cbd against alzheimers
8 min.

Update:

Według Światowej Organizacji Zdrowia choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią demencji i może przyczynić się do 60-70% jej przypadków1. Na całym świecie około 50 milionów ludzi cierpi na demencję, a każdego roku odnotowuje się blisko 10 milionów nowych przypadków.

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które wiąże się ze spadkiem funkcji poznawczych i progresywną utratą neuronów. Jest to najczęstsza forma otępienia i często dotyka osoby starsze w wieku od 65 do 80 lat. Ten stan jest spowodowany przez kilka różnych czynników, na przykład genetykę.

Chociaż objawy mogą się różnić i stopniowo pogarszać, efekt końcowy jest często taki sam. Obejmuje upośledzenie funkcji poznawczych, utratę pamięci długo i krótkotrwałej, trudności z mówieniem, depresję, agresywne zachowanie i psychozę.

Na późniejszych etapach może wystąpić potrzeba całkowitej opieki specjalistycznej i rodziny nad osobą dotkniętą tym schorzeniem. Podczas gdy tradycyjne leki podawane w chorobie Alzheimera mogą pomóc w złagodzeniu objawów, leczenie to nie może jednak zatrzymać choroby i odwrócić stanu, do którego ona doprowadziła.

Rola układu endokannabinoidowego

Punktem zwrotnym w rozwoju choroby Alzheimera jest pojawienie się blaszek starczych, takich jak małe fragmenty, które są główną przyczyną utraty pamięci, śmierci komórek neuronowych i zmian w zachowaniu pacjentów.

Po stopniowym załamaniu się procesu pamięci i komunikacji międzyneuronalnej, trudniej jest im wykonywać proste zadania, takie jak tworzenie i przywoływanie wspomnień czy mówienie.

W ostatnich latach wielu lekarzy i naukowców badało ważną rolę układu endokannabinoidowego w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Odkryli oni, że receptor CB1, jeden z 2 głównych receptorów endokannabinoidowych, jest szeroko rozpowszechniony w różnych obszarach mózgu, takich jak zwoje podstawne, hipokamp, kora mózgowa i móżdżek. Regiony te są związane z pamięcią i uczeniem się i mogą być dotknięte wcześniejszymi stadiami choroby Alzheimera2.

Jakie są zalety korzystania z CBD w chorobie Alzheimera?

Podobnie jak naturalne endokannabinoidy wytwarzane w ciele człowieka, kannabinoidy roślinne, takie jak CBD, mogą aktywować receptory układu endokannabinoidowego. Badania kliniczne dowiodły, że CBD może poprawić problemy behawioralne w chorobie Alzheimera, takich jak problemy z apetytem lub pogarszające się funkcjonowanie cyklu snu3. Wynika to głównie z roli endokannabinoidów w łagodzeniu procesu neurodegeneracyjnego, który może zapewnić skuteczniejsze sposoby leczenia tego zaburzenia.

Badanie pokazały, że CBD dostępne w konopiach może pomóc w leczeniu tej choroby4:


Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, zazwyczaj powodują zapalenie tkanek nerwowych, co jest spowodowane mechanizmem obronnym organizmu we wczesnych stadiach choroby. Jednak ten objaw może przekształcić się w łańcuch niekontrolowanych reakcji. Stwierdzono, że zastosowanie CBD jako środka przeciwzapalnego pomaga opóźnić postęp choroby5.

Uwalnianie się stresu oksydacyjnego i reaktywnego tlenu są zasadniczo związane z zapaleniem immunologicznym i kluczowymi elementami choroby Alzheimera. W rezultacie obniża się zdolność przeciwutleniająca komórek, co prowadzi do produkcji wolnych rodników, a także reakcji z kwasami tłuszczowymi i białkami w błonach komórkowych. Poziom beta-amyloidu, reaktywnego tlenu w sąsiadujących komórkach może być podwyższony poprzez wymianę z błonami, co powoduje degradację synaps i neuronów. Tak więc stosowanie CBD jako środka antyoksydacyjnego może pomóc spowolnić proces i złagodzić wiele objawów neurologicznych6.

Kolejną korzyścią stosowania CBD w leczeniu choroby Alzheimera jest jego potencjalna pomoc w procesie neurogenezy. Tkanki nerwowe pacjentów z chorobą Alzheimera często ulegają szybkiemu uszkodzeniu, co powoduje ciężkie objawy neurologiczne, takie jak ciężkie zmiany osobowości, utrata funkcji poznawczych i utrata pamięci. Oznacza to, że osoba, która kiedyś była łagodna, uprzejma i kochająca, może stać się samolubna i podła. Stosując CBD do stymulacji tkanki nerwowej, pacjenci ci mogą spowolnić te zmiany7


Co mówią badania

W ostatnich latach wielu lekarzy i naukowców badało ważną rolę układu endokannabinoidowego (ECS) w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Okazało się, że receptor CB1, jeden z dwóch typów receptorów kannabinoidowych, jest szeroko rozpowszechniony w różnych obszarach ciała, takich jak zwoje podstawa mózgu, hipokamp, kora mózgowa i móżdżek. Regiony te są powiązane z pamięcią i uczeniem się i mogą być dotknięte we wczesnych stadiach choroby Alzheimera8.

Znaczące, chociaż niewielkie badanie przeprowadzone w 2016 roku przygotowało scenariusz wykorzystania CBD w leczeniu choroby Alzheimera. Grupę 10 pacjentów poddano pomiarowi wpływu CBD na organizm w trakcie 4 tygodniowego okresu badawczego. Badanie wykazało znaczące zmniejszenie wyniku wskaźnika NPI z 44,3 do 12,99. Oznacza to wysoki spadek agresji, pobudzenia, złudzenia, apatii i drażliwości. Wyniki te były tak ważne, że ostatecznie doprowadziły do kolejnych badań klinicznych prowadzonych na większą skalę.

W 2011 roku amerykańska grupa naukowców zbadała wpływ CBD na leczenie choroby Alzheimera u myszy. Wyniki wskazują, że CBD może być obiecującym lekiem do zastosowań terapeutycznych w chorobie Alzheimera. Wykazano również, że CBD może promować rozwój nowych neuronów10.

Odpowiednia dawka CBD

Jeśli chodzi o optymalne dawkowanie, należy wziąć pod uwagę różne czynniki. Niektóre z tych czynników są uwarunkowaniami osobistymi, jak również rodzajem i stopniem zaawansowania choroby.

Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny, a zatem inaczej reaguje na CBD. Zalecana dawka może się znacznie różnić od osoby do osoby i jest zazwyczaj dopierana indywidualnie po konsultacji z lekarzem lub specjalistą zajmującym się CBD.

W przypadku choroby Alzheimera polecamy rozpoczęcie stosowania CBD od dawki mikro (0,5-20mg CBD dziennie), którą należałoby powoli zwiększać. Jest to tak zwana metoda Step-up opracowana przez Leinowa i Birnbaum w ich książce „CBD”: A patient’s guide to Medical Cannabis”11. Aby dowiedzieć się więcej na temat idealnego dawkowania, przeczytaj nasz artykuł na temat dawkowania CBD.


Referencje

 1. WHO, „Dementia” [Online] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia. []
 2. Pazos, M. R., et al. „Role of the endocannabinoid system in Alzheimer’s disease: new perspectives.“ Life sciences 75.16 (2004): 1907-1915. []
 3. Karl, Tim, Brett Garner, and David Cheng. „The therapeutic potential of the phytocannabinoid cannabidiol for Alzheimer’s disease.“ Behavioural pharmacology 28.2 (2017): 142-160. []
 4. Kogan, Natalya M., and Raphael Mechoulam. “Cannabinoids in health and disease.” Dialogues in clinical neuroscience 9.4 (2007): 413. []
 5. Lodzki, M., et al. „Cannabidiol—transdermal delivery and anti-inflammatory effect in a murine model.“ Journal of controlled release 93.3 (2003): 377-387. []
 6. Hampson, Aidan John, et al. „Neuroprotective Antioxidants from Marijuana a.“ Annals of the New York Academy of Sciences899.1 (2000): 274-282. []
 7. Watt, Georgia, and Tim Karl. „In vivo evidence for therapeutic properties of cannabidiol (CBD) for Alzheimer’s disease.“ Frontiers in pharmacology 8 (2017): 20. []
 8. Pazos, M. R., et al. „Role of the endocannabinoid system in Alzheimer’s disease: new perspectives.“ Life sciences 75.16 (2004): 1907-1915. []
 9. Kluger, Benzi, et al. “The therapeutic potential of cannabinoids for movement disorders.” Movement disorders 30.3 (2015): 313-327. []
 10. Watt, Georgia, and Tim Karl. “In vivo evidence for therapeutic properties of cannabidiol (CBD) for Alzheimer’s disease.” Frontiers in pharmacology 8 (2017): 20. []
 11. Leinow, L. and Birnbaum, J. (2017). CBD: A Patient’s Guide to Medicinal Cannabis. North Atlantic Books. []

Poznaj innych użytkowników CBD
Chcesz poznać opinię i doświadczenia innych użytkowników CBD? A może chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Dołącz do grupy poświęconej CBD na Facebooku.

O autorze

Alyssha Bal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *