cbd-mental-health
3 min.

✓ Evidence Based


5/5 - (1)

Last updated on 20 September 2021

Livet är en berg-och dalbana. Det är många svängar som ger både bra och dåliga stunder. Svåra, traumatiska händelser kan drabba och påverka oss alla. Det finns många orsaker som kan göra att personer drabbas av PTSD, och den vanligaste orsaken är våldsbrott eller sexuella övergrepp.

Kort om PTSD

PTSD är ett ångesttillstånd som utvecklas hos en person som går eller gått igenom skrämmande och fruktansvärda händelser i livet. Människor som upplever traumatiska situationer känner både stress och orolighet. Detta kan ske även efter att händelsen är över. Denna reaktion är en mänsklig instinkt eller stimulans och fungerar som en försvarsmekanism för kroppen. När en traumatisk situation sker är det sällsynt att individen kommer över det och kan komma tillbaka till det normala. De flesta människor tenderar att bära med sig efterföljder av olika former av trauman, givetvis i varierande grad. För de som upplever symptom av PTSD är det mer intensivt än för många andra. De känner sig stressade och upplever i många fall att de befinner sig i fara.

Varför använda CBD mot posttraumatisk stresstörning?

När folk diskuterar PTSD kommer fråga om botemedel eller behandling ofta upp. Många vill veta om det finns medicin eller läkemedel som kan hjälpa PTSD-symptom. CBD har visat sig kunna gynna dem som lider av ångestsjukdomar. Det finns många PTSD-drabbade som rapporterat att CBD har lindrat deras ångestattacker. Hampaolja kan bidra till att minska symptomen vilket bland annat har uppmärksammats av många som tjänstgör och tjänstgjort i den amerikanska armén.

Effekterna av att använda CBD har spridit sig så mycket att det numera används på olika rehabcentrum runt om i världen. Samma har visats i en studie från Drug Enforcement Agency (DEA) i USA.

Fördelar med att använda CBD

En av fördelarna med CBD är hur väl det kan hjälpa symptom orsakade av PTSD. Ångest, depression och stress kan lindras av CBD. Det sägs att de fysiska och psykiska symptomen för PTSD är djupt rotade i medvetandet och kroppen och är således svåra att komma till bukt med. CBD går djupt in i nerverna och stimulerar psykologiska och fysiologiska processer som annars kan vara svåra att nå. På så sätt kan CBD fungera mycket strategiskt för att lindra symptom av PTSD.

Roger, en amerikansk soldat, upplevde många trauman (både fysiska och mentala) under sina två år i armén. När han kom hem från sin tjänstgöring började han använda CBD olja mot sina PTSD-symptom med goda resultat. På grund av det positiva utfallet rekommenderar han även sin familj att använda CBD.

Joyce, som överlevde en bilolycka för 5 år sedan påverkades starkt av händelsen och hade svårt att köra bil till den grad att han inte längre vågade sätta sig bakom ratten. När han började använda CBD olja var resultatet häpnadsväckande. Hans mentala sår började läka och han fick åter modet att börja köra bil igen.

CBD dosering mot posttraumatisk stresstörning

Alla personer är olika och allas reaktion på CBD är olika. Den rekommenderade dosen för varje produkt kan variera vilket kan ge upphov till förvirring. Doseringen kan variera beroende på den procentandel av CBD-oljan du använder. I genomsnitt är 25 mg CBD per dag effektivt för de flesta. För starka symptom kan dosen ökas långsamt över en vecka tills symptomen blir bättre. Detta är givetvis olika för alla personer och bör övervakas. För mer information om dosering, se vårt inlägg om CBD-dosering.

Biverkningar av att använda CBD

CBD anses generellt vara säkert att använda men det finns risk att vissa personer upplever biverkningar. Biverkningarna inkluderar illamående, diarré, sömnighet, aptitförändring och muntorrhet. Symptomen är dock sällsynta och inte lika svåra som de som orsakas av konventionella läkemedel som används för att behandla PTSD.

Hur man använder CBD

Nu kommer frågan om hur man använder CBD. Det är individuellt hur man reagerar på CBD och det är därmed svårt att säga hur pass effektivt det är för enskilda användare. Avsikten med att använda CBD är att helt enkelt att hitta den mängd cannabinoider som passar bäst för användarens individuella behov. Här rekommenderas det att man använder en upptrappningsmetod.

Vad säger forskningen?

Enligt en studie från Washington State University, har cannabisstammar med högt CBD-värde potential att minska stress och ångest. Enligt de senaste studierna är CBD säkert att använda men mer forskning behöver utföras om CBD som behandlingsmedel mot PTSD.

Trötthet, diarré och förändringar i aptit/vikt har dock visat sig vara de vanligaste biverkningarna av denna produkt.

Studier har fastställt att läkemedel som konsumeras vid tidpunkten för trauma kan ha skrämmande biverkningar, och när patienten blir van vid dem, kan han eller hon inte sluta på samma sätt. Men detta är inte fallet med CBD. Ju säkrare dess användning är, desto lättare är det att sluta.

Således kan man framhäva det faktum att alla som drabbats, som står inför trauma och dåliga tider, förmodligen bör bekanta sig närmre med CBD. Detta hjälpmedel kan vara gudasänt för de som vill uppleva livet på nytt.

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Anslut dig till andra CBD-användare på Facebook

Vill du läsa om erfarenheter från andra CBD-användare? Har du frågor om CBD? Gå med i en aktiv CBD-grupp på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *