cbd-anitoxidant
4 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 25 August 2021

Du har nog hört att antioxidanter är bra för din hälsa. Varför uppmanas människor att äta mat som är rika på antioxidanter? Vad är egentligen dessa ämnen? Vad gör de i kroppen?

Enkelt uttryckt är antioxidanter ämnen som hämmar oxidation och minskar oxidativ stress. Oxidation är processen där avfall genereras under kroppsreaktioner. Denna process leder också till skapandet av fria radikaler. Kroppen producerar vissa antioxidanter, såsom Glutathione och CoQ10, men dessa är inte alltid tillräckliga för att förhindra att fria radikaler skapas. Detta är särskilt sant när man blir äldre vilket är när oxidativ stress ökar betydligt. Därför är det viktigt att få tillräckligt med antioxidanter från andra källor.

Hur kan syre vara farligt?

Syre är ofta synonymt med livet, och det med rätta. Därför kan man förstå varför man kan bli förvirrad vid tanken på att syre kan vara farligt för din hälsa. Tyvärr kan det dock ibland vara fallet.

Att förstå hur syre kan äventyra ditt välbefinnande kräver en liten kemi-lektion. Syre anses vara ett av de mest reaktiva ämnena. Detta har mycket att göra med sin atomstruktur. En syreatom har sex elektroner i sitt yttersta skal. För att vara stabil behöver den endast få två stycken elektroner, vilket förklarar varför syre lätt reagerar med andra element, såsom det lika reaktiva vätet.

Vad är fria radikaler?

Antioxidanter skyddar oss mot skador från fria radikaler. Kroppens svar på att kontrollera skadan som orsakas av fria radikaler är att producera antioxidanter. Syre produceras som en biprodukt i olika kemiska reaktioner i kroppen. Med tanke på dess högaktiva natur kombinerar den sig lätt med andra element i kroppen, vilket leder till skapandet av alla de skadliga fria radikalerna.

Fria radikaler förstör sedan celler genom att stjäla elektroner från andra proteiner. Ibland kan de även skada DNA:n. Det värsta med fria radikaler är att när de stjäl elektroner från andra celler destabiliseras dessa celler som sedan fortsätter att destabilisera andra celler. Kort sagt, det påbörjar en krusningseffekt som orsakar kaos i hela kroppen.

Även om hela processen börjar med att skapa syre som en biprodukt till olika kroppsprocesser, är oxidativ stress inte alltid en dålig sak. Det är faktiskt den process genom vilken kroppen förstör felaktiga celler för att kunna skydda resten. Det blir bara ett problem när det blir för mycket, som till exempel när fria radikaler rör sig runt i kroppen och stjäl syrgas och förstör ett stort antal celler.

Hur fungerar antioxidanter exakt?

Antioxidanter är extremt stabila och har råd att ge bort en syremolekyl utan att bli instabila. De binder de orubbliga fria radikalerna och neutraliserar dem och sätter stopp för skadan.

Du har förmodligen hört att fria radikaler beskylls för att stå bakom ett stort antal sjukdomar som associeras med ålderdom. Förhållanden som Parkinsons sjukdom, Alzheimers och kronisk inflammation blir ofta klandrade på grund av fria radikaler. Du kanske undrar varför så är fallet. Som vi redan har påpekat producerar våra kroppar färre antioxidanter när vi åldras. Det betyder att fria radikaler kan orsaka kaos i kroppen utan att bli neutraliserade. De kan attackera alla kroppssystem och orsaka omfattande skador.

Dessutom finns det fria radikaler som skapas på grund av exponering för föroreningar såsom cigarettrök och till och med känslomässig stress. När du åldras blir du mer utsatt för dessa fria radikaler som sedan kan ackumuleras till giftiga nivåer, vilket gör att du blir ännu mer utsatt för olika sjukdomar.

CBD som en antioxidant

Under en lång tid ansågs vitamin C & E vara några av de starkaste antioxidanterna. Förutom att äta mat rik på dessa vitaminer, vände sig många också till kosttillskott för att få fler antioxidanter. Ny forskning dyker hela tiden upp som visar att cannabinoider är bra, om inte den bästa källan till antioxidanter som man känner till. Intressant, eller hur?

CBD-strukturen innehåller en fri syreatom. Det är denna atom som doneras till de fria radikalerna vilket neutraliserar dem. Det är den fria syreatomen som ger CBD dess antioxidantegenskaper och som gör CBD så bra för att bli av med fria radikaler. CBD har också visat sig ha neuro-skyddande egenskaper. Dessa egenskaper kan skydda kroppen mot otaliga neurodegenerativa sjukdomar.

Forskning på CBD som en antioxidant

Flera olika studier har utförts för att påvisa antioxidantegenskaperna hos CBD. I en studie som genomfördes på råttor visade sig CBD kunna minska toxiciteten hos väteperoxider i neuroner signifikant. En annan studie konstaterade att CBD som antioxidant var 30% – 50% starkare än både vitamin C & E.

I ytterligare en annan studie som publicerades av British Journal of Pharmacology, fann man att CBD kunde minska inflammation orsakad av injektion av amyloid, vilket är proteinet som är förknippat med att kunna döda celler som orsakar Alzheimers. CBD visade också kunna minska toxiciteten hos råttor som utsattes för höga nivåer av glutamat, en excitatorisk neurotransmittor.

Slutsats

Antioxidanter är utan tvekan oerhört viktiga för kroppen. Utan tillräckligt av dessa utsätts kroppen för fler fria radikaler vilket kan orsaka enorma skador. Antioxidanter arbetar genom att förse syreatomer som de fria radikalerna ständigt eftersöker. När de fria radikalerna får de extra elektronerna upphör de att stjäla syre från angränsande celler och slutar sålunda den destruktionskrets som de startade.

Det finns många livsmedel som är kända för att vara rika på antioxidanter, särskilt de som är rika på vitamin C och E. En annan rik källa till antioxidanter är CBD. Det finns många studier som bevisar hur rik CBD är på antioxidanter.

Det bästa med det är att CBD också bidrar till att skydda nervsystemet. Det har visat sig ha lika starka neuroskyddande egenskaper som håller neurodegenerativa sjukdomar i schack. Med CBD minskar du kraftigt dina chanser att lida av en mängd sjukdomar och dess symptom, allt från Parkinsons till Alzheimers och till och med cancer. Varför inte prova CBD idag?

Källor

1. Szalay, J. (2016). What Are Free Radicals?. [online] livescience.com. Available at: https://www.livescience.com/54901-free-radicals.html

2. Devitt-Lee, A. and CBD, P. (2016). CBD Science: How Cannabinoids Work at the Cellular Level to Keep You Healthy. [online] Alternet.org. Available at: https://www.alternet.org/2016/12/cbd-science-mitochondria-mysteries-homeostasis-renewal-endocannabinoid-system/

3. HAMPSON, A. et. al (2006). Neuroprotective Antioxidants from Marijuana. Annals of the New York Academy of Sciences, 899(1), pp.274-282.

4. Hampson, A., Grimaldi, M., Axelrod, J. and Wink, D. (1998). Cannabidiol and (-) 9-tetrahydrocannabinol are neuroprotective antioxidants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(14), pp.8268-8273.

5. Fernández-Ruiz, J., Sagredo, O., Pazos, M., García, C., Pertwee, R., Mechoulam, R. and Martínez-Orgado, J. (2013). Cannabidiol for neurodegenerative disorders: important new clinical applications for this phytocannabinoid?. British Journal of Clinical Pharmacology, 75(2), pp.323-333.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *