC. Ponadto, potencjał CBG w radzeniu sobie z chorobami skóry pokazuje, że hamuje on namnażanie keratynocytów i jest skuteczny w leczeniu łuszczycy. Chociaż, CBG nie ma silnego działania przeciwgrzybiczego.

(vi) Właściwości pobudzające apetyt:

Badanie z 2016 roku13 mówi, że kannabinoidy nie dające efektu odurzenia, mogą stymulować apetyt podobnie jak THC. CBG także wykazuje korzystne efekty, jeśli chodzi o wywoływanie chęci do jedzenia. Ponadto, badanie potwierdza potencjał terapeutyczny CBG w leczeniu zaburzeń odżywiania i regulacji masy ciała bez wyraźnych efektów ubocznych.

W związku z tym CBG ma bardzo obiecujący potencjał jeżeli chodzi o walkę z zapalnymi chorobami jelit (w modelach zwierzęcych), jaskrą, zaburzeniami czynności pęcherza, zakażeniami bakteryjnymi, rakiem, a przy tym ma właściwości neuroprotekcyjne i działa stymulująco na apetyt.

Czym jest olej CBG?

Powyżej wyjaśnialiśmy, że gdy rośnie roślina konopi, CBG jest pierwszym kannabinoidem, który powstaje w postaci kwasowej (CBGA). Dlatego ekstrakcję oleju CBG należy przeprowadzać ostrożnie właśnie wtedy, gdy kannabinoidy te zaczynają powstawać w młodych roślinach. Okres, w którym można zbierać konopie, aby zawierały jak najwyższy poziom CBGA nie trwa zbyt długo – wynosi około 6-8 tygodni Przy zbiorach w celu pozyskania z roślin CBG, kluczowy jest wybór odpowiedniego czasu. Istnieje jeszcze jedno wyzwanie – nie wszystkie szczepy zawierają wysokie stężenia CBG.

Jakie więc stosować rozwiązania przy masowej produkcji kannabigerolu?

Rozwiązania mające na celu uzyskanie większych ilości CBG wysokiej jakości, to inżynieria genetyczna, selektywna hodowla i modyfikacje roślin (krzyżowanie rożnych odmian konopi indyjskich i konopi siewnych). Badacze zajmujący się konopiami oraz firmy biotechnologiczne aktywnie angażują się w poszukiwanie innowacyjnych sposobów produkcji szczepów roślin o wysokiej zwartości CBG.

Podsumowując, zebrane młode rośliny muszą przejść przez proces dekarboksylacji, aby zmienić zawarty w nich CBGA w formie kwasowej, na formę neutralną, czyli CBG. Następnie następuje ekstrakcja oleju CBG przy pomocy chromatografii cieczowej procesu w którym wykorzystywane są rozpuszczalniki, takie jak CO2 lub etanol. 

Podsumowanie

 • W badaniach szacuje się, że problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, zaburzenia dwubiegunowe, lęk, stres, zaburzenia odżywiania czy schizofrenia, dotykają więcej niż jedną na dziesięć osób na całym świecie. Opioidy i NLPZ nie przynoszą dotkniętym populacjom oczekiwanej ulgi, gdyż wiążą się z długotrwałymi efektami ubocznymi.
 • Kannabinoidy, które nie dają efektu odurzającego i psychoaktywnego, takie jak CBD i CBG, wykazują obiecujący potencjał do wykorzystania w samodzielnej lub wspomagającej terapii depresji i lęku.
 • Potencjał terapeutyczny CBG w zwalczaniu objawów jaskry, chorób neurodegeneracyjnych, chorób zapalnych jelita grubego oraz nowotworów, wydaje się być bardzo obiecujący, jednak jak dotąd badania prowadzono jedynie na modelach zwierzęcych. Nadal brakuje jednoznacznych i przekonujących dowodów, dlatego należy przeprowadzić dalsze badania ilościowe i jakościowe.
 • Przed wprowadzeniem jakiegokolwiek suplementu do swojej diety, wskazane jest odbycie konsultacji z lekarzem.

Bibliografia

 1. Macherone, Anthony. (2020). Comprehensive analytical testing of cannabis and hemp. 10.1016/bs.coac.2020.05.002. []
 2. Navarro G, Varani K, Reyes-Resina I, et al. Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1-CB2 Heteroreceptor Complexes. Front Pharmacol. 2018;9:632. Published 2018 Jun 21. doi:10.3389/fphar.2018.00632 []
 3. Russo EB, Marcu J. Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Adv Pharmacol. 2017;80:67-134. doi: 10.1016/bs.apha.2017.03.004. Epub 2017 Jun 5. PMID: 28826544 []
 4. McMaster University. “Researchers uncover hidden antibiotic potential of cannabis: May serve as a lead for new drug development.” ScienceDaily. ScienceDaily, 26 February 2020 []
 5. Navarro G, Varani K, Reyes-Resina I, et al. Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1-CB2 Heteroreceptor Complexes. Front Pharmacol. 2018;9:632. Published 2018 Jun 21. doi:10.3389/fphar.2018.00632 []
 6. Borrelli F, Fasolino I, Romano B, et al. Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease. Biochem Pharmacol. 2013;85(9):1306-1316. doi:10.1016/j.bcp.2013.01.017 []
 7. Kunos G, Pacher P. Cannabinoids cool the intestine. Nat Med. 2004;10(7):678-679. doi:10.1038/nm0704-678 []
 8. Colasanti BK. A comparison of the ocular and central effects of delta 9-tetrahydrocannabinol and cannabigerolJ Ocul Pharmacol. 1990;6(4):259-269. doi:10.1089/jop.1990.6.259 []
 9. A. Aloway, A. Kumar, A.S. Laun, Z.H. Song,Chapter 77 – Cannabinoid Regulation of Intraocular Pressure: Human and Animal Studies, Cellular and Molecular Targets, Editor(s): V.R. Preedy, Handbook of Cannabis and Related Pathologies, Academic Press,2017, Pages 748-759, ISBN 9780128007563 []
 10. McAllister SD, Soroceanu L, Desprez PY. The Antitumor Activity of Plant-Derived Non-Psychoactive CannabinoidsJ Neuroimmune Pharmacol. 2015;10(2):255-267. doi:10.1007/s11481-015-9608-y []
 11. Russo, Ethan B., and Jahan Marcu. “Cannabis pharmacology: the usual suspects and a few promising leads.” Advances in pharmacology 80 (2017): 67-134 [] []
 12. Valdeolivas S, Navarrete C, Cantarero I, Bellido ML, Muñoz E, Sagredo O. Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington’s disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice. Neurotherapeutics. 2015;12(1):185-199. doi:10.1007/s13311-014-0304-z []
 13. Brierley DI, Samuels J, Duncan M, Whalley BJ, Williams CM Cannabigerol is a novel, well-tolerated appetite stimulant in pre-satiated rats. Psychopharmacology (Berl). 2016;233(19-20):3603-3613. doi:10.1007/s00213-016-4397-4 []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Poznaj innych użytkowników CBD

Chcesz poznać opinię i doświadczenia innych użytkowników CBD? A może chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Dołącz do grupy poświęconej CBD na Facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *