CBD for Anxiety
2 min.

✓ Evidence Based


4.5/5 - (4)

Last updated on 28 October 2021

Czym jest nerwica?

Podczas gdy ludzie zwykle nie myślą o lęku i związanym z tym stresie jako o czymś niepożądanym, jest to naturalna reakcja adaptacyjna. Reakcja ta odgrywa istotną rolę w rozpoznawaniu i walce z potencjalnymi zagrożeniami. Motywuje ona do podejmowania działań w celu poprawy ich sytuacji. Niektóre osoby nie są jednak w stanie dobrze zarządzać tą naturalną reakcją. Może ona stać się dla nich uciążliwa i wpływać negatywnie na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Życie z nerwicą jest ciężkie. To ciągłe zamartwianie się i obawy, nadmierna kontrola, nadpobudliwość. Towarzyszą temu często objawy somatyczne, takie jak: nadmierne pocenie, napięcie mięśniowe, bóle, spłycony oddech czy kołatanie serca.

W jaki sposób CBD może pomóc?

CBD działa poprzez oddziaływanie bezpośrednio z receptorami CB1 i CB2. Kannabinoidy są odpowiedzialne za regulację nastroju, odczuwanie bólu, a także regulację apetytu i prawidłowe funkcjonowanie pamięci. CBD może podnieść poziom naturalnie produkowanych w ciele kannabinoidów zwanych endokannabinoidami, a tym samym złagodzić objawy nerwicy i stresu.

CBD i receptory serotoninowe

CBD stymuluje odpowiedź hamującą w receptorze serotoninowym 5-HT1A. Receptor ten bierze udział w regulacji procesów takich jak uzależnienie, lęk, apetyt, nudności, sen, wymioty i odczuwanie bólu1.

Neurogeneza w hipokampie

Hipokamp jest podstawową częścią mózgu, która odgrywa znaczącą rolę w wielu jego funkcjach. Jest dobrze znany ze swojej roli w tworzeniu pamięci. Skany mózgu osób cierpiących na zaburzenie lękowe i depresję często ujawniają, iż osoby te posiadają mniejszy hipokamp. CBD skutecznie stymuluje ten obszar w mózgu, powodując powstawanie nowych neuronów i zmniejszenie objawów choroby2.

Co mówią badania

Badania na zwierzętach i ludziach zaczęły dostarczać dowodów na to, że CBD może złagodzić różne zaburzenia związane z lękiem. Należą do nich zaburzenia lękowe, fobia społeczna i ostry stres.

W innych badaniach, naukowcy zebrali pacjentów z rozpoznanym społecznym zaburzeniem lękowym. Osoby te zostały poinstruowane, aby przeprowadzić symulowany test przemów3. Uczestnicy zgłosili znacznie mniej niepokoju. Odkrycie to zostało poparte poprzez zmierzenie objawów lękowych organizmu, w tym ciśnienia krwi i częstotliwości akcji serca. Naukowcy doszli do wniosku, że CBD znacznie zmniejsza upośledzenie funkcji poznawczych, lęk, a także dyskomfort w podczas przemówienia.

Brazylijscy naukowcy przeprowadzili badanie wśród pacjentów z lękiem społecznym4. Uczestnicy zgłosili znaczny spadek lęku po spożyciu CBD. Badacze zatwierdzili subiektywne raporty pacjentów, przez sprawdzenie skanów mózgu wskazujących na schematy przepływu krwi w mózgu związanych z efektem lękowym.

Przeprowadzone przez Polaka badanie na zwierzętach, a dokładniej myszach, wykazało, że stałe podawanie CBD wzmaga regenerację neuronów z hipokampu5. Może to być pomocne w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Jest to istotny aspekt, ponieważ dowody sugerują, że krytycznie upośledzona plastyczność neuronalna wpływa na zachowania samobójcze.


Referencje

  1. Blessing, Esther M., et al. „Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders.“Neurotherapeutics 12.4 (2015): 825-836.  []
  2. Ledgerwood, C. J., et al. „Cannabidiol inhibits synaptic transmission in rat hippocampal cultures and slices via multiple receptor pathways.“British journal of pharmacology 162.1 (2011): 286-294. []
  3. Bergamaschi, M., et. al (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology, 36(6), pp.1219-1226. []
  4. Das, R., et. al (2013). Cannabidiol enhances consolidation of explicit fear extinction in humans. Psychopharmacology, 226(4), pp.781-792. []
  5. Zieba, Jerzy, et al. „Cannabidiol (CBD) reduces anxiety-related behavior in mice via an FMRP1-independent mechanism.“ (2019) Pharmacology Biochemistry and Behavior []

Author

CBD Expert | View posts

With close to two decades of successful stint in the Media industry, I felt I was surely missing a piece in my life puzzle. I took a break and set out to seek the purpose of my life. I travelled, lived out of a suitcase, let things flow into life without resisting, and after five challenging years, I found my rhythm. I love to write about Cannabis and Health and try my best to simplify esoteric concepts into simple ideas for life.

Poznaj innych użytkowników CBD

Chcesz poznać opinię i doświadczenia innych użytkowników CBD? A może chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Dołącz do grupy poświęconej CBD na Facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *